Դիտել փաստաթուղթը 1500,000ր. յօգուտ դպրոցական ֆօնդի եւ Նոր-Նախիջեւանը համազգային դպրոցական ֆօնդի առաջ
Չալխուշեան Գր.
Դիտել փաստաթուղթը 1512-1912
Քասիմ
Դիտել փաստաթուղթը 1513 ի հայ տպագրին գիւտին պատմականը եւ նոր լուսաւորութիւններ
Գալէմքեարեան Գր.
Դիտել փաստաթուղթը 1912 թուի ռուսահայ կեանքի համառօտ տեղեկագիր: Յոբելեաններ, դասախոսութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը 1912 թուի ռուսահայ կյանքի համառօտ տեղեկագիր: Մամուլ, գրականութիւն եւ գրախօսութիւն
Դիտել փաստաթուղթը 400-ամեակը
Դիտել փաստաթուղթը 400 ամեակ հայ տպագրութեան գիւտին
Լէօ
Դիտել փաստաթուղթը 400 ամեակ հայ տպագրութեան: Ս.Էջմիածնի գիտական ժողովածուի խմբագրական մասնաժողով Հայոց գրերի գիւտի 1500 ամեակի եւ տպագրութեան 400 ամեակի առիթով
Գարեգին Վարդապետ
Դիտել փաստաթուղթը 413-1513-1913
Դիտել փաստաթուղթը 440 ամեայ հայ տպագրութեան յոբելեանի յանձնաժողովի կողմից
Զարգարեան Ար.
Դիտել փաստաթուղթը Աբգար դպիր եւ տպագրած Մաշտոցը: (Մատենագրական)
Գալէմքեարեան Գր.
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային անցուդարձ
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային ասուլիս: Համազգային մեծ տօնը
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային ասուլիս: Ողջոյն յոբելեան տարւոյն
Վշտասպեան Արքայ
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային ասուլիս: Չորսհարիւրամեակ հայ տպագրութեան
Վշտասպեան Արքայ
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային ավանդությունը` հայոց գրերի գյուտի մասին
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային ժողովի պատմական նիստը: (Մեծ տօնը թիւրքահայերի մէջ: Համազգային մեծ տօնը)
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային կեանքը: Համազգային տօն
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային կեանքը: Յոբելենական հանդէսները
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային մեծ յօբելեանը
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային մեծ տօնը
Էդիլեան Գ.
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային մեծ տօնը
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային մեծ տօնը
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային մեծ տօնը
Էլգրիմ
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային մեծ տօնը: 1500 ամեակ հայ գրերի գիւտի եւ 400 ամեակ հայ տպագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային մեծ տօնը Եւդոկիոյ մէջ
Թղթակից
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային մեծ տօնը.-Վարդի հետ փուշեր
Ա. Խ.
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային յօբելեանների շուրջը: 1500 եւ 400 ամեակների յոբելենական հանդէսը Օշականում: 1500 եւ 400 ամեակների հանդէսը ճեմարանում
Տէր-Գրիգորեան Գր. քահ.
Դիտել փաստաթուղթը Ազգայինն ու միջազգայինը
Մանուկեան Հմ.
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային վերածնութեան մեծ կոչը: (Համազգային մեծ տօնը)
Թումանեան Յովհ.
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային տօնը
Ղազարեան Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային տօնը
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային տօնի վերաբերեալ մի առաջարկ
Յովհաննիսեան Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային տօն մը եւ Ռումանիոյ հայերը: (Հայ-Ազգային լուրեր)
Դիտել փաստաթուղթը Ազգ.Մեծ յոբելեանը եւ հայ համալսարանականները
Գալֆաեան Աբիկ Ս.
Դիտել փաստաթուղթը Ազգ. վարչութեան յարգանքն առ Ս.Սահակ եւ Ս.Մեսրոպ։ (Հայկական Մեծ յոբելեանը 413-1513-1913)
Տէր Յակոբեան Աբր.
Դիտել փաստաթուղթը Ազդ
Դիտել փաստաթուղթը Ալբոմ հայ նշանագրերու առթիւ 1500-ամեակի հայ տառերու գիւտին եւ 400-ամեակի հայ տպագրութեան
Տօղրամաճեան Յովսեփ
Դիտել փաստաթուղթը Ալէքսանդրապոլ: (Մեծ տօնը գաւառներում)
Մանսի
Դիտել փաստաթուղթը Ախալքալաք: (Համազգային մեծ տօնը: Մեծ տօնը գաւառներում)
Վազեան
Դիտել փաստաթուղթը Աղաբաբեան դպրոցը
Ասլանեանց Ս. քահ.
Դիտել փաստաթուղթը Աղուոր ժէսթ մը
Օտեան Երուանդ
Դիտել փաստաթուղթը Ամենից առաջ դպրոցն է տօնում
Տէր-Մինասեան Սիմ.
Դիտել փաստաթուղթը Այգեպան: (Նւէր 1500 ամեայ հայ տառին)
Վարսիկ
Դիտել փաստաթուղթը Այժմ միայն դպրոցական ֆօնդ
Առաքելեան Հ.
Դիտել փաստաթուղթը Այլեւայլք: 1.Դարձեալ հայ տպագրութեան 400 ամեակը
Մատիկեան Հ. Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Այլեւայլք: 1.Հայ տպագրութեան 400 ամեակը
Մատիկեան Հ. Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Այլեւայլք: 1.Տպագրութեան 400 ամեակին առթիւ
Վարդանեան Հ. Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Այլեւայլք: «Յիշատակարան»: Հայ տպագրութեան 400 ամեակի առթիւ
Տէր-Մարգարեան Հ.
Դիտել փաստաթուղթը Այսօրուան հանդէսը
Դիտել փաստաթուղթը Այրարատի մխիթարանքը
Ալիխան Արմենակ
Դիտել փաստաթուղթը Անհամաձայնութեան արդիւնքը
Շաքարունի
Դիտել փաստաթուղթը Անհրաժեշտ է բարեկարգել
Լէօնիդ
Դիտել փաստաթուղթը Անհրաժեշտ է միության գալ
Տէր-Յակովբեան Յ.
Դիտել փաստաթուղթը Անհրաժեշտ է յետաձգել
Մելեան Մեսրոպ ա. ք.
Դիտել փաստաթուղթը Անհրաժեշտ է օգտվել
Սազանդարեան
Դիտել փաստաթուղթը Անճարութեան մը երեսէն
Պազիլ խան տքթ.
Դիտել փաստաթուղթը Անմահ մարդը: (Գրերի գիւտի 1500ամեայ յօբելեանի առիթով)
Տէր-Յովհաննիսեան Գ.
Դիտել փաստաթուղթը Անպայման դատապարտելի վարմունք
Դիտել փաստաթուղթը Անտարբեր գաղութ
Խաչատրեան Ղ.
Դիտել փաստաթուղթը Անցեալի գիշերուան մէջ
Մովսէսեան Հ. Ս. Տ.
Դիտել փաստաթուղթը Աշտիշատի հանդէսը: (Համազգային մեծ տօնը)
Փաւստոս
Դիտել փաստաթուղթը Աչա-Ջուր: (Համազգային մեծ տօնը)
Պ.-եան
Դիտել փաստաթուղթը Աջից ձախ հայ գրութիւն
Տէր-Մկրտչեան Գալուստ
Դիտել փաստաթուղթը Առաջարկի մը առթիւ Տիար Զարեհ Գազազեանին
Ավօ
Դիտել փաստաթուղթը Առաջիկայ յօբելենական հանդէսների առիթով: Բանկէտ
Դիտել փաստաթուղթը Առ. Ս. Սահակ եւ Ս. Մեսրոպ
Անմահունի
Դիտել փաստաթուղթը Աստրախանի անդրանիկ «Լրաբեր» հայ շաբաթաթերթը
Մկրտումեան Գէորգ քահ.
Դիտել փաստաթուղթը Աստրախանի առաջին հայ տպարանը
Մկրտումեան Գէորգ քահ.
Դիտել փաստաթուղթը Աստրախանի ծխական եկեղեց. դպրոցը
Իլիազեան Ն. ք.
Դիտել փաստաթուղթը Աստրախանի հայ գրական-գեղարւեստական դպրոցը
Աստւածատրեան Ռ.
Դիտել փաստաթուղթը Աստրախանի հայ թեմական դպրոցը
Մկրտումեան Գէորգ քահ.
Դիտել փաստաթուղթը Աստրախանի Հայոց արհեստական դպրոցը
Խ. Ղ.
Դիտել փաստաթուղթը Աստրախանի նախկին հայ օրիորդական դպրոցը
Ղամարեան Խ.
Դիտել փաստաթուղթը Ատաբազարի դէպքին շուրջ: (Հայկական լուրեր)
Դիտել փաստաթուղթը Արարատ եւ Սինայի
Չրաքեան Հ. Ք.
Դիտել փաստաթուղթը Արարատէն Տարօն
Ալիխան Արմենակ
Դիտել փաստաթուղթը Արդւին: (Համազգային մեծ տօնը: Մեծ տօնը գաւառներում)
Քեասիբեանց
Դիտել փաստաթուղթը Արտիստական թատրօնում: (Թատրօն եւ երաժշտութիւն)
Ե.
Դիտել փաստաթուղթը Աֆիօն Գարահիսարի մէջ
Հանդիսատես
Դիտել փաստաթուղթը Բաթումում: (Մեծ տօնը գաւառներում: Համազգային մեծ տօնը)
Amiko
Դիտել փաստաթուղթը Բանանց: (Համազգային մեծ տօնը: Մեծ տօնը գավառներում)
Սերոբ
Դիտել փաստաթուղթը Բառ մըն ալ հայ տառերու գիւտին
Նազլեան Յովհ. Եպ.
Դիտել փաստաթուղթը Բացարձակ նամակներ
Դիտել փաստաթուղթը Բացման ուղերձ չորսհարիւրամեակի հանդէսին
Րագուպեան Ռ. Ս.
Դիտել փաստաթուղթը Բաց նամակ Նիկոմիդիոյ առջ. փոխանորդ Տեր Վահան քհնյ.ի
Դիտել փաստաթուղթը Բաց նամակ Պ. Յովհաննէս Թումանեանին: (Համազգային մեծ տօնը)
Քիշմիշեան Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Բացում «Համազգային համագումար համազգային մեծ տօնին համար» ժողովին*): (Սեպհական թղթակցութիւն)
Բժիկեան Հ. Ղ.
Դիտել փաստաթուղթը Բենիկ վարդապետի քարոզը: (Համազգային յօբելեանը)
Բենիկ Վարդապետ
Դիտել փաստաթուղթը Բուրջ գիւղ: (Մեծ տօնը գաւառներում: Համազգային մեծ տօնը)
Մալխաս
Դիտել փաստաթուղթը Բրօֆ. Յովհ. Յակոբեան էֆ.ի ճառը Ռոպէրդ քօլէճի մէջ: (Հայկական Մեծ յոբելեանը 413-1513-1913)
Յակոբեան Յովհ.
Դիտել փաստաթուղթը Գանձակ: (Մեծ տօնը գաւառներում)
Երիցեան Յ.
Դիտել փաստաթուղթը Գաւառական թատրօն: Շամախի, 17 փետրվարի
Գաղաւօն
Դիտել փաստաթուղթը Գաւառի ձայնը
Տեղացի
Դիտել փաստաթուղթը Գեղոն ի պատիւ հայ լեզուին: (Հայկական մեծ յոբելեանը 413-1513-1913)
Չօպանեան Արշակ
Դիտել փաստաթուղթը Գէորգեան ճեմարանը
Դիտել փաստաթուղթը Գէորգ ծառայ Յիսուսի Քրիստոսի եւ անհասանելի կամօքն աստուծոյ եպիսկոպոսապետ եւ կաթողիկոս Ամենայն Հայոց նախամեծար աթոռոյ Արարատեան առաքելական Մայր եկեղեցւոյ սրբոյ կաթողիկէ Էջմիածնի
Գէորգ Ե կաթողիկոս
Դիտել փաստաթուղթը Գի՜ր, գի՜ր։ Իր ազդեցութիւնը հայ ազգին ճակատագրին վրայ
Նոր քաղաքագէտ
Դիտել փաստաթուղթը «Գիրերու թագաւորը»: (Հայկական մեծ յոբելեանը 413- 1513- 1913)
Անդրէասեան Եր. Տ.
Դիտել փաստաթուղթը Գիրը համաժողովրդական
Քալանթար Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Գիրի եւ տպագրութեան տօնը
Շմաւոնեան Ա.Պ. Վեր
Դիտել փաստաթուղթը Գիրի ու գիրքի մեծ տօնը։ Կրկնակ յոբելեանները կը տօնուին մեծ խանդավառութեամբ; Մայր եկեղեցիի պատկառելի ու վեհաշուք արարողութիւնը; Ժողովրդային ոգեւորութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Գիւղացու ինքնագիտակցութեան զարթնումը
Յ. Շ.
Դիտել փաստաթուղթը Գորի: (Մեծ տօնը գաւառներում: Համազգային մեծ տօնը)
Դաստակեանց Լեւոն
Դիտել փաստաթուղթը Գորիս: (Մեծ տօնը գաւառներում: Համազգային մեծ տօնը)
Մ.
