փակիր գրադարանի այս բաժինը Գարեգին Պաղտատլեան
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1895)