サーチin at level for of 単語  

 

このコレクションについて

«Ակադեմիկոսների կենսամատենագիտություններ» հավաքածուի ձևավորման աշխատանքները մեկնարկել են 21-րդ դարի առաջին տասնամյակից՝ ՀՀ ԳԱԱ հիմնադրման 70-ամյակի հոբելյանական տարվան ընդառաջ։
Ներառված են տվյալներ ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոսների կյանքի և գործունեության վերաբերյալ։ Ներկայացված է յուրաքանչյուր գիտական գործչի կենսագրությունը, կյանքի և գործունեության տարեգրությունը, ինչպես նաև մատենագիտությունը, որը բաղկացած է երկու մասից՝ տվյալ ակադեմիկոսի գիտական հրապարակումների ցանկը և նրա մասին նյութերը։
Հավաքածուն որոնելի է տարբեր եղանակներով, որոնք ներկայացված են ստորև։

コレクション ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ にある情報をどのように見つけるか

このコレクションから情報を探すための3 だけの方法があります:

  • 検索 ボタンをクリックしてテキストに表示された特定の単語を検索します。
  • AcademiciansのボタンをクリックしてAcademiciansでドキュメントをブラウズする
  • Foreign membersのボタンをクリックしてForeign membersでドキュメントをブラウズする

Search Hints:

For Boolean search "OR" from the 'Search in Text for' drop down menu select 'some'.
For Boolean search "AND" from the 'Search in Text for' drop down menu select 'all'.
Truncation searching allows you to retrieve books containing variations on a search
term. To execute a truncation search, type the first few letters (stem) of the keyword
followed by an asterisk (*).