Դիտել փաստաթուղթը Գութենբերգ եւ մամուլ
Տէր-Աւետիքեան Ն. աբ.
Դիտել փաստաթուղթը Գրագէտ
Դիտել փաստաթուղթը Գրախօսական
Ալպօյաճեան Արշակ Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Գրախօսական
Մանդինեան Սեդրաք
Դիտել փաստաթուղթը Գրախօսական
Ալպօյաճեան Արշակ Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Գրախօսական
Ն. Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Գրախօսական: (Գրական տեսութիւն)
Տ.-Աւետիքեան Ստ.
Դիտել փաստաթուղթը Գրախօսական: «Մեր դպրոցը»
Տ. Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Գրական գեղարվեստական սալոն
Դիտել փաստաթուղթը Գրական-գեղարվեստական սալօնում: (Համազգային յօբելեան)
Դիտել փաստաթուղթը Գրական շրջանակներում
Օրմանեան Մաղաքիա
Դիտել փաստաթուղթը Գրական շրջանակներում
Դիտել փաստաթուղթը Գրական ֆօնդ
Թումանեան Յովհ.
Դիտել փաստաթուղթը Գրերի գիւտի 1500-ամեակի առիթով
Գարեգին Վարդապետ
Դիտել փաստաթուղթը Գրի գիւտը հայ տպագրութիւնը եւ Աւետաբեր
Գէորգ - Մեսրոպ
Դիտել փաստաթուղթը Գրի եւ գրքի մեծ տօնը: ( Հայկական Մեծ յոբելեանը 413-1513-1913)
Կիւրճեան Մ.
Դիտել փաստաթուղթը Գրի եւ տպի յօբելեանը (Աղէքսանդրապօլի բարբառով)
Սանօեան Աղէքսանդր
Դիտել փաստաթուղթը Գրիչ եւ սուր: Օրուան տօնին ներշնչումները; Պատասխան մը սկեպտիկներուն; Ի՞նչ կ՛ըսեն թերահավատները: (Հայկական Մեծ յոբելեանը 413-1513-1913)
Քէչեան Բիւզանդ
Դիտել փաստաթուղթը Գրի տօնը: (Թղթակցութիւններ)
Սանասար
Դիտել փաստաթուղթը Գրոյ գիւտի Կիլիկեան հանդէսը
Մ.Տ.
Դիտել փաստաթուղթը Գրոց գիւտի եւ տպագրութեան յոբելեանները Սուրբ Ղազարու մէջ
Տայեան Հ. Ղ.
Դիտել փաստաթուղթը Գրչի տօնը
Դիտել փաստաթուղթը Գրչութեան արուեստը հին հայոց մէջ: Մասն Գ
Հովսէփեան Գարեգին վարդապետ
Դիտել փաստաթուղթը Դասախօսութիւն թէ ժողով
Սէրեան Աւ.
Դիտել փաստաթուղթը Դասական գեղարուեստ Հայոց մէջ
Սահակեան Հ. Կ. Տ.
Դիտել փաստաթուղթը Դասական հայերէնի շուրջը։ Մէյյէի նոր երկի առթիւ
Մաքսուդեանց Մեսրոպ վարդապետ
Դիտել փաստաթուղթը Դարձեալ գրական ֆօնդի խնդիրը
Pessimist
Դիտել փաստաթուղթը Դարձեալ դպրոցական ֆօնդը
Ապրեսեան Զաք. ք.
Դիտել փաստաթուղթը Դարձեալ հին ձեւով
Գուգարացի
Դիտել փաստաթուղթը Դերբենտ: (Մեծ տօնը գաւառներում|: Համազգային մեծ տօնը)
Դիտել փաստաթուղթը Դիմում
Դիտել փաստաթուղթը Դիմումն
Դիտել փաստաթուղթը Դպրոցական եւ գրական ֆոնդեր
Գեանջեցեան Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Դպրոցական եւ գրական ֆօնդերը
Վարդգէս
Դիտել փաստաթուղթը Դպրոցական եւ հասարակական հանդէսներ: (Համազգային մեծ տօնը)
Անյայտ
Դիտել փաստաթուղթը Դպրոցական եւ հասարակական հանդէսներ: (Համազգային մեծ տօնը)
Ս.
Դիտել փաստաթուղթը Դպրոցական թէ գրական ֆոնդ
Առաքելեան Հ.
Դիտել փաստաթուղթը Դպրոցական ֆոնդի գործադրութիւնը: (Մեծ տօնը գաւառներում)
Տէր-Միրաքեան Յ.
Դիտել փաստաթուղթը Դպրոցական ֆոնդ: (Համազգային մեծ տօնը)
Մեսրոպ եպիսկոպոս
Դիտել փաստաթուղթը Դպրոցական ֆոնդ; Մեծ յոբելեանին համար: (Համազգային մեծ տօնը)
Թ. Թ.
Դիտել փաստաթուղթը Դպրոցական ֆօնդ
Չալխուշեան Գր.
Դիտել փաստաթուղթը Դպրոցական ֆօնդը; Գրական ֆօնդը: (Խմբագրական)
Դիտել փաստաթուղթը Դպրոցական ֆօնդը եւ հայ ուսուցչութիւնը: Ձայն գաւառից
Կէս-Չարիքեան
Դիտել փաստաթուղթը Դպրոցական ֆօնդը համազգային պէտք է լինի
Առաքելեան Հ.
Դիտել փաստաթուղթը Դպրոցական ֆօնդը պէտք է համազգային լինի
Հ. Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Դպրոցական ֆօնդի առիթով
Վարդանեան Աստ.
Դիտել փաստաթուղթը Դպրոցական ֆօնդի կազմակերպութիւնը
Առաքելեան Հ.
Դիտել փաստաթուղթը Դպրոցական ֆօնդ: (Նուէր բոլոր հայերին)
Չալխուշեան Գր.
Դիտել փաստաթուղթը Դպրօցական ֆօնդը
Առաքելեան Հ.
Դիտել փաստաթուղթը Ելլադայի ծովուն վրայ: (Նաւարկող թարգամանչաց խմբերգ)
Հ. Կ. Տ. Ս.
Դիտել փաստաթուղթը Եղիազար Մուրատեան։ 1841-1891
Պէրպէրեան Ռ. Յ.
Դիտել փաստաթուղթը Երգ յանմահն Մեսրովպ եւ ի Ս. Թարգմանիչսն; Վռամշապուհ Արքունական շիրիմներուն առջև
Հ. Կ. Տ. Ս.
Դիտել փաստաթուղթը Երեւան: ( Մեծ տօնը գաւառներում)
Մա- ր.
Դիտել փաստաթուղթը Երէկուան հանդէսները: Ժողովուրդը միշտ խանդավառ; Ոգեւորութիւնը թաղերու մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Երկու խնդիրներ
Բասմաջեան Կ.Յ.
Դիտել փաստաթուղթը Երկու կուլտուրական տօն: (Համազգային յօբելեանը)
Մյասնիկյան Ալեքսանդր
Դիտել փաստաթուղթը Երկու յուշարձան: (Համազգային մեծ տօնը)
Դիտել փաստաթուղթը Երկու օր Էջմիածնում: (Հայ տառերի գիւտի 1500-ամեակի և տպագրութեան 400-ամեակի առիթով)
Արուշանեան Յակոբ
Դիտել փաստաթուղթը Զաքարեան (Երկայնաբազուկ) տոհմի ծագումը, գաղթը դէպի Ձորագետ և նախորդները։ ԺԱ-ԺԲ դար
Շահնազարեան Աս.
Դիտել փաստաթուղթը Զոյգ յոբելեանները
Կիւլեան Գ. Յ.
Դիտել փաստաթուղթը Զոյգ յոբելեանները Ս. Կարապետի մէջ: (Համազգային մեծ տօնը)
Ա. Ջնդի
Դիտել փաստաթուղթը Էջմիածինը տօնակատարութիւնների նախօրեակին
Աղազադեան Վահան ք.
Դիտել փաստաթուղթը Էջմիածնի ընդհանուր ժողովը
Դիտել փաստաթուղթը Էջմիածնի մէջ; Հրաւէր: (Մեծ յոբելեանը)
Դիտել փաստաթուղթը Էջմիածնի Յօբելենական յանձնաժողովի հրաժարականը
Ե.
Դիտել փաստաթուղթը Էջմիածնի պատգամավորների անունից հեռագիր Նուպար փաշային հարգանքի հավաստիքով
Տէր-Միքայէլեան Հայկ
Դիտել փաստաթուղթը Էջմիածնի տրամադրութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Էջմիածնից ուղարկված հեռագիրները: (Համազգային յօբելեան)
Գէորգ Ե կաթողիկոս
Դիտել փաստաթուղթը Ընթերցողի յիշատակարանից XXI
Թումանեան Վաղարշակ
Դիտել փաստաթուղթը Ընթերցողի յիշատակարանից XXIII
Թումանեան Վաղարշակ
Դիտել փաստաթուղթը Թագաւոր կայսրի հեռագիրը Ամենայն Հայոց կաթողիկոսին
Նիկoլայ կայսր
Դիտել փաստաթուղթը Թաղերու յոբելինական հանձնախումբերուն
Դիտել փաստաթուղթը Թարգմանիչներ
Շմաւոնեան Ա.Պ. Վեր
Դիտել փաստաթուղթը Թեմական մասնաժողովի երկրորդ նիստը
Դիտել փաստաթուղթը Թեմական յանձնաժողովի Ա.նիստը: (Համազգային մեծ տօնը)
Դիտել փաստաթուղթը Թեմական յոբելեանական յանձնաժողովի հրաժարականը: (Համազգային մեծ տօնը)
Դիտել փաստաթուղթը Թեմական յոբելենական յանձնաժողովի երրորդ նիստը: (Համազգային մեծ տօնը)
Դիտել փաստաթուղթը Թէ այդպէս, լաւ է երբէք
Աշիկ
Դիտել փաստաթուղթը Թէոդիկ եւ իր նոր երկը
Դիտել փաստաթուղթը Թիֆլիզի յօբելեանական յանձնաժողովները
Դիտել փաստաթուղթը Թիֆլիսը թէ Էջմիածինը
Մալխասեանց Ստ.
Դիտել փաստաթուղթը Թիֆլիսի ժողովարանի ձմեռային շինութիւն: Տօնական երեկոյթ
Դիտել փաստաթուղթը Թիֆլիսի յօբելենական մասնաժողովի արտակարգ նիստը եւ որոշումը: (Բանասիրական)
Դիտել փաստաթուղթը Թղթակցութիւն
Ա. Ս.
Դիտել փաստաթուղթը Թուրք տպագրութեան սկզբնաքայլերը Կ. Պոլսոյ մէջ
Թէվէքէլ Մելիք
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակն է սթափվելու
Մկրտումեան Յ.
Դիտել փաստաթուղթը Ժամերգութիւն, պատարագ, հոգեհանգիստ; Գումգաբուի մէջ; Խասգիւղի մէջ; Սկիւտարի մէջ; Իզմիրի մէջ: (Մեծ յոբելեանը)
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովուրդի անունով: (Մեծ տօնը գաւառներում)
Մ. Պ.
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովրդական Տան թատրօնում
Ես
Դիտել փաստաթուղթը Իզմիրի ազգային կեանքը Ա: (Խմբագրական)
Դիտել փաստաթուղթը Ի հնգետասաներորդ հարիւրեակ տօնախմբութեան գիւտի գրոց Հայկազնեանս բարբառոյ կորիւնական մրմունջք
Դիտել փաստաթուղթը Իմ բաղձանքը մեծ տօնին: (Համազգային մեծ տօնը)
Միտսար
Դիտել փաստաթուղթը Ի յաւերժացումն համազգային մեծագոյն յոբելեանի յիշատակին: Վեհափառ եւ Շնորհազարդ Ս. Հայրապետ
Կարապետեան Գեղամ Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Ի յիշատակ Աւուրն (Հայկական Մէծ յոբելեանը 413-1513-1913)
Կիւրճեան Մ.
Դիտել փաստաթուղթը Ի յիշատակ համազգային տօնի
Վարդանեան Ստեփան.
Դիտել փաստաթուղթը Ինչ բան կը պարտիմ անոր: Մեծ յոբելեանին առթիւ գրուած
Ալփիար Յ.
Դիտել փաստաթուղթը Ինչ են մտածում հայ կաթոլիկները: (Համազգային մեծ տօնը)
Ռուբէն
Դիտել փաստաթուղթը Ինչեր կը պատմէ հայ լեզուն
Գազանճեան Յովհ.
Դիտել փաստաթուղթը Ինչի ծնունդ է հայ գիրն ու գրականութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Ի՞նչ կ՛անցնի կ՛դառնայ Հայկական կեանքին մէջ։ (Խմբագրական)
Քէչեան Բիւզանդ
Դիտել փաստաթուղթը Ի՞նչ կ՛ըսէ Եփրեմ պատուելի Հայկ. յոբելեանին վրայ
Փափազեան Եփրեմ
Դիտել փաստաթուղթը Ի՞նչ կ՛պատմէ Հայոց այբուբէնն։ Ճառ Տիրան էֆ. Չրաքեանի Սկիւտարի հանդէսին մէջ
Չրաքեան Տիրան
Դիտել փաստաթուղթը Ինչ մնաց մեզի Համազգային տօնէն
Մուշեղ արքեպիսկոպոս
Դիտել փաստաթուղթը Ինչպէս տօնել
Համալեան Սիմ.
