Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Փէյղամպէրլէրին էօմիւրլէրինին նագլիյէթլէրի
Publisher (standardized): տպ. Ա. Պ. Չըրչիլի
Publisher (as it is on book): Ա. Պ. Չըրչըլըն
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Սթամպօլտա
Year of Publication: 1854
Notes: Ազիզ քիթապլարտա: Պուլունտուղու կիպի = Վարք մարգարեների:
Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Շարվ. 14,5x8 սմ։
424 էջ:
File size: 81,0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia