View the document A brief grammar of the modern armenian language as spoken in Constantinople and Asia Minor
View the document A grammar Armenian and English
View the document Brevis linguae armeniacae grammatica litteratura chrestomathia cum glossario in usum praelectionum et studiorum privatorum
View the document De Ariana linguae gentisque Armeniacae indole prolegomena
View the document Dictionaire Francais-Armenien-Turc
View the document Epistola pastoralis S. Nersetis Clajensis : quam ex Armenio latinitate primum donatam ill. ac rev. viro Bernardo Antonio Squarcina, ad cenetensem episcopatum evecto, suam ecclesiam, primum solemniter ingrediente
View the document Essendo onorato L'ospizio degli Armeni in Roma dall' Augusta presenza di sua santita' Gregorio Papa XVI=Եկեղեցատուն հայոց պատուեալ յոտին Սրբազան քահանայապետին Գրիգորի ԺԶ. Տաղ
View the document Etat actuel de la Perse
View the document Familiar dialogues
View the document Grammaire de Denis de Thrace
View the document Histoire D’Arménie. Tome 1 (1841)
View the document Histoire D’Arménie. Tome 1 (1845)
View the document Histoire D’Arménie. Tome 2 (1841)
View the document Histoire D’Arménie. Tome 2 (1845)
View the document History of Ancient India, from the earliest ages to the invacion of the mahomedans
View the document Liturgia Armena
View the document Mémoires historiques et géographiques sur l'Arménie. T.1
View the document Notice de deux manuscrits arméniens contenant l'histoire de Mathieu Eretz, et extrait de cette Histoire, relatif à la première Croisade, en Arménien et en François
View the document Nuovo dizionario Italiano-Francese-Armeno-Turco
View the document Perillustri ac reverendissimo domino domino Aristaci Azariae...
View the document Preces S. Niersis Clajensis Armeniorum Patriarchae viginti quatuor linguis editae (1823)
View the document Preces Sancti Nersetis Clajensis Armeniorum Patriarchae viginti quatuor linguis editae (1837)
View the document Quadro della storia letteraria di Armenia
View the document Quadro delle opere di vari autori
View the document Versi di Sua Maesta Lodovico Carlo Augusto Re di Baviera etc, etc, etc
View the document Описанiе переселенiя армянъ аддербиджанскихъ въ пределы Россiи, съ краткимъ предварительнымъ изложенiемъ историческихъ временъ Арменiи
View the document Опытъ начертанiя исторiи царства армянскаго
View the document Прописи армянскiя
View the document Россiйско-Армянскiй букварь
View the document Собранiе актовъ, относящихся къ обозренiю исторiи армянскаго народа. Ч. 1
View the document Собранiе актовъ, относящихся къ обозренiю исторiи армянскаго народа. Ч. 2
View the document Собранiе актовъ, относящихся къ обозренiю исторiи армянскаго народа. Ч. 3
View the document Աբրահամըն քուրպանը
View the document Ագաթանգեղոս յորում պարունակի պատմութիւն Տրդատայ արքայի, և սրբոյն Գրիգորի
View the document Ազգասէր
View the document Ազգաօգուտ յայտարարութիւն Յովակիմայ Եղիազարեան առ լուսաւորչակրօն ազգակիցս իւր ի սակս Եղիազարեան համալսարանին Հայոց Մոսկովու
View the document Ազիզ Վինջէնցօ ֆէրրարինին հիգմէթլի էօմրիւնիւն մուխթասար իճմալի
View the document Ազիզ վալիտէթուլլահըն միւճիւզէթլէրին քիթապը
View the document Ալտինի Ասպետին գտած՝ կրակի մէջ անվնաս մնալու գիւտը
View the document Ալփոնսոսի Լամարթինեայ ի կիսանդրին իւր
View the document Ահտ ըլ Աթիգտէն Թէվրաթ եանի Մօսէնին պէշ քիթապը
View the document Ահտ ըլ Աթիգտէն իյիրմի իքի քիթապ
View the document Ահտ ըլ Աթիգտէն պէշ քիթապ
View the document Ահտ ըլ Աթիգտէն փեյղամպէրլէր
View the document Ահտ ըլ Աթիգտէն օն եէտի քիթապ
View the document Ահտ ըլ Աթիգտէն օն իքի քիթապ
View the document Աղբիւր բացեալ
View the document Աղեքսանդր Հոհենլոհէ իշխանազուն քահանային ամմէն վիճակին յարմար հոգեշահ խրատները
View the document Աղէքսանդր կամ Ռօպէնսօն Գերմանացի
View the document Աղուեսագիրք
View the document Աղօթագիրք մանկանց
View the document Աղօթագիրք նոր աշխարհաբառ Տեառն Հ. Ղուկասու Վ. Ինճիճեան (1838)
View the document Աղօթագիրք նոր աշխարհաբառ Տն. Ղուկայ Ինճիճի (1849, 551 էջ)
View the document Աղօթագիրք նոր աշխարհաբառ Տն. Ղուկայ Ինճիճի (1849, 594 էջ)
View the document Աղօթամատոյց
View the document Աղօթամատոյց ի պէտս առտնին պաշտաման
View the document Աղօթամատոյց պատկերազարդեալ սրբոյն Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի և հոգեկիր հռետորի
View the document Աղօթամատոյց սրբազան տեղեաց
View the document Աղօթք հարկաւորք ըստ պատշաճի տօնից, և աւուրց, և պիտոյից
View the document Աղօթքմատոյց (1827)
View the document Այբբենարան
View the document Այբբենարան Հայոց
View the document Այբբենարան Յունաց (1819)
View the document Այբբենարան կամ Աղանուրական կարգ ուսմանց
View the document Այբբենարան համառօտ (1823)
View the document Այբբենարան և հեգարան նոր կարդալ սկսող տղայոց համար
View the document Այցելութիւն սգաւորաց
View the document Անգիտաց անպէտ (1821)
View the document Անգղիարէն քերականութիւն հայազգի ուսումնասէր պատանեաց համար, որ եւ կըպարունակէ շատ անգղիարէն ընտիր ոճեր
View the document Անհաւատութեան դէմ
View the document Անցք երկուց ժողովոց եղելոց ի Ջուղայ, ի հաստատութիւն ուսումնարանի վասն կարգելոյ զսնդուկ տրոց ի պէտս և յօգուտ տնանկաց
View the document Աշխարհագրութիւն բնական, ուսումնական եւ քաղաքական, ի նախաշաւիղ Ատլասի Աշխարհացոյց պատկերաց
View the document Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկիոյ և Ամերիկոյ: …Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Ա (1802)
View the document Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկիոյ և Ամերիկոյ: …Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Բ (1802)
View the document Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկիոյ և Ամերիկոյ: …Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Գ (1802)
View the document Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկիոյ և Ամերիկոյ: …Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Դ (1802)
View the document Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկիոյ և Ամերիկոյ: …Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Ե (1804)
View the document Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկիոյ և Ամերիկոյ: …Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Զ (1804)
View the document Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկիոյ և Ամերիկոյ: …Մասն երրորդ. Ափրիկէ (1802)
View the document Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկիոյ և Ամերիկոյ: …Մասն չորրորդ. Ամերիկա (1802)
View the document Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկոյ և Ամերիկոյ: Մասն առաջին. Ասիա, հտ. Ա (1806)
View the document Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկոյ և Ամերիկոյ: Մասն առաջին. Ասիա, հտ. Դ (1805)
View the document Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ. Եւրոպիոյ. Ափրիկոյ և Ամերիկոյ: Հտ. 3 (1802 թվական)
View the document Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ. Եւրոպիոյ. Ափրիկոյ և Ամերիկոյ: Հտ. 3 (1802 թվական)
View the document Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ. Եւրոպիոյ. Ափրիկոյ և Ամերիկոյ: Հտ. 4 (1802 թվական)
View the document Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ. Եւրոպիոյ. Ափրիկոյ և Ամերիկոյ: Հտ. 5 (1804 թվական)