Դիտել փաստաթուղթը Ինչ պէտք է անել
Շիրվանզադէ
Դիտել փաստաթուղթը Ինչ ստացուեց
Նետեան Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Իրիկուայ հանդէսը; Օշականի մէջ յոբելեանին բացումը: (Յոբելեանի նախօրեակին)
Կազմարարեան Մ.
Դիտել փաստաթուղթը Լագոդաղ: (Համազգային մեծ տօնը: Մեծ տօնը գաւառներում)
Ճան
Դիտել փաստաթուղթը Լազարեան ճեմարանի ուղերձը: (Համազգային յօբելեան)
Դիտել փաստաթուղթը Լեզուի տպաւորութիւնը: (Հայկական մեծ յոբելեանը 413-1513-1913)
Աւետիսեան Եւփիմէ (Անայիս)
Դիտել փաստաթուղթը Լոյսի քայլերգ: (Խմբերգ թարգմանչաց)
Տէր-Սահակեան Հ. Կ.
Դիտել փաստաթուղթը Լոյս տեսաւ Լէօ հայ գրքի տօնը
Դիտել փաստաթուղթը Լրատու
Դիտել փաստաթուղթը Լրատու
Դիտել փաստաթուղթը Խմբագրական նօթեր։ «Մշակ»ի յոբելեանը
Րագուպեան Ռ. Ս.
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդակցական ժողով: (Համազգային մեծ տօնը)
Մկրտումեան Յ.
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդակցական ժողով: (Համազգային մեծ տօնը)
Amiko
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդակցական ժողով: (Համազգային մեծ տօնը)
Amiko
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդակցական ժողով հայ տպագրութեան 400 ամեակի առիթով
Աղաբաբ Յ.
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդակցութիւն մեր ուղղագրութեան շուրջը: (Անկէտա)
Դիտել փաստաթուղթը Խօսք 1500 ամեակ հայ տառերու գիւտին եւ 400 ամեակ հայ տպագրութեան յոբելեաններու առթիւ
Ուղուրլեան Մեսրոպ վարդապետ
Դիտել փաստաթուղթը Ծրագիր տառերի գիւտի 1500 ամեակի եւ տպագրութեան 400 ամեակի տօնակատարութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ծրագիր: Տառերի գիւտի 1500 ամեակի եւ տպագրութեան 400 ամեակի տօնակատարութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կաղզւանը եւ դպոցական ֆոնդը: (Համազգային մեծ տօնը)
Սանասար
Դիտել փաստաթուղթը Կարեւոր ազդ
Խմբագրական խորհուրդ
Դիտել փաստաթուղթը Կարեւոր առաջարկ մը
Յակթէր
Դիտել փաստաթուղթը Կար-միրները դպրոցական ֆօնդի առաջ
Չալխուշեան Գր.
Դիտել փաստաթուղթը Կարս: (Համազգային մեծ տօնը: Մեծ տօնը գաւառներում)
Մկրտումեան Յ.
Դիտել փաստաթուղթը Կաքաւաբերդ: (Մեծ տօնը գաւառներում: Համազգային մեծ տօնը)
Խան - Աղեան Թ.
Դիտել փաստաթուղթը Կեանքի ցաւերից: Գրական ֆօնդ
Տէր-Յովնանեան Արշալոյս
Դիտել փաստաթուղթը Կեդրոնական վարժարանի հանդէսը
Դիտել փաստաթուղթը Կիլիկիայի կաթողիկոսը Չափ Մարզուանի մէջ: (Հայ-Ազգային լուրեր)
Դիտել փաստաթուղթը Կիւթէնպէրկի վրայ պսակ
Դիտել փաստաթուղթը Կ. Կուսիկեանի ճառը: (Արտասանված Օշականում: Համազգային յօբելեան)
Կուսիկեան Կ.
Դիտել փաստաթուղթը Կ. Հ. Հրատարակչ. Ընկ.
Դիտել փաստաթուղթը Կնճռոտ խնդիրներ
Օտեան Երուանդ
Դիտել փաստաթուղթը Կոչ
Դիտել փաստաթուղթը Կոչ: (Համազգային մեծ տօնը)
Դիտել փաստաթուղթը Կոչ: (Համազգային մեծ տօնը)
Դիտել փաստաթուղթը Կոչ: (Համազգային մեծ տօնը)
Մալխասեանց Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Կոչ: (Համազգային յօբելեան)
Դիտել փաստաթուղթը Կոչ հայ ժողովրդին
Դիտել փաստաթուղթը Կոչ յոբելենական կրթասիրաց ընկ.
Դիտել փաստաթուղթը Կրկնակ մեծ յոբելյաններու հանդէսը Մուշի մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Կրկնակ յոբելեանները
Թէոդիկ
Դիտել փաստաթուղթը Հաբիբ-Բէկ Մահմուդբէկօվի ճառը: (Համազգային յօբելեան)
Մահմուդբէկօվ Հաբիբ-Բէկ
Դիտել փաստաթուղթը Հազար հինգ հարիւր ամեակ հայ տառի։ Ս. Էջմիածին։ Հայութեան սիրտն ու փարոսը
Դիտել փաստաթուղթը Հակոբ Մեղապարտի «Աղթարք»-ից երկու անտիպ էջեր
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային դարադարձերու տօնը Ս. Կարապետի մէջ
Շաւարշ
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային երկու մեծ յոբելեանները
Շաւարշ
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային զոյգ յօբելեանների տօնը Էրզրումում: (Համազգային յօբելեանը)
Քուրմ
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծագոյն տօնը
Մոճոռեան Պետ.
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ եւ անզուգական տօնախմբութիւն: (Հայ գրերի գիւտի 1500 ամեակ եւ տպագրութեան գիւտի 400 ամեակ)
Թէմուրազեան Կար.
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ յոբելեան: 412-1912-1512-1912
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ յոբելեանը
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ յոբելեանը
Մատիկեան Հ. Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ յոբելեանը
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ յոբելեանը: (Խօսուած Ֆիլիպէի մէջ)
Թագւորեան Թ.
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ յոբելեանը Ս. Էջմիածնում
Յովակիմեան Հ.
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ յոբելեանը Սիսի մէջ
Հանդիսական
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ յոբելեանը Վանի մէջ
Ա. Հրահատ
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ յոբելեան: Հազար հինգ հարիւրամեակ հայ տառերու գիւտին եւ չորս հարիւրամեակ հայ տպագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ յոբելեանները
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ յօբելեան
Արմէն Գեղամ
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ յօբելեան
Ս. Վ.
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ յօբելեան: 412-1912; 1512-1912: Պաշտոնական: Տօնակարգը Ս. Էջմիածնում; Տօնակարգը հայոց բոլոր թեմերում
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ յօբելեանը
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ յօբելեանը
Վինուս
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ յօբելեանը եւ դպրոցական ֆօնդը I
Առաքելեան Հ.
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ յօբելեանը եւ դպրոցական ֆօնդը II
Առաքելեան Հ.
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ յօբելեանը Իզմիրի մէջ; Միջքլիւպային հանդէսը; Ս. Մեսրոպեան վարժարանի հանդէսը; Որսորդաց ակումբի հանդէսը; Թեմերու մէջ /Թաղեցի մը, Շապուհ, Դիտող
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ յօբելեանը Սամարղանդում: (Համազգային յօբելեան)
Մուրադեան Ա. Յ.
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ յօբելեանը տառերի գիւտի 1500 ամեակ եւ 400 ամեակ տպագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ յօբելեանի պահանջը
Ե.
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ յօբելեանի տօնախմբութիւնը
Աղազադեան Վահան ք.
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ յօբելեանի տօնակատարութիւնը Դուշէթում
Կարեկից
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ յօբելեանի տօնակատարութիւնները Ալէքսանդրապօլում
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ յօբելեանի տօնակարգը Էջմիածնում; Հայոց բոլոր թեմերում
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ յօբելեանի տօնակարգը Էջմիածնում; Հայոց բոլոր թեմերում: (Համազգային յօբելեան)
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ տօն
Տէր-Մելքիսեդեկեան Սարիբէգ
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ տօնը
Միրոյեան Միհրան Յ.
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ տօնը
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ տօնը
Աղանեան Գիւտ ա. ք.
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ տօնը
Ավօ
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ տօնը
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ տօնը
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ տօնը: 413-1513-1913: (Խմբագրական)
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ տօնը: 413-1513-1913: (Կարդացուած կիրակի օրուան համազգային հանդէսին մէջ)
Պալեան Տ. ԵՊ.
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ տօնը Աստրախանում: (Համազգային յօբելեանը)
Ասլանեան Ս. ք.
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ տօնը եւ Թուրքեստանի հայերը
Բռունեցի Ս.
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ տօնը եւ Ռուսաստանի հայ-կաթոլիկութիւնը; Մի համեստ առաջադրութիւն: (Համազգային մեծ տօնը)
Ոսկան Մ. Ն.
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ տօնը Պարիզում: (Համազգային յօբելեանը)
Սաֆրաստ Ե.
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ տօնը Օշականում եւ Էջմիածնում; Էջմիածնի տօնակատարութիւնները 1500-ամեայ և 400-ամեայ մեծ յօբելեանի
Աղազադեան Վահան ք.
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ տօնի առթիւ
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ տօնի կատարումը Էջմիածնում: Տօնակատարութիւնները Թիֆլիսում; Գրական գեղագիտական Սալօնում [համերգ]; Էջմիածնական կարգադրութիւններ
Թ. Մ.
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ տօնի շուրջը
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային մեծ տօնի փակումը էջմիածնում: (Համազգային մեծ տօնը)
Թադէոսեանց Թ.
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային միացեալ յօբելեանի առիթով: (Ներքին տեսութիւն)
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային յոբելեան
Լէօ
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային յոբելեանը
Յարութիւնեան Իսահակ
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային յոբելեանը Նիւ-Եօրքի մէջ
Թղթակից
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային յոբելեանի հանդէսը Մայր Աթոռի մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային յոբելեանին առթիւ
Կարապէտեան Ն.
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային յոբելեանի շուրջը
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային յոբելենական հանդէսները Ս. Էջմիածնում
Մոճոռեան Պետ.
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային յօբելեան
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային յօբելեանը
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային յօբելեանը
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային յօբելեանը
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային յօբելեանը
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային յօբելեանը: (Ներքին տեսութիւն)
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային յօբելեանի շուրջը
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային յօբելեանի շուրջը
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային յօբելեանի շուրջը: (Նամակ խմբագրութեան, Թիֆլիս,13 հոկտ.)
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային յօբելեանի շուրջը: Շրջաբերական
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային յօբելեանի տօնակարգը
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային յօբելեան; Յօգուտ դպրոցական ֆօնդի; Տպագրութեան եւ տառերի գիւտի յօբելեանը
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային յօբելեան: (Նուէր բոլոր հայերին)
Չալխուշեան Գր.
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային յօբելենական հանդէս Թաւրիզում
Հայկազուն
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային յօբել. տօնակատարման ծրագիրը Թիֆլիսում; Տպագրութեան եւ տառերի գիւտի յօբելեանը: (Համազգային յօբելեան)
Դիտել փաստաթուղթը «Համազգային» յօբէլեաններ
Մ. Պ.
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային տօն
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային տօնը
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային տօնը
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային տօնը
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային տօնը
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային տօնը եւ դպրոցական ֆօնդը: (Ներքին տեսութիւն)
Շ.
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային տօնը եւ Թուրքեստանի հայերը: (Համազգային մեծ տօնը)
Աբրահամեանց Ն. քահ.
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային տօնը եւ «Մշակի Շ»-երը
Թումանեան Յովհ.
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային տօնը: (Հայ-Ազգային լուրեր)
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային տօնը: (Հայ-Ազգային լուրեր)
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային տօնը: (Հայ-Ազգային լուրեր)
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային տօնը: (Հայ-Ազգային լուրեր)
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային տօնը։ (Հայ-Ազգային լուրեր)
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային տօնը: (Հայ-Ազգային լուրեր)
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային տօնը: (Հայկական Մեծ յոբելեանը 413-1513-1913)
Նարոյեան Մեսրոպ եպս.
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային տօնը; Յոբելեանը գաւառներու մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային տօնը Պիթլիսի մէջ
Ժամկոչեան Եփրեմ Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային տօնը Վենետիկի Մխիթարեանց վանքին մէջ: (Հայկական Մեծ յոբելեանը 413-1513-1913)
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային տօնը տաճկահայերի մէջ: (Համազգային մեծ տօնը)
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային տօնի արձագանքը գաւառում
Ուսուցիչ
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային տօնի արձագանքը գաւառում
Յովակիմեան Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային տօնի արձագանքը գաւառում
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային տօնի արձագանքը գաւառում
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային տօնի արձագանքը գաւառում
Թումանեան Վաղարշակ
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային տօնի արձագանքը գաւառում
Սինանեան Գ.
