փակիր գրադարանի այս բաժինը Ա.Պ. Չըրչիլ
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1861)