View the document Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ. Եւրոպիոյ. Ափրիկոյ և Ամերիկոյ: Հտ. 6 (1804 թվական)
View the document Աշխարհացոյց Մարմառա ծովուն. և նեղուցի սպիտակ ծովուն. և նեղուցի սեաւ ծովուն: Քարտեզ
View the document Ապաշխարացոյց
View the document Ապացոյց քրիստոնէական հաւատոյ
View the document Ապացոյցք կրօնի և պատասխանատուութիւնք
View the document Առակներ և պատմություններ նախնական ընթերցանության համար
View the document Առակք (1842)
View the document Առակք Եզովբոսի
View the document Առակք Եզովբոսի (1818)
View the document Առակք Եզովբոսի (1849)
View the document Առաջին կանոն Սաղմոսի (1825)
View the document Առաջին կանոն Սաղմոսի (1842, 42 էջ)
View the document Առաջին կանոն Սաղմոսի (1842, 43 էջ)
View the document Առաջին կանոն Սաղմոսի (1850)
View the document Առաջին մասն Փոքր քերականութեան գրաբառ լեզուի Հայոց
View the document Առաջին մասն փիլիսոփայութեան, որ ասի Տրամաբանութիւն
View the document Առաջին քրիստոնեական վարդապետութիւն ի պէտս դպրոցաց և գերդաստանաց
View the document Առաջնորդ երկնից
View the document Առաջնորդ ծնողաց
View the document Առձեռն բանաստեղծութիւն (1839, 203 էջ)
View the document Առձեռն բանաստեղծութիւն (1839, 42 էջ)
View the document Առձեռն բառարան հայկազնեան լեզուի
View the document Առձեռն բժշկարան ի պէտս գիւղականաց կամ Բժշկական խրատք վասն արքունի գիւղականաց
View the document Առձեռն դիցաբանութիւն կամ առասպելախառն վէպք զդից և զդիւցազանց
View the document Առձեռն ճարտասանութիւն
View the document Առողջութեան կանոններ
View the document Առողջութիւնը պահպանելու վրայ օգտակար կանոններ
View the document Աստուածաբանական վարդապետութիւն
View the document Աստուածանմանութիւն
View the document Աստուածաշունչ (Կալկաթա, 1817)
View the document Աստուածաշունչ (Ս. Պետերբուրգ, 1817)
View the document Աստուածաշունչ գիրք Հին Կտակարանի: Հտ. Ա
View the document Աստուածաշունչ գիրք Հին Կտակարանի։ Հտ. Բ
View the document Աստուածաշունչ գիրք Հին Կտակարանի։ Հտ. Գ
View the document Աստուածաշունչ գիրք Հին Կտակարանի։ Հտ. Դ
View the document Աստուածաշունչ մատեան Հին և Նոր Կտակարանաց (1805)
View the document Աստուածաշունչ մատեան Հին և Նոր Կտակարանաց: Հտ. 1 (1805)
View the document Աստուածաշունչ մատեան Հին և Նոր Կտակարանաց: Հտ. 2 (1805)
View the document Աստուածաշունչ մատեան Հին և Նոր Կտակարանաց: Հտ. 3 (1805)
View the document Աստուածաշունչ մատեան Հին և Նոր Կտակարանաց: Հտ. 4 (1805)
View the document Աստուածաշունչն է մատեան երկնային
View the document Ատալա օրիորդն սիրազոհ
View the document Ատենաբանութիւն սրբոյն Ներսիսի Լամբրոնացւոյ
View the document Ատլաս Աշխարհացոյց պատկերաց ըստ արքունի աշխարհագրաց Գաղղիոյ, Անգղիոյ, Գերմանիոյ եւ Ռուսաց, հանդերձ Նախաշաւիղ ծանոթութեամբք բնական ուսումնական և քաղաքական աշխարհագրութեան
View the document Արամայիս, որ է բարոյական ստեղծաբանութիւն
View the document Արարողութիւն սրբոյ աթոռոյս Երուսաղէմի ըստ նախնական սովորութեան
View the document Արկածք Արիստոնովսի
View the document Արկածք Տելեմաքայ
View the document Արկածք Տելեմաքայ որդւոյն Ոդիսեայ
View the document Արհեստ բարւոք սիրելոյ կամ Արհեստ աստուածսիրութեան
View the document Արհեստ թուաբանութեան
View the document Արհեստ ճարտասանութեան
View the document Արձանագրութիւնք, որք վերաբերին առ հաստատութիւն հաշտութեանն ընդ Պարսկաստանի
View the document Արուեստ բանական կամ տրամաբանութիւն
View the document Արուեստ երկայնակեցութեան, որ է առողջ, երկայն ու երջանիկ ապրելու ուսումը
View the document Արուեստ ճարտարախօսութեան
View the document Արուեստագրութիւն
View the document Արտուտ որ է տաւիղ տրտմահալած
View the document Արփիական Հայաստանի
View the document Աւետարան Իւղաբերից