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային տօնի արձագանքը գաւառում
Ասլանեանց Ս. քահ.
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային տօնի բացումը Էջմիածնում; Համազգային յօբելեանի շուրջը; Հասարակական ժողով
Ե.
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային տօնի կատարումը Կահիրէում
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային տօնի նախօրեակին
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային քաղաքակրթական մեծ յօբելեան: Նորին Վեհափառութեան Տ. Տ. Գէորգ Ե. Սրբազնագոյն կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց բարձր. հովանաւորութեամբ եւ թոյլտւութեամբ; Ծրագիր Տառերի գիւտի 1500-ամեակի եւ հայ տպագրութեան 400-ամեակի տօնակատարութեան Ս. Էջմիածնի յօբելենական յանձնաժողովի կազմած
Դիտել փաստաթուղթը Համազ. Մեծ յօբել. Բագւում
Տ.
Դիտել փաստաթուղթը Համազ. տօնի յոբելեանի շուրջը: (Համազգային մեծ տօնը)
Դիտել փաստաթուղթը Համաժողովրդական տուրքը
Դիտել փաստաթուղթը Համզգային մեծ յօբելեանի տօնախմբութիւնը
Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Հայ ազգային լուրեր
Դիտել փաստաթուղթը Հայ աշակերտի առաջարկը տպագրութեան 400 ամեակի առթիւ
Pessimist
Դիտել փաստաթուղթը Հայաստան 1500 տարի առաջ։ Հայոց քաղաքակրթութեան տօնը։ (Հայկական Մեծ յոբելեանը։ 413-1513-1913։ Խմբագրական)
Քէչեան Բիւզանդ
Դիտել փաստաթուղթը Հայաստանի տօնը: Երկու յոբելեաններ
Տէր-Սահակեան Հ. Կ.
Դիտել փաստաթուղթը Հայ Աստուածաշունչի տպագրութեան ջանքեր Ոսկանէն յառաջ
Գալէմքեարեան Գր.
Դիտել փաստաթուղթը Հայ-աւետարանական հովիւ Վեր. Արսէն Շմաւոնեանի ճառը մայր եկեղեցիոյ մէջ։ (Հայկական Մեծ յոբելեանը 413-1513-1913)
Շմաւոնեան Ա.Պ. Վեր
Դիտել փաստաթուղթը Հայ աւետարանականների ուղերձը: (Համազգային յօբելեան)
Դիտել փաստաթուղթը Հայ գիրերու գիւտին 1500 ամեակի եւ հայկական տպագրութեան 400 ամեայ յոբելեանին առթիւ
Դիտել փաստաթուղթը Հայ գիրը։ Բանախօսութիւն Խաչատուր էֆ. Գռուզեանի Տէօրթ-Եօլի հանդէսին մէջ
Գռուզեան Խաչատուր
Դիտել փաստաթուղթը Հայ գիրը եւ հայ տպագրութիւնը
Բաբգէն եպիսկոպոս
Դիտել փաստաթուղթը Հայ գիրը եւ մամուլը
Տէր-Աւետիքեան Ն. աբ.
Դիտել փաստաթուղթը Հայ գիրի տօնը: 413-1513-1913: (Խմբագրութիւն)
Դիտել փաստաթուղթը Հայ գրերի 1500 ամեակին առթիւ
Տէր-Մկրտչեան Գալուստ
Դիտել փաստաթուղթը Հայ գրերի գիւտի 1500 ամեայ եւ հայկական տպագրութեան 400 ամեայ յոբելեանի առթիւ տօնական երեկոյթ
Դիտել փաստաթուղթը Հայ գրերի գիւտի հանդէսները
Ճէվահիրճեան Գաբրիէլ եպիսկ.
Դիտել փաստաթուղթը [Հայ գրերի գյուտի հրաշալիքը ըստ ավանդության` գրաբարով]
Դիտել փաստաթուղթը Հայ գրերու գիւտի 1500 ամեակի եւ տպագրութեան 400 ամեակի յոբելեանը Տարօնի մէջ
Եղիազարեան Յակոբ
Դիտել փաստաթուղթը Հայ գրերու գիւտին
Գարեգին Վարդապետ
Դիտել փաստաթուղթը Հայ գրի 1500 ամեայ եւ տպագրութեան 400 ամեայ յոբելեանի հանդէսը`սինէմա «Վիօլէ»ի մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Հայ գրի գիւտին ազգայնական նշանակութիւնը
Մուշեղ արքեպիսկոպոս
Դիտել փաստաթուղթը Հայ գրի եւ գրականութեան նշանակութիւնը
Ասլանեանց Ս. քահ.
Դիտել փաստաթուղթը Հայ գրի եւ տպագրութեան մեծ յոբելեանը
Մառ Նիկողայոս
Դիտել փաստաթուղթը Հայ գրի եւ տպագրութեան մեծ տօնը։ Յօբելեանական ժողովածու
Դիտել փաստաթուղթը Հայ գրին գիւտն եւ արդիւնաւոր հետեւութիւնները
Համբարեան Հմայեակ Հ.
Դիտել փաստաթուղթը Հայ գրին դերը
Կիւլեան Գ. Յ.
Դիտել փաստաթուղթը Հայ գրողների փոխադարձ օգնութեան ընկերութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հայ գրքի եւ տպագրութեան մասին
Աւ-Նալ
Դիտել փաստաթուղթը Հայ գրքի տօնը
Լէօ
Դիտել փաստաթուղթը Հայ Գրքի Տօնը
Լէօ
Դիտել փաստաթուղթը Հայ գրքի տօնի արձագանքը Թաւրիզում
Արշամ
Դիտել փաստաթուղթը Հայելիին մէջ
Ես
Դիտել փաստաթուղթը Հայերեն 100 լաւագոյն գիրքերը
Դիտել փաստաթուղթը Հայերէն կրկնաւորները Երեւանի բարբառում: (Քանաքեռի խօսուածք)
Մաքսուդեանց Մեսրոպ վարդապետ
Դիտել փաստաթուղթը Հայերէն տպագրութեան չորսհարիւրամեակը
Կարապօ Զարեհ
Դիտել փաստաթուղթը Հայերէն տպագրութեան չորսհարիւրամեակը: 1512-1912
Վարդանեան Հ. Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Հայերէն տպւած առաջին գիրքը եւ հայոց տպարանը
Սիմակ
Դիտել փաստաթուղթը Հայերն ու հրեաները։ Էտիրնէի Հայոց առաջնորդին եւ հրէից ռաբունապետին փոխադարձ նամակները
Դուրեան Սրբազան
Դիտել փաստաթուղթը Հայ լեզուն
Րագուպեան Ռ. Ս.
Դիտել փաստաթուղթը Հայ լեզուն
Րագուպեան Ռ. Ս.
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական առաջին տպարանի հիմնադիրը: Դեմոկրիտոս Թերրաչինա
Տէր-Սահակեան Հ. Կ.
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական գիրերու օգտակարութիւնը եւ անկէ օգտուողներ
Ապլահատեան Գ.
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական լուրեր
Գէորգ Ե կաթողիկոս
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական լուրեր
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական կեանք: Ռուսահայ կեանք
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական մեծ տօնը
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական մեծ տօնը եւ ռումինական մամուլը: (Համազգային մեծ տօնը)
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական յոբելեանն ի Պոուլկարիա
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական տառերի գիւտի 1500-ամեակի և տպագրութեան 400-ամեակի յոբելեանը
Աղազադեան Վահան ք.
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական տառերի գյուտի և տպագրութեան հոբելյանները Ախալցխայում
Հէպէպեան Լևոն
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական տպագրութեան 400 ամեակը
Ի.
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական տպագրութեան 400-ամեակի նախօրեակին
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական տպագրութեան 400 ամեակի շուրջը
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական տպագրութեան չորսհարիւրամեակը
Պ. Գ. Զ.
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական տպագրութեան չորսհարիւրամեակը
Շանթարգել
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական տպագրութեան չորսհարիւրամեակը
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական տպագրութիւնը
Օզանեան Գագիկ
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական տպագրութիւնը
Օզանեան Գագիկ
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական քաղաքակրթութեան մեծ տօնը
Առաքելեան Հ.
Դիտել փաստաթուղթը Հայ կեանք եւ եկեղեցի
Դիտել փաստաթուղթը Հայ կեանք եւ եկեղեցի: Յոբելեանական մեծ տարին
Ալթունեան Գէորգ
Դիտել փաստաթուղթը Հայ կեանքը
Մամիկոնեան Հ.
Դիտել փաստաթուղթը Հայ մատենագրութեան հնագոյն թուականները
Տէր-Մկրտչեան Գալուստ
Դիտել փաստաթուղթը Հայ մեծ յոբելեանի առթիւ առաջարկներս հայ մամուլին եւ պատրիաքարանին
Արմունի Գրիգոր
Դիտել փաստաթուղթը Հայ մեծ յօբելեանին առթիւ առաջարկներս հայ մամուլին եւ պատրիարքարանին
Արմունի Գրիգոր
Դիտել փաստաթուղթը Հայ մտքի լուսաւորիչները
Դիտել փաստաթուղթը Հայ մտքի տօնը
Մոճոռեան Պետ.
Դիտել փաստաթուղթը Հայ մտքի տօնը
Չօպանեան Արշակ
Դիտել փաստաթուղթը Հայ ոսկերիչներն ու յոբելեանը
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց Ազգագրական ընկերութիւնից: (Համազգային մեծ տօնը)
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց ազգի մեծագոյն բարերարները
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց գրերի գիւտի 1500 ամեակի եւ տպագրութեան 400 ամեակի առթիւ
Գարեգին Վարդապետ
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց գրերու գիւտը (413-1913)
Թապագեան, Միհրան
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց գրերու գիւտի 1500 ամեակը եւ տպագրութեան 400 ամեակը
Կանայեան Ս.
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց գրի գլխաւոր տեսակները
Հովսէփեան Գարեգին վարդապետ
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց գրի գլխաւոր տեսակները
Գարեգին Վարդապետ
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց Խրիմեան Հայրիկը Օշականում
Տ.
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց հին քաղաքակրթութիււնը։ (Հայկական Մեծ յոբելեանը 413-1513-1913)
Չերազ Գ.
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց տառերի 1500 ամեակի առիթով
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց տառերի գաղափարողներ: Ս. Սահակ, Ս. Մեսրոպ; Հայ տպագրիչներ: Աբգար դպիր, Սուլթանշահ, Մխիթար, Ճանիկ Արամեան; Լեզուի հայրեր: Արսէն Վ. Բագրատունի, Խ. Աբովյան, Արսէն Վ. Այտընեան, Մանուկ Աբեղեան, Մատաթիա Գարագաշ; Լեզուի մշակողներ: Րաֆֆի, Հ. Ղ. Ալիշան, Պ. Պռոշեան; Խմբագիրներ: Յակոբ Կարինեան «Կովկաս», Խրիմեան Հայրիկ «Արծուի Վասպուրական», Ստեփանոս Մանդինեան և ուրիշն.
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց տառերի գիւտն ու յաղթանակը
Յարութիւնեան Իսահակ
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց տառի գիւտն ու յաղթանակը
Յարութիւնեան Իսահակ
Դիտել փաստաթուղթը Հայութեան հաւատքը: (Հայ տպագրութեան չորսհարիւրամեակին առթիւ)
Փայլակ
Դիտել փաստաթուղթը Հայ ուղղագրութեան մասին: (Համազգային մեծ յօբելեանը)
Դիտել փաստաթուղթը Հայ տառեր
Երեմեան Հ. Ս.
Դիտել փաստաթուղթը Հայ տառերը
Յակոբեան Վ. Յ.
Դիտել փաստաթուղթը Հայ տառերը ադամանդակուռ
Գէորգեան Խաչիկ
Դիտել փաստաթուղթը Հայ տառերը եւ հայ ուղղագրութիւնը: (Հայկական Մեծ յոբելեանը 413-1513-1913)
Թորոսեան Հր. Ն.
Դիտել փաստաթուղթը Հայ տառերը: Ինչպէս գտնուեցան; Ով էր Մաշթոց կամ Մեսրոպ վարդապետ
Օրմանեան Մաղաքիա
Դիտել փաստաթուղթը Հայ տառերի գիւտի 1500 եւ տպագրութեան 400 ամեակի յոբելեանը [Արդվինում]: (Համազգային մեծ տօնը)
Հ.-եան
Դիտել փաստաթուղթը Հայ տառերի գիւտի 1500 եւ տպագրութեան 400 ամեակի յոբելեանը Տարօնի մէջ:
Աքէլ
Դիտել փաստաթուղթը Հայ տառերի ու տպագրութեան տօնը
Բալասբէկեան Գր.
Դիտել փաստաթուղթը Հայ տառերու գիւտը
Դիտել փաստաթուղթը Հայ տառերու գիւտը եւ անոր նշանակութիւնը: (Պատմական ակնարկ: Հայկական Մեծ յոբելեանը 413-1513-1913)
Ալպօյաճեան Արշակ Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Հայ տառերու գիւտին 1500 եւ հայ տպագրութեան 400 ամեակներու առթիւ արտասանուած
Սարրաֆեան Ա. Յովս.
