Գր. Մսերյանի /Արևելյան մամուլ/
ԵՐԿԻՐ
(COUNTRY)
Թուրքիա
ՔԱՂԱՔ
(CITY)
Զմյուռնիա (Իզմիր, Իզմիտէ)
ՏՊԱՐԱՆԻ ԱՆՈՒՆԸ
(NAME OF THE PRINTING HOUSE)
Գր. Մսերյանի /Արևելյան մամուլ/
ՆԱԽԿԻՆ ԱՆՈՒՆՆԵՐ
(PREVIOUS NAMES)
ՀԻՄՆԱԴԻՐ ՏՊԱԳՐԻՉ
(FOUNDER PUBLISHER)
Գրիգոր Մսերյան
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԵԹՎԵՐ
(YEARS OF ACTIVITY)
1877-1881թթ.
ՏՊԱԳՐՎԱԾ ԳՐՔԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ
(PRINTED BOOKS)
15 (ԳՐՔԵՐԻ ՑԱՆԿ)
ՏՊԱՐԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ
(HISTORY OF THE PRINTING HOUSE)
Գրիգոր Մսերյանը զմյուռնահայ այն առաջադեմ երիտասարդներից էր, որոնք թարգմանական ու գրահրատարակչական բուռն գործունեություն ծավալեցին։ Կրթություն էր ստացել տեղի Մեսրոպյան վարժարանում, ապա Վիեննայի Մխիթարյան վարժարանում աշակերտել էր Արսեն Այտընյանին։ Տիրապետում էր ֆրանսերենին, հաջողակ էր նաև առևտրական գործունեության մեջ։ Օգտվելով Մ. Մամուրյանի արտոնագրից՝ 1878թ. բացված «Արևելյան մամուլի» տպարանում 1880-81թթ. հրատարակում է «Մէտէօրա» գիտական, ազգային, գրական հանդեսը /3 գիրք/։
ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
(COPYRIGHT)
Հայաստանի Ազգային գրադարան