Դիտել փաստաթուղթը Հայ տառերու եւ տպագրութեան համազգային յոբելեանը
Դիտել փաստաթուղթը Հայ տպագրութեան 400 ամեակը
Դիտել փաստաթուղթը Հայ տպագրութեան 400-ամեակը եւ հայոց լեզուն
Նժդեհ
Դիտել փաստաթուղթը Հայ տպագրութեան 400-ամեակը տօնւում է
Գրիսբալ
Դիտել փաստաթուղթը Հայ տպագրութեան 400 ամեակի առթիւ
Վ.
Դիտել փաստաթուղթը Հայ տպագրութեան 400 ամեակին առթիւ (1512-1912): Տպագրիչ Մարզուանցի Գրիգոր Դպիր
Թումայեան Կ.
Դիտել փաստաթուղթը Հայ տպագրութեան 400 ամեայ յոբելեանի առթիւ
Գրիվարդ
Դիտել փաստաթուղթը Հայ տպագրութեան 400 ամեայ յոբելեանի առիթով: Աբգար դպիր, Սուլթանշահ (նրա որդին), Մխիթար Աբբա, Կարապետ Վ. Շահնազարեան, Հայնրիխ Ֆէօդորովիչ Մադէր (գերմանացի ձուլարանատեր), Կարլ Էյլից (տառաձուլիչ)
Դիտել փաստաթուղթը Հայ տպագրութեան 400 ամյա յոբելեանի Թիֆլիսի յանձնաժողովի եւ նրան ընտրող բոլոր հայ հաստատութիւնների ընդհանուր ժողովի օրակարգը: (Այսօր)
Դիտել փաստաթուղթը Հայ տպագրութեան չորսհարիւրամեակ
Դիտել փաստաթուղթը Հայ տպագրութեան չորսհարիւրամեակը
Դիտել փաստաթուղթը Հայ տպագրութեան չորսհարիւրամեակը
Դիտել փաստաթուղթը Հայ տպագրութեան չորսհարիւրամեակին առթիւ
Ալաճաճեան Մակար Հ.
Դիտել փաստաթուղթը Հայ տպագրութեան չորսհարիւրամեակին առիթով
Մ. Շ.
Դիտել փաստաթուղթը Հայ տպագրութիւնը՝ հիմնաքար հայ նոր պատմութեան
Վանիկ
Դիտել փաստաթուղթը Հայ տպագրության 400 ամյա հոբելյանի նշումը Ախալքալաքում
Դիտել փաստաթուղթը Հայ տպարանը
Դիտել փաստաթուղթը Հանգանակութիւն ի նպաստ մեծ յոբելեանին: Հայ գործաւորները նախաձեռնարկ թող ամէն մարդ իր լուման տայ
Դիտել փաստաթուղթը Հանգանակութիւն ի նպաստ մեծ յօբելեանին: Հայ գործաւորները նախաձեռնարկ
Դիտել փաստաթուղթը Հանդէս հայկական տպագրութեան: (400-ամեակի առիթով)
Վահան-Մեսրոպ
Դիտել փաստաթուղթը Հանդէս Հայկական տպագրութեան չորսհարիւրամեակին առթիւ
Վահան-Մեսրոպ
Դիտել փաստաթուղթը Հանդէսներէն ետքը
Օտեան Երուանդ
Դիտել փաստաթուղթը Հանդէսները Էջմիածնում: (Համազգային մեծ տօնը)
Դիտել փաստաթուղթը Հանդէսները Թիֆլիսում; Յոբելեանի շուրջը; Դպրոցական ֆոնդ: (Համազգային մեծ տօնը)
Դիտել փաստաթուղթը Հանդիսաւոր երեկոյթ
Դիտել փաստաթուղթը Հանդիսաւոր նիստ Ազգ. ժողովոյ; Գաւառներու մէջ:(Մեծ յոբելեանը)
Թղթակից
Դիտել փաստաթուղթը Հաշուեյարդարութիւն
Օտեան Երուանդ
Դիտել փաստաթուղթը Հաւատանք արդեօք
Գեղամեան Եղիշէ ա. ք.
Դիտել փաստաթուղթը Հ. Դիոնեսիոս Վ. Գաղատոսեանի ճառը: (Համազգային յօբելեան)
Գաղատոսեան Հ.
Դիտել փաստաթուղթը Հեռագիր Կովկասի փոխարքային` ցարին ուղարկված հեռագրի առիթով
Գէորգ Ե կաթողիկոս
Դիտել փաստաթուղթը Հեռագիր Նորին մեծությոՆիկոլայ կայսրին հայոց տոների առիթով շնորհավորանքին ի պատասխան
Գէորգ Ե կաթողիկոս
Դիտել փաստաթուղթը Հեռագրեր տոնի կապակցությամբ
Գէորգ Ե կաթողիկոս
Դիտել փաստաթուղթը Հեռաւոր հորիզոններէն
Սաֆրաստեան Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Հին հայերն եւ անոնց ժամանակակիցները; Օրուան տօնին ներշնչումները։ (Հայկական Մէծ յոբելեանը 413-1513-1913: Խմբագրական)
Քէչեան Բիւզանդ
Դիտել փաստաթուղթը Հին Նախիջեւան: (Մեծ տօնը գաւառներում: Համազգային մեծ տօնը)
Էմ-Բէ
Դիտել փաստաթուղթը Հնչեշտ: (Մեծ տօնը գաւառներում: Համազգային մեծ տօնը)
Հայկազ
Դիտել փաստաթուղթը Հոկտ. 13-ի յօբելեանի տօնակատարումը
Դիտել փաստաթուղթը Հոկտ. 13-ի տօնի արձագանքը Վանում
Դիտել փաստաթուղթը Հոկտեմբեր 13 ի թափօրը
Օտեան Երուանդ
Դիտել փաստաթուղթը Հոկտեմբերի 13-ի յօբելեանի շուրջը
Հ. Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Հոկտեմբերի 13-ի պատճառով
Աղաբաբ Յ.
Դիտել փաստաթուղթը Հոյակապ յոբելեաններ
Քալանթար Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Հոյակապ յօբելեաններ
Քալանթար Ա.
Դիտել փաստաթուղթը «Հորիզոնի» ներկայացուցչի ճառը արտասանւած Օշականում: (Համազգային մեծ տօնը)
Դիտել փաստաթուղթը Հռոմայ առաջին հայ տպագրութիւնը 1579 ին է
Գալէմքեարեան Գր.
Դիտել փաստաթուղթը Հրաւէր հայ գրողների կովկասեան Ընկ. վարչութիւնից: (Համազգային մեծ տօնը)
Թումանեան Յովհ.
Դիտել փաստաթուղթը Հրաւէր հայ տպագրութեան 400 ամեայ յօբելեանի յանձնախմբի
Դիտել փաստաթուղթը Հրաւէր: (Նամակ խմբագրութեան):Էջմիածին,14 սեպտեմբերի
Տէր-Մկրտչեան Գալուստ
Դիտել փաստաթուղթը Հրէշաւոր երեւոյթ: (Համազգային մեծ տօնը)
Թումանեան Յովհ.
Դիտել փաստաթուղթը Ձագավանից ժողովը
Հովսէփեան Գարեգին վարդապետ
Դիտել փաստաթուղթը Ձոն առ ս. Մեսրովբ.
Ն. Վ. Տ.-Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Ձօնուած մեծ յոբելեանին
Դիտել փաստաթուղթը Ղաթար: (Մեծ տօնը գաւառներում: Համազգային մեծ տօնը)
Մելիք-Փարսադանեան Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Ղարաբաղի թեմական դըպրոցի յօբելեանը եւ «Դպրոցական ֆօնդը»
Առաքելեան Հ.
Դիտել փաստաթուղթը Ղզլար: (Մեծ տօնը գաւառներում: Համազգային մեծ տօնը)
Ս. Կար.
Դիտել փաստաթուղթը Ղզլ-Արվադ: (Մեծ տօնը գաւառներում)
Տ. Ս.
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ հայկաբան Սիմոն Գաբամաճեանի Սան–Սդէֆանոյի հանդէսին մէջ։ (Հայկական Մեծ յոբելեանը 413-1513-1913)
Գաբամաճեան Սիմոն
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ օր. Վիքդորիա Սարաֆեանի Գընալըի հանդէսին մէջ։ (Հայկական Մեծ յոբելեանը 413-1513-1913)
Սարաֆեան Վիքդորիա
Դիտել փաստաթուղթը Ճշդում մը: (Մեծ յոբելեանը)
Աբգար վրդ.
Դիտել փաստաթուղթը Ճշդումն մը
Ավօ
Դիտել փաստաթուղթը Մամուլ
Դիտել փաստաթուղթը Մամուլ
Դիտել փաստաթուղթը Մամուլ
Դիտել փաստաթուղթը Մամուլ
Դիտել փաստաթուղթը Մամուլ
Դիտել փաստաթուղթը Մամուլ
Դիտել փաստաթուղթը Մամուլ
Դիտել փաստաթուղթը Մամուլ
Դիտել փաստաթուղթը Մամուլ
Դիտել փաստաթուղթը Մամուլ: «Մշակ»
Դիտել փաստաթուղթը Մայկոպ: (Համազգային մեծ տօնը)
Վարդանեան Յ.
Դիտել փաստաթուղթը Մայրաքաղաքիս մէջ; Գաւառի մէջ: (Մեծ յոբելեանը)
Թղթակից
Դիտել փաստաթուղթը Մայրաքաղաքիս մէջ: (Մեծ յոբելեանը)
Դիտել փաստաթուղթը Մայրաքաղաքիս մէջ: (Մեծ յոբելեանը)
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու
Մկրտումեան Գէորգ քահ.
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոցեան լեզուն: Ըստ Հ. Յ. Գաթրճեանի
Գաթրճեան Հ. Յ.
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց–Մեսրովպը։ Հայոց տառերի եւ տպագրութեան գիւտը եւ սկզբնաւորութիւնը մեր ազգի մէջ
Մանդակունի Գրիգոր աւագ քահ.
Դիտել փաստաթուղթը Մատենագրութիւն
Առաքելեան Հ.
Դիտել փաստաթուղթը Մատենախօսական
Տէր-Մարգարեան Հ.
Դիտել փաստաթուղթը Մարգարէին վերադարձը
Տէր-Սահակեան Հ. Կ.
Դիտել փաստաթուղթը Մեծայարգ պ. Տիգրան Նազարեան
Ամատունի Հ.
Դիտել փաստաթուղթը Մեծարոյ
Տէր-Մկրտչեան Գալուստ
Դիտել փաստաթուղթը Մեծարոյ Տէր
Աբեղեան Մ.
Դիտել փաստաթուղթը Մեծարոյ Տէր խմբագիր
Տէր-Մկրտչեան Գալուստ
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ դարագլուխը
Փայլակ
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ հոբելյանի կարգադրիչ հանձնաժողովի կազմը: (Հայկական լուրեր)
Ճէվահիրճեան Գաբրիէլ եպիսկ.
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յոբելեանէն ետքը: Հայաստանի ոգին եւ հայ ժողովուրդը
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յոբելեանը
Վարդանեան Գ.
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յոբելեանը
Օտեան Երուանդ
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յոբելեանը: 413-1513
Քէսիմեան Ներսէս
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յոբելեանը [413-1513-1913]: Անօրինակ ոգեւորութիւն մայրաքաղաքին մէջ: (Մեր մընայուն թղթակցէն)
Ասաֆ
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յոբելեանը: 413-1513-1913: Հայ քաղաքակրթութեան տօնը
Գէորգ - Մեսրոպ
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յոբելեանը Բաղէշի մէջ
Հայորդի
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յոբելեանը Բերայի մէջ: (Հայկական լուրեր)
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յոբելեանը Խարբերդի մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յոբելեանը Կեսարիոյ մէջ
Կէօյպաշեան Յ. Յ.
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յոբելեանը: (Հայ հորիզոնէն)
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յոբելեանը: Հանդիսաւոր նիստ Ազգ. ժողովոյ
Թղթակից
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յոբելեանը; Մայրաքաղաքիս մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յոբելեանը Պրուսայի մէջ
Թղթակից
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յոբելեանը Վանայ մէջ
Թղթակից
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յոբելեանը Վառնայի մէջ
Լեռենց
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յոբելեանը Վարագի մէջ
Միհրան
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յոբելեանը Տարօնի մէջ
Ավօ
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յոբելեանը Տիարպէքիրի մէջ
Զայրմայր
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յոբելեանի հանդէսները
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յոբելեանի հանդէսները Ամասիոյ մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յոբելեանի հանդէսները Հաճընի մէջ
Թղթակից
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յոբելեանի հանդէսները Պանտրմայի մէջ
Սիմոնեան Կ.
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յոբելեանի հանդէսները Ռուսահայաստանի մէջ; Իզմիրի բողոքականներուն հանդէսը
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յոբելեանին
Օրմանեան Մաղաքիա
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յոբելեանին իմաստը
Պուճիքանեան Յովհ.
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յոբելեանին համար նոր առաջարկ մը
Օրմանեան Մաղաքիա
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յոբելեանից յետոյ
Ալթունեան Գէորգ
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յոբելեանն ի Ճիպութի
Անցորդ
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յոբելեանն ի Մանչէսդըր
Թիւֆէնկճեան Լեւոն
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յոբելեանն ի Փարիզ
Շաւարշ
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յոբելեանն հայ գաղութին մէջ
Իւթիւճեան Գր.
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յօբելեանը
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յօբելեանը
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յօբելեանը: (Համազգային յօբելեանը)
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յօբելեանի հանդէպ
Յ.
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ յօբելեանին համար նոր առաջարկ մը
Օրմանեան Մաղաքիա
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ Նոր գիւղ: (Մեծ յոբելեանի հանդէսները)
Պօղոսեան Սարգիս
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ վարժապետը
Մկրտումեան Գէորգ քահ.
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ տօնը գաւառներում: Շուշի: (Համազգային մեծ տօնը)
Լրատու
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ տօնը Երուսաղէմի Ս. Յակոբայ վանքում: (Համազգային մեծ տօնը)
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ տօնը եւ հայ ուսուցիչն ու գրողը: (Համազգային մեծ տօնը)
Թումանեան Յովհ.
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ տօնը թիւրքահայերի մէջ: (Համազգային մեծ տօնը)
Վահէ
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ տօնը թիւրքահայերի մէջ: (Համազգային մեծ տօնը: Մեծ տօնը գաւառներում)
Փաւստոս
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ տօնը թիւրքահայերի մէջ: (Մեծ տօնը գաւառներում: Համազգային մեծ տօնը)
Հուր
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ տօնը: Խոսուած Պ. Ահարոնի կողմէ` Միջքլիւպային տօնական մեծ հանդէսին մէջ
Ահարոն
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ տօնը: (Համազգային մեծ տօնը)
Մ.Մար.
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ տօնը: (Համազգային մեծ տօնը)
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ տօնը Սահակ Հայրապետի գերեզմանի վրայ: (Համազգային մեծ տօնը)
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ տօնի կատարումը
Մոճոռեան Պետ.
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ տօնի նախատօնակին
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ տօնի նախօրեակին
Միտսար
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ տօնի շուրջը
Ղազարեան Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Մեղրի: (Մեծ տօնը գաւառներում: Համազգային մեծ տօնը)
Մամիջանեան Մ.
Դիտել փաստաթուղթը Մեորովբի կեանքը
Ջալաշեան Գէորգ
Դիտել փաստաթուղթը Մեսրո՞պ, Մաշթո՞ց, թէ՞ ուրիշ անուն։ (Հայկական Մեծ յոբելեանը 413-1513-1913)
Գալանթարեանց Ա.Խ.
Դիտել փաստաթուղթը Մեր «Ա.Բ.Գ.-ը »; Հայ մամուլը : (Հայ գիրին ու հայ գիրքին տօնը։ Համազգային մեծ յոբելեանը)
Դիտել փաստաթուղթը Մեր գոյութեան իրաւունքը
Դիտել փաստաթուղթը Մեր գրչի հերոսները
Գ. Արտաշէս
Դիտել փաստաթուղթը Մեր դիրքը դէպի «Համազգային» մեծ տօնը եւ յօբելեանական տօնակատարութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Մեր ժամանակի Հերօստրատները
Կալխաս
Դիտել փաստաթուղթը Մեր լեզուի եւ գրականութեան անցեալից։ (Մեծ յոբէլեանի առիթով)
Դիտել փաստաթուղթը Մեր Համազգային յոբելեանը եւ դպրոցն ու գրականութիւնը: (Համազգային մեծ տօնը)
Թումանեան Յովհ.
Դիտել փաստաթուղթը Մեր ուխտատեղին
Դիտել փաստաթուղթը Մեր ուխտատեղին
Դիտել փաստաթուղթը Մեր ուղղագրութեան մասին
Աբեղեան Մ.
Դիտել փաստաթուղթը Մեր ուղղագրութեան մասին
Դիտել փաստաթուղթը Մերսինի մէջ: (Մեծ յոբելեանի հանդէսները)
Թղթակից
Դիտել փաստաթուղթը Մէկ քանի թելադրանքներ մեծ յոբելեանին առթիւ
Օտեան Երուանդ
Դիտել փաստաթուղթը Մի առաջարկ եւս հայ տպագրութեան 400 ամեակի առթիւ
Դիտել փաստաթուղթը Մի առաջարկ էլ
Ուսուցիչ
Դիտել փաստաթուղթը Մի առաջարկութիւն
Գասպարեանց Յովհաննէս
Դիտել փաստաթուղթը Մի առաջարկութիւն: (Համազգային յօբելեան)
Տէր-Գրիգորեան Ռուբէն
Դիտել փաստաթուղթը Մի առաջարկութիւն հայկական տպագրութեան 400-ամեակի առիթով
Դերձակեան Մ.
Դիտել փաստաթուղթը Մի առաջարկութիւն մեծ յօբելեանի առիթով
Ղարագեօզեան Յ.
Դիտել փաստաթուղթը Միացուցիչ մեծ ոյժը հայութեան մէջ: Բարոյական նշանակութիւն Մեսրոպեան տառերու: (Հայկական մեծ յոբելեանը 413-1513-1913: Խմբագրական)
Քէչեան Բիւզանդ
Դիտել փաստաթուղթը Մի թուրք թերթի ողջոյնը: (Համազգային մեծ տօնը: Մեծ տօնը գաւառներում )
Դիտել փաստաթուղթը Մի խօսք Ս. Սահակի եւ Ս. Մեսրոպի յիշատակին յունկն հայ ժողովրդի
Բենիկ Վարդապետ
Դիտել փաստաթուղթը Մի կարեւոր ուղղում: (Համազգային մեծ տօնը)
Դիտել փաստաթուղթը Մի կարևոր բացատրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը «Մի կարևւոր բացատրութիւնը» յայտարարութեան առթիվ
Առաքելեան Հ.
Դիտել փաստաթուղթը Մի համակրելի ձեռնարկ: (Համազգային մեծ տօնը)
Սասունի Արմենակ
Դիտել փաստաթուղթը Մի նորութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Մի օրինակ հայ անդրանիկ տպագրութեան
Քարտաշեան Գալուստ քահ.
Դիտել փաստաթուղթը Մ. Ղարաքիլիսա: (Մեծ տօնը գավառներում)
Յովհաննիսեան Գիս.
Դիտել փաստաթուղթը Մոսկուայի հայ ջայլամները
Չէզոք
Դիտել փաստաթուղթը Մուշ: (Մեծ տօնը թիւրքահայերի մէջ)
Աքէլ
Դիտել փաստաթուղթը Մտածումներ հայ տառերու
Դիտել փաստաթուղթը Մտքեր եւ փաստեր: Ինչպէս պէտք է համազգային մեծ տօնը
Շահրիար
Դիտել փաստաթուղթը Մտքի ծնունդը
Դիտել փաստաթուղթը Մտքի վսեմ յօբելեաններ
Իսկէնդէրեան Ռուբէն
Դիտել փաստաթուղթը Յապաղած յոբելեանը
Ավօ
Դիտել փաստաթուղթը Յարանուանութեանց մերձեցումը
Ավօ
Դիտել փաստաթուղթը Յարգոյ խմբագիր
Մուշէ վարդապետ
Դիտել փաստաթուղթը Յետաձգել եւ միասին տօնել
Թումանեան Յովհ.
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան։ Երկրորդ հատոր
Զարդարեան Վ. Գ.
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան։ Երրորդ հատոր։ Պրակ ԻԵ
Զարդարեան Վ. Գ.
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան։ Երրորդ հատոր։ Պրակ ԻԶ
Զարդարեան Վ. Գ.
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան։ Երրորդ հատոր։ Պրակ ԻԷ
Զարդարեան Վ. Գ.
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան։ Երրորդ հատոր։ Պրակ ԻԸ
Զարդարեան Վ. Գ.
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան։ Երրորդ հատոր։ Պրակ ԻԹ
Զարդարեան Վ. Գ.
Դիտել փաստաթուղթը Յիշողութիւններ
Ապրեսեան Աբէլ
Դիտել փաստաթուղթը Յոբելեանական հանդէսը Ներսիսեան դպրոցում: (Համազգային մեծ տօնը)
Դիտել փաստաթուղթը Յոբելեան դրամագլուխը
Փաթաբան Գ.Գրիգոր
Դիտել փաստաթուղթը Յոբելեանը եւ «Թանին»
Դիտել փաստաթուղթը Յոբելեանը թիւրքահայերի մէջ: (Համազգային մեծ տօնը )
Դիտել փաստաթուղթը Յոբելեանը թիւրքահայերի մէջ: (Մեծ տօնը գաւառներում)
Դիտել փաստաթուղթը Յոբելեանը թիւրքահայերի մէջ: (Մեծ տօնը գաւառներում: Համազգային մեծ տօնը)
Պ. Հ. Գ.
Դիտել փաստաթուղթը Յոբելեանը Լոռում: (Համազգային մեծ տօնը)
Տ. Ղեւոնդ
Դիտել փաստաթուղթը Յոբելեանը Մշոյ մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Յոբելեանին առթիւ
Ավօ
Դիտել փաստաթուղթը Յոբելեանի շուրջը
Դիտել փաստաթուղթը Յոբելեանի շուրջը: (Համազգային մեծ տօնը)
Մենտոր
Դիտել փաստաթուղթը Յոբելեանի շուրջը: (Համազգային մեծ տօնը)
Դիտել փաստաթուղթը Յոբելեանի շուրջը: (Համազգային մեծ տօնը)
Դիտել փաստաթուղթը Յոբելեանի շուրջը: (Համազգային մեծ տօնը)
Դիտել փաստաթուղթը Յոբելեանի շուրջը: (Համազգային մեծ տօնը)
Դիտել փաստաթուղթը Յոբելեանի շուրջը: (Համազգային մեծ տօնը)
Դիտել փաստաթուղթը Յոբելեանն ու հայ վաճառականները: Պաշտոնական յայտարարութիւն Ազգ. Պատրիարքարանի; «Ժամանակ»
Դիտել փաստաթուղթը Յոբելեան տարին
Դիտել փաստաթուղթը Յոբելենական արձագանք: (Համազգային մեծ տօնը)
Տէր-Միրաքեան Յ.
Դիտել փաստաթուղթը Յոբելենական հանդէսներ
Դիտել փաստաթուղթը Յոբելենական հանդէսները Թիֆլիսում: (Համազգային մեծ տօնը)
Դիտել փաստաթուղթը Յոբելենական հանդէսներ: (Համազգային մեծ տօնը)
Աքէլ
Դիտել փաստաթուղթը Յոբելենական մասնաժողովի հրաւիրած ընդ. ժողովը
Դիտել փաստաթուղթը Յոբելենական տարին
Տէր-Մկրտչեան Գալուստ
Դիտել փաստաթուղթը Յոբելենական տօները Թիֆլիսում
Դիտել փաստաթուղթը Յոբելենական տօնը: Ինչպէս պիտի կատարուի Կովկասի մէջ; Ինչպէս պիտի կատարուի Պոլսոյ մէջ: (Հայկական լուրեր)
Դիտել փաստաթուղթը Յոբելինական հանդէս Անաթոլիա գոլէճի մէջ: (Հայկական մեծ յոբելեանը 413-1513-1913)
Դիտել փաստաթուղթը Յոբելինական հանդէսներու հաշիւները
Դիտել փաստաթուղթը Յոբելինական շաբաթ
Յակոբեան Վ. Յ.
Դիտել փաստաթուղթը Յոբելինական տարի
Արմէն Գեղամ
Դիտել փաստաթուղթը Յոբելինական տարւոյն անակնկալը
Դիտել փաստաթուղթը Յոբելինական տօնը Ս. Սահակեան վարժարանի մէջ
Մեղմունի Յ. Յովհաննէս
Դիտել փաստաթուղթը Յոբել. յանձնաժողովի շուրջը
Դիտել փաստաթուղթը Յոբել. յանձնաժողովի շուրջը: (Ներքին տեսութիւն)
Դիտել փաստաթուղթը Յոյս: (Նահատակ լեզուի 1500-ամեայ արտասվող տառերին և 400-ամեայ տառապալից տպագրութեան`մխիթարութիւն)
Խօջամիր
Դիտել փաստաթուղթը Յովհան Գուտենբերգ
Պ. Ս. Կ.
Դիտել փաստաթուղթը Յ. Սպէնդիարի ճառը: (Համազգային յօբելեան)
Սպէնդիար Յ.
Դիտել փաստաթուղթը Յօբելեան....
Դիտել փաստաթուղթը Յօբելեանի առթիւ
Դիտել փաստաթուղթը Յօբելեաններ
Դիտել փաստաթուղթը Յօբելեաններ առաջիկայում
Դիտել փաստաթուղթը Յօբելեանների տարին
Համալեան Սիմ.
Դիտել փաստաթուղթը Յօբելենական լուրեր: (Համազգային յօբելեան)
Դիտել փաստաթուղթը Յօբելենական մասնաժողովի որոշումը: (Ներքին տեսութիւն)
Դիտել փաստաթուղթը Յօբելենական յանձնաժողովի նիստը
Դիտել փաստաթուղթը Յօբելենական յանձնաժողովի ուշադրութեան: (Ներքին տեսութիւն)
Ն. Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Յօբելենական տօները գաւառներում: Սուրամ, Հին Նախիջևան
Դիտել փաստաթուղթը Յօբելենական տօները գաւառում: (Համազգային յօբելեան)
Դիտել փաստաթուղթը Յօբելենական տօները գաւառում: (Համազգային յօբելեան)
Թումանեան Վաղարշակ
Դիտել փաստաթուղթը Յօբելենական տօները գաւառում: (Համազգային յօբելեան)
Նազարեան Ս.
Դիտել փաստաթուղթը Յօբելենական տօները ԹիւրքաՀայաստանում: (Համազգային յօբելեանը)
Պօնտացի Խ.
Դիտել փաստաթուղթը Յօբելենական տօները ԹիւրքաՀայաստանում: (Համազգային յօբելեանը)
Թ.
Դիտել փաստաթուղթը Յօբելենական տօները ԹիւրքաՀայաստանում: (Համազգային յօբելեանը)
Արմէն
Դիտել փաստաթուղթը Յօբելենական տօները Կիլիկիայում: (Համազգային յօբելեան)
Դիտող
Դիտել փաստաթուղթը Յօբելենական տօները Վենետիկում
***
Դիտել փաստաթուղթը Յօգուտ դպրոցական ֆօնդը: (Համազգային յօբելեան)
Մեսրոպ եպիսկոպոս
Դիտել փաստաթուղթը Յօգուտ դպրոցական ֆօնդի; Թիֆլիսի հայ վաճառականութեան ուղերձը; Տպագրութեան եւ տառերի գիւտի յօբելեանը: (Համազգային յօբելեան)
Դիտել փաստաթուղթը Յօգուտ դպրոցական ֆօնդի; Տպագրութեան եւ տառերի գիւտի յօբելեանը; Թիւրքահայերն ու համազգային յօբելեանը: (Համազգային յօբելեան)
Դիտել փաստաթուղթը Յօգուտ դպրոցական ֆօնդի; Տպագրութեան եւ տառերի գիւտի յօբելեանը: (Համազգային յօբելեան)
Դիտել փաստաթուղթը Նախատօնակ Ազգային մեծ յօբելեանի
Դիտել փաստաթուղթը Նախատօնակ Ազգային մեծ յօբելեանի 1500 ամեակ եւ 400 ամեակ հայ տպագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Նախնի հայոց գրի եւ գրականութեան շուրջ
Ղամարեան Խ.
Դիտել փաստաթուղթը Նախօրեակ գիւտի հայ գրոց
Աշոտ քհ. Երկաթ
Դիտել փաստաթուղթը Նամակ
Դիտել փաստաթուղթը Նամակ Ատաբազարէն; Կրկնակ յոբելեանները Ատաբազարի մէջ: (Մեծ յոբելեանի հանդէսները)
Թղթակից
Դիտել փաստաթուղթը Նամակ խմբագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Նամակ խմբագրութեան: Գանձակ, 21 սեպտեմբերի
Թումանեան Գարեգին քահ.
Դիտել փաստաթուղթը Նամակ խմբագրութեան: Օշական, 23 յունվարի
Դիտել փաստաթուղթը Նամակներ խմբագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Նամակներ խմբագրութեան
Վարդանեան Գ.
Դիտել փաստաթուղթը Նամակներ խմբագրութեան: Էջմիածին, 29 մայիսի
Դիտել փաստաթուղթը Նամակներ խմբագրութեան: Էջմիածին, յունիսի 1-ին
Դիտել փաստաթուղթը Նամակներ խմբագրության
Դիտել փաստաթուղթը Նամակներ խմբագրության
Դիտել փաստաթուղթը Նամակ Շվէյցարիայից: Հայկական մեծ տօնի առիթով: Ժընեւ, 9 մայիսի
Ա. Չ.
Դիտել փաստաթուղթը Նամակ Պարսկաստանից
Հայկազուն
Դիտել փաստաթուղթը Ներքին լուրեր
Դիտել փաստաթուղթը Ներքին տեսութիւն
Գէորգ Ե կաթողիկոս
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագիր յոբելինական հանդէսներուն: (Գրոց գիւտի 1500 ամեայ եւ տպագրութեան 400 ամեայ յոբելեանները Սուրբ Ղազարու կղզեակին մէջ)
Դիտել փաստաթուղթը Նշմարներ մեր դիտարանէն
Դիտել փաստաթուղթը Նոր-Բայազէտ: (Մեծ տօնը գաւառներում)
Տէր-Յովհաննիսեան Հ.
Դիտել փաստաթուղթը Նորին Սրբութիւն Ազգիս Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից
Դիտել փաստաթուղթը Նորին Սրբութիւն Ազգիս Վեհափառ հայրապետի տնօրէնութիւններից
Դիտել փաստաթուղթը Նորին վեհափառութեան տնօրէնութիւններից
Դիտել փաստաթուղթը Նոր ուղղագրութիւն - մի հնչիւն մի գրութիւն
Թոմաս
Դիտել փաստաթուղթը Նուիրահաւաքութեան անճահ եղանակ
Օտեան Երուանդ
Դիտել փաստաթուղթը Նրանք լուռ մնացին
Դիտել փաստաթուղթը Նւէր տառերի գիւտի հեղինակին
Բունեաթեան Առաքել
Դիտել փաստաթուղթը Շարժվեցէք, հայ հարուստներ
Առաքելեան Հ.
Դիտել փաստաթուղթը Շնորհավորական ուղերձներ կաթողիկոսի անունով
Դիտել փաստաթուղթը Շնորհաւորական հեռագիրներ համազգային յօբելեանի առիթով: (Ուղղված Ամենայն Հայոց կաթողիկոսին)
Դիտել փաստաթուղթը Շնորհաւորական հեռագիրներ; Յոբելեանի շուրջը: (Համազգային մեծ տօնը)
Դիտել փաստաթուղթը Շնորհաւոր քո մեծ տօնը հայ ժողովուրդ: (Համազգային մեծ տօնը)
Դիտել փաստաթուղթը Շողակաթ։ Ս. Էջմիածնի հայագիտական ժողովածու։ Գիրք առաջին
Դիտել փաստաթուղթը Շուլաւէր: (Մեծ տօնը գաւառներում)
Սեդրակ
Դիտել փաստաթուղթը Շրջաբերական; Բ.Շրջաբերական
Ճէվահիրճեան Գաբրիէլ եպիսկ.
Դիտել փաստաթուղթը Ոգի Հայաստանի
Դիտել փաստաթուղթը Ողջոյն համազգային մեծ տօնին
Առաքելեան Հ.
Դիտել փաստաթուղթը Ողջունում ենք Էջմիածնական որոշումը
Առաքելեան Հ.
Դիտել փաստաթուղթը Ողջունում ենք որոշումը
Առաքելեան Հ.
Դիտել փաստաթուղթը Ոսկեձոյլ լեզուն
Տայեան Հ. Ղ.
Դիտել փաստաթուղթը Ով է պատասխանատուն: (Համազգային յոբելեաններ)
Սահակ-Մեսրոպ
Դիտել փաստաթուղթը Որբուհիներուն որբուհին: (Առաջարկ մը յոբելեաններու առիթով)
Սահակ-Մեսրոպ
Դիտել փաստաթուղթը Ուզուրպատորներ: (Համազգային մեծ տօնը )
Արգուս
Դիտել փաստաթուղթը Ուզուրպացիա՛ն
Դիտել փաստաթուղթը Ուղերձ: (Համազգային յօբելեանը)
Թառայեան Պատուական
Դիտել փաստաթուղթը Ուղեւորական յուշեր եւ տպաւորութիւններ: Տարօնոյ վանքերը
Եօթնեղբայրեան Աբգար վրդ.
Դիտել փաստաթուղթը Ուղղագրութեան խնդիր կայ հայուն համար
Մէնէվիշեան Հ. Գ.
Դիտել փաստաթուղթը Ուղղագրութեան հարցը եւ էջմիածնի խորհրդակցական ժողովները: (Համազգային մեծ տօնը)
Դիտել փաստաթուղթը Ում պետք է տալ առաջնութեան պատիւը
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնասիրութիւն Սուրբ Մեսրովբաց վարուց եւ հայկական գրոց գիւտին
Նահապետեան հայր Գաբրիէլ
Դիտել փաստաթուղթը Ուսուցչական միութեան ընդհանուր ժողովում; Խոշոր նւիրաբերութիւն; Ինչ է անում Բագուն: (Համազգային մեծ տօնը)
Արամ Ալ.
Դիտել փաստաթուղթը Չորսհարիւրամեակի առթիւ: Սիրելի Գազազեան
Բաբգէն եպիսկոպոս
Դիտել փաստաթուղթը Չորսհարիւրամեակ հայ տպագրութեան: 1512-1912
Ալպօյաճեան Արշակ Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Չորսհարիւրամեակ հայ տպագրութեան: Գ.
Ալպօյաճեան Արշակ Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Չորսհարիւրամեակ հայ տպագրութեան: Դ.
Ալպօյաճեան Արշակ Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Պանծալի նախնիք
Բենիկ Վարդապետ
Դիտել փաստաթուղթը Պաշտօնական բացում յոբելինական հանդէսներուն: Հանդիսաւոր նիստ Ազգային ժողովոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պարզատումար: (Տպագրուած առաջին հայերէն գիրքը)
Դիտել փաստաթուղթը Պեատիգորսկ: (Համազգային մեծ տօնը)
Հանդիսական
Դիտել փաստաթուղթը Պետք է համաձայնության գալ
Դիտել փաստաթուղթը Պէտք է բարձրացնել: (Համազգային մեծ տօնը)
Թումանեան Յովհ.
Դիտել փաստաթուղթը Պիլէճիկի մէջ; Էսկիշէհիրի մէջ;Ռօպերթ քօլէճի մէջ; Վենետիկի Մխիթարեանց վանքին մէջ: (Մեծ յոբելեանի հանդէսները)
Դիտել փաստաթուղթը Պօղոս Նուպար Փաշայի նամակը: Պարիզ, 13 հոկտ.
Նուպար Փաշա
Դիտել փաստաթուղթը Ջահագնացութիւններու դէմ; Բերա Թագսիմի պարտեզին մէջ;Սամաթիոյ մէջ; Գում-Գաբուի մէջ; Պէշիկթաշի մէջ: (Մեծ յոբելեանը)
Դիտել փաստաթուղթը Ջէբրայիլ: (Մեծ տօնը գաւառներում: Համազգային մեծ տօնը)
Շադեան Փառանձէմ
Դիտել փաստաթուղթը Ջէբրայիլ: (Մեծ տօնը գաւառներում: Համազգային մեծ տօնը)
Շադեան Փառանձէմ
Դիտել փաստաթուղթը Ռոստով-Դոնի վրայ: (Մեծ տօնը գաւառներում)
Սմբատ
Դիտել փաստաթուղթը Ռուսահայերի դիմումը Ռուսիոյ Ձարին
Դիտել փաստաթուղթը Ռուս դեսպանին գիրը: (Հայ-ազգային լուրեր)
Դիտել փաստաթուղթը «Սահակ եւ Մեսրոպ»
Դիտել փաստաթուղթը Սահակ-Մեսրոպյան մեծագործությունը
Դաւթեան Սմբատ
Դիտել փաստաթուղթը Սահակ ու Մեսրոպ
Աժտէր
Դիտել փաստաթուղթը Սահմանք ժողովելո Ձագա, որ եղեւ ի ձեռն տէր Գրիգորո եւ Վարդան Վարդապետին
Հովսէփեան Գարեգին վարդապետ
Դիտել փաստաթուղթը Սաչխերի: (Մեծ տօնը գաւառներում: Համազգային մեծ տօնը)
Մամկունի
Դիտել փաստաթուղթը Սարի գլխին տպարանը
Սիմակ
Դիտել փաստաթուղթը Սբ. Մեսրոպ Մաշտոց , Սբ. Սահակ Պարթեւ
Դիտել փաստաթուղթը Ս. Էջմիածինը եւ իր հաստատութիւնները
Տէր-Մինասեանց Երուանդ
Դիտել փաստաթուղթը Ս. Էջմիածնի յոբելենական յանձնաժողովը
Դիտել փաստաթուղթը Ս. Էջմիածնի տօնակատարութիւնների համառօտ ծրագիրը
Դիտել փաստաթուղթը Ս. Էջմիածնի տօնակատարութիւնների համառօտ ծրագիրը
Դիտել փաստաթուղթը Սկիզբ հայ տպագրութեան։ Հայ տպագրիչներուն առաջին նահապետը՝ «Մեղապարտ» Յակոբ։ (Հայկական Մեծ յոբելեանը 413-1513-1913)
Ալպօյաճեան Արշակ Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Ս. Մեսրոբ: 1500 եւ 400 ամեակներուն առթիւ
Երեցեան Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Ս. Մեսրոբին
Դիտել փաստաթուղթը Ս.Մեսրոպ գոհ մնա՞ց իր յոբելեանէն
Օտեան Երուանդ
Դիտել փաստաթուղթը Ս. Մեսրոպ եւ հայ գրի գիւտը
Լուսիկեան Լ.
Դիտել փաստաթուղթը Ս.Մեսրոպ եւ մշուշը
Օտեան Երուանդ
Դիտել փաստաթուղթը Ս. Մեսրոպը
Մկրտումեան Գէորգ քահ.
Դիտել փաստաթուղթը Ս. Մեսրոպին (Հայկական Մէծ յոբելեանը 413-1513-1913)
Ք. Աշտիշատ
Դիտել փաստաթուղթը Ս. Մեսրովբ: (Նկատողութիւն)
Ն. Վ. Տ.-Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Սուրամ: (Մեծ տօնը գաւառներում)
***
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ դիւցազանց Մեսրոբայ եւ Սահակայ անմահական յիշատակին; Մենասիրի մրմունջներ
Այտընեանց Հ. Գրս.
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ Մեսրոպ
Յարութիւնեան Արտաշէս
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ Մեսրոպ եւ Գուտտենբերգ I: (Համազգային յօբելեան)
Տէր-Ռուբինեան Գ.
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ Մեսրովբի գերեզմանի վրայ: (Համազգային մեծ տօնը)
Փայլունի Մ. Յ.
Դիտել փաստաթուղթը Ս. Սահակ
Մկրտումեան Գէորգ քահ.
Դիտել փաստաթուղթը Ս. Սահակ եւ Ս. Մեսրոպ
Տիրայր Վարդապետ
Դիտել փաստաթուղթը Ս. Սահակ եւ Ս. Մեսրոպ Ամերիկայի մէջ
Թղթակից
Դիտել փաստաթուղթը Ս.Սահակ–Մեսրոպ և Ազգային ժողովը։ (Հայկական Մեծ յոբելեանը 413-1513-1913)
Տաղաւարեան Ն. տքդ.
Դիտել փաստաթուղթը Ս. Սահակ Պարթեւ եւ Ս. Մեսրոպ Մաշտոց
Դիտել փաստաթուղթը Վաղը
Ավօ
Դիտել փաստաթուղթը Վարչութիւնն ալ պիտի խօսի; Գատը գիւղի մէջ; Բերայի մէջ; Օրթագիւղի մէջ: (Մեծ յոբելեանը)
Դիտել փաստաթուղթը Վարք Սուրբ Մեսրովբայ
Նահապետեան հայր Գաբրիէլ
Դիտել փաստաթուղթը Վեհափառ Հայրապետի հեռագիրը Տ. Փոխարքային; Տ. Փոխարքայից ստացուել է հետևեալ հեռագիրն Ռոստովից հոկտեմբերի 15-ին
Գէորգ Ե կաթողիկոս
Դիտել փաստաթուղթը Վեհափառ Տէր, յարգելի հանդիսականներ
Մելքումեան Սարգիս
Դիտել փաստաթուղթը Վեհափառ Տէ'ր: (Ուղերձներ)
Դիտել փաստաթուղթը Վեհ. կաթողիկոսի կարգադրութիւններից
Գէորգ Ե կաթողիկոս
Դիտել փաստաթուղթը Վենետիկի Մխիթարեանց վանքին մէջ: (Համազգային մեծ տօնը)
Դիտել փաստաթուղթը Վերին-Ագուլիս: (Մեծ տօնը գաւառներում: Համազգային մեծ տօնը)
Յակ.
Դիտել փաստաթուղթը Վերջապես տօնեցինք: (Համազգային մեծ տօնը)
Ասրեան Բ.
Դիտել փաստաթուղթը Վլադիկաւկազ: (Համազգային մեծ տօնը: Մեծ տօնը գաւառներում)
Դուրգարեան Մ.
Դիտել փաստաթուղթը Վոսփորի ափերէն: Հայ տպագրութեան 400-ամեակը
Շառայլ
Դիտել փաստաթուղթը Տաղ: (Բանախօսութիւնք եւ մաղթանք)
Տայեան Հ. Ղ.
Դիտել փաստաթուղթը Տաշքենդ: (Մեծ տօնը գաւառներում: Համազգային մեծ տօնը)
Նաւիկեան Ս.
Դիտել փաստաթուղթը Տառերի գիւտի 1500 ամեակի եւ տպագրութեան 400 ամեակի յոբելենական տօները Թիֆլիսում: (Համազգային մեծ տօնը)
Ազատ
Դիտել փաստաթուղթը Տառերի գիւտի 1500 ամեակին
Հազր-Բէգեան Յով.
Դիտել փաստաթուղթը Տառերի գիւտի 1500 ամեայ եւ տպագրութեան 400 ամեայ Մեծ յօբելեանի բացման հանդէսը Ս. էջմիածնում եւ Օշականում
Ս.ւ. Հ.
Դիտել փաստաթուղթը Տառերի գիւտի 1500 եւ տպագրութեան 400 ամեակների առթիւ: (Թերթօն)
Տէր-Գրիգորեան Գր. քահ.
Դիտել փաստաթուղթը Տառերի գիւտի եւ տպագրութեան յոբելեանը
Հանդիսական
Դիտել փաստաթուղթը Տառերի գիւտի եւ տպագրութեան յոբելեանը Սալմաստում
Պատրիկեան Վ.
Դիտել փաստաթուղթը Տառերու 1500 եւ հայ տպագրութեան 400 ամեակը Սորպոնի Ռիշըլիոյ սրահին մէջ
Ականատես
Դիտել փաստաթուղթը Տարուան յոբելեանները
Դիտել փաստաթուղթը Տեղական
Դիտել փաստաթուղթը Տեսիլ սուրբ Մեսրովպայ
Դիտել փաստաթուղթը Տէօրթ–Եօլի մէջ; Կիլիկիոյ Տ. Սահակ Բ.Կաթողիկոսը կը պատարագէ եւ կը քարոզէ; Մեղապարտ Յակոբ կիլիկեցի էր: (Մեծ յոբելեանի հանդէսները)
Դիտել փաստաթուղթը Տիեզերքի հայելին: (Թարգմանչաց տօնին առիթով)
Մազմանեան Տիրան
Դիտել փաստաթուղթը Տիկին Մ. Լիսիցեանի ճառը: (Համազգային յօբելեան)
Լիսիցեան Մ.
Դիտել փաստաթուղթը Տիկին Սօֆիա Դանիէլ-Բեկի ճառը: (Համազգային յօբելեան)
Դանիէլ-Բէկի Սօֆիա
Դիտել փաստաթուղթը Տիմոթէոս Կուզ եւ Ս. Գրքի Նորաբեր թարգմանութիւնը
Աճառեան Հրաչեայ
Դիտել փաստաթուղթը Տիպ ու տառ
Դիտել փաստաթուղթը Տիպ ու տառ
Ալփիար Յ.
Դիտել փաստաթուղթը Տիպ ու տառ
Թէոդիկ
Դիտել փաստաթուղթը «Տիպ ու տառ»: Հայկական կրկնակ յոբելյաններուն առթիւ
Դիտել փաստաթուղթը Տիպ ու տառ: Հայ տառերու գիւտը եւ հայ տպագրութեան պատմութիւնը: 412- 1512- 1912
Դիտել փաստաթուղթը Տիւզճէի մէջ; Տարսօնի մէջ: (Մեծ յոբելեանի հանդէսները)
Հայկազն
Դիտել փաստաթուղթը Տոնակատարության մասին
Մալխասեանց Ստ.
Դիտել փաստաթուղթը Տպագրութեան 400 ամեակի առթիւ
Աշէրօն
Դիտել փաստաթուղթը Տպագրութեան 400-ամեակի առթիւ
Յովհանջանեան Ռ.
Դիտել փաստաթուղթը Տպագրութեան եւ տառերի գիւտի յօբելեանը
Դիտել փաստաթուղթը Տպագրութեան եւ տառերի գիւտի յօբելեանը
Դիտել փաստաթուղթը Տպագրութեան եւ տառերի գիւտի յօբելեանը
Դիտել փաստաթուղթը Տպագրութեան եւ տառերի գիւտի յօբելեանը
Դիտել փաստաթուղթը Տպագրութեան եւ տառերի գիւտի յօբելեանը: Ազնուաշուք Տիար: Կ. Պօլիս, 28 սեպտ: (Համազգային մեծ տօնը)
Դիտել փաստաթուղթը Տպագրութեան եւ տառերի գիւտի յօբելեանը; Գրական- գեղագիտական սալօնում: (Համազգային յօբելեան)
Դիտել փաստաթուղթը Տպագրութեան եւ տառերի գիւտի յօբելեանը: (Համազգային յօբելեան)
Դիտել փաստաթուղթը Տպագրութեան եւ տառերի գիւտի յօբելեանը: (Համազգային յօբելեան)
Դիտել փաստաթուղթը Տպագրութեան եւ տառերի գիւտի յօբելեանը: (Համազգային յօբելեան)
Դիտել փաստաթուղթը Տպագրութեան եւ տառերի գիւտի յօբելեանը: (Համազգային յօբելեան)
Դիտել փաստաթուղթը Տպագրութեան եւ տառերի գիւտի յօբելեանը: (Համազգային յօբելեան)
Առաքելեան Հ.
Դիտել փաստաթուղթը Տպագրութեան եւ տառերի գիւտի յօբելեանը: (Հեռագրով): Շուշի, 5 հոկտեմբերի: Հ. Ա. Առաքելյանին, Տիգրան Նազարեանին: (Համազգային յօբելեան)
Զաւեն վարդապետ
Դիտել փաստաթուղթը Տպագրութեան եւ տառերի յօբելեանը: (Համազգային յօբելեան)
Դիտել փաստաթուղթը Տպագրութեան ճշմարիտ կարեւորութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Տպագրութեան չորսհարիւրամեակը
Շաքարունի
Դիտել փաստաթուղթը Տպագրութիւնը հայոց մէջ: Բաց նամակ առ պր. Խաչատուր Գռուզեան; «Առաջին հայ տպագրիչը կիլիկեցի է»
Օզանեան Գագիկ
Դիտել փաստաթուղթը Տօնական տարեսկիզբ: 13 հոկտեմբերի 1912թ.
Արմէն Գեղամ
Դիտել փաստաթուղթը Տօնակատարութիւնները գաւառներում: (Համազգային յօբելեանը)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնակատարութիւնները Էջմիածնում; Լօզանի հայ գաղութի իղձը: (Համազգային յօբելեան)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնակատարութիւնները Էջմիածնում: (Համազգային յօբելեան)
Դիտել փաստաթուղթը Ցոլքեր Հայկական մեծ յոբելեանէն։ 413-1513-1913
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցադրութիւն տպագրական գործերու
Սիրամարգ Տիգրան Ե.
Դիտել փաստաթուղթը Փառահեղ թափոր
Գ. Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Փաստաբան Հմայեակ Էֆ. Խոսրովեանի ճառը Գընալըի մէջ։ (Հայկական Մեծ յոբելեանը 413-1513-1913)
Խոսրովեան Հմայեակ Էֆ.
Դիտել փաստաթուղթը Փոխարքայի եւ Մեսրոպ եպ.-ի հեռագիրները
Վորոնցով-Դաշկով
Դիտել փաստաթուղթը Փոքրիկ նկատողութիւններ: Դպրոցական թէ գրական ֆոնդ
Շիրին
Դիտել փաստաթուղթը Փոքրիկ ֆէլիէտօն: (Համազգային մեծ տօնը)
Բժիկեան Հ. Ղ.
Դիտել փաստաթուղթը Քաղաքագլուխ Ալ. Խատիսեանի ճառը: (Համազգային յօբելեան)
Խատիսեան Ալ.
Դիտել փաստաթուղթը Քայլ մը դէպի միութիւն
Շմաւոնեան Ա.Պ. Վեր
Դիտել փաստաթուղթը Քարը տեղին զարնուած է
Ավօ
Դիտել փաստաթուղթը Քիթապսըզ առնաւուտները եւ հայկական երկնառաք տառերը
Օտեան Երուանդ
Դիտել փաստաթուղթը Քութայիս: (Համազգային մեծ տօնը)
Robert
Դիտել փաստաթուղթը Քրոնիկոն
Դիտել փաստաթուղթը Օշական
Բունեաթեան Առաքել
Դիտել փաստաթուղթը Օշականը
Տիրայր Վարդապետ
Դիտել փաստաթուղթը Օրագրութիւն Երեմիա Չէլէպի Քէօմիւրճեանի
Նշանեան Մեսրոպ վարդապետ
Դիտել փաստաթուղթը Օրմանեան Սրբազանի առաջարկը: (Համազգային մեծ տօնը)
Օրմանեան Մաղաքիա
Դիտել փաստաթուղթը Օրուան դիւցազնը
Քաբամաճի Տ. տոքդ.
Դիտել փաստաթուղթը Օրուան Մեծ տօնը։ Մեծաշուք հանդէս Մայր եկեղեցիւոյ մէջ։ Երէկուան հանդէսներն եւ ընդհանուր խրախճանութիւնները; Սամաթիոյ մէջ մեծ յոբելեանը; Յոբելեանը Մշոյ մէջ; Հայ տառերու մասին Մահմուտ Էսատ Էֆ.ի տեսութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Օքրոբակերտ: (Մեծ տօնը գաւառներում: Համազգային մեծ տօնը)
Սիմէօնեան Շ.