View the document Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1804)
View the document Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1805)
View the document Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1842)
View the document Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1849)
View the document Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1849, Կալկաթա)
View the document Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1850)
View the document Աւետարանական տետրակներ: Տետրակ Ա
View the document Աւետարանական քարոզլար
View the document Աւետարանական քարոզութիւնք
View the document Աւետարանի զօրութիեն, կամ՝ Մին արաբ ծառայի պատմութիւն, որ Քրիստոսի հաւատքովն երանելի էլաւ
View the document Աւետարանի զօրութիւն
View the document Աւետարանի ճշմարտութեան և զօրութեան համար
View the document Բան առ Հայկազնեայ քրիստոնեայս, Ընկերակցութենէ Ռուսաց Աստուածաշունչ ժողովոյն որ ի Ռուսաստան
View the document Բան գործնական որ է մի միայն խնդրելին ամենայն բանաւորի, և գործ բանական
View the document Բան ի վերայ առման քաջակառոյց ամրոցին Երևանայ
View the document Բան հրաւէր սիրոյ
View the document Բանալի կամ պատասխանատետր մտաւոր և գրաւոր թուաբանութեան
View the document Բանաստեղծութիւն չորս ետքերնուս վրայ
View the document Բանք երեք ձև ի լոյս ընծայեալք։ Ա. Բ. Յաղագս նախախնամութեան։ Գ. Յաղագս կենդանեաց (1822)
View the document Բառարան Անգղիարէն եւ Հայերէն։ Հտ. Ա (1821)
View the document Բառարան Անգղիերէն եւ Հայերէն (1825)
View the document Բառարան Հայերէն եւ Անգղիական։ Հտ. Բ (1825)
View the document Բառարան Պարսկերէն ըստ կարգի հայկական այբուբենից
View the document Բառարան ի հայկական լեզուէ ի ռուսաց բարբառ։ Հտ. 1
View the document Բառարան ի հայկական լեզուէ ի ռուսաց բարբառ։ Հտ. 2
View the document Բառարան համառօտ ի Գաղղիականէ ի Հայ: Հտ. 1 (1812)
View the document Բառարան համառօտ ի հայէ ի գաղղիական։ Հտ. 2 (1817)
View the document Բառարան յիտալական լեզուէ ի հայ և ի տաճիկ բարբառ, ընծայեալ ի լոյս երկասիրութեամբ տեառն Հ. Մանուէլ Վ. Ջախջախեան Կիւմիւշխանացւոյ
View the document Բառգիրք ի բարբառ Հայ և Իտալական
View the document Բառգիրք հայկազեան լեզուի: Հտ. 1
View the document Բառգիրք հայկազեան լեզուի։ Հտ. 2 (1846)
View the document Բարառնական դիմառնութիւն բարոյական
View the document Բարառնական դիմառնութիւն ի դիմաց Վարդոյ և Սոխակի (1826)
View the document Բարեկամօրէն յորդորմունք վասն կիրակի օրերն Սուրբ պահելոյ
View the document Բարեպաշտութիւն
View the document Բարի խորհուրդներ ամմէն օրուան համար, մէկ ամսու վրայ շինած
View the document Բարձրագոյն կարգադրութիւն յաղագս կառավարութեան գործոց լուսաւորչական Հայոց եկեղեցւոյ ի Ռուսաստան
View the document Բարձրագոյն հրովարտակք և արձանագրութիւնք վերաբերեալք առ եկեղեցիս դաւանութեան Լուսաւորչական Հայոց, որ ի Ռուսաստան…
View the document Բարոյական թատրներ տղոց կրթութեան համար։ Հտ. Ա
View the document Բարոյական պատմութիւններ (1841)
View the document Բարոյական սկզբունք (1843)
View the document Բարոյական սկզբունք (1846)
View the document Բարոյական վէպեր կամ տղոց սիրտը կրթելու յարմար պատմութիւններ: Հտ. Ա
View the document Բացայայտութիւն մտաց հրաւէր սիրոյ տետրակին, ի բանից սրբոց ուղղափառ վարդապետաց
View the document Բացատրութիւն յորդորական գլխոցն
View the document Բացատրութիւն շարականաց որք պաշտին ի հասարակաց ժամակարգութեան հայաստանեայց եկեղեցւոյ
View the document Բացատրութիւն չափուց և կշռոց նախնեաց
View the document Բելիսարիոս. Յարացոյց անյիշաչարութեան
View the document Բժշկականութիւն: Հտ. 1 (1832)
View the document Բժշկականութիւն։ Հտ. 1 (1822)
View the document Բժշկականութիւն։ Հտ. 2 (1822)
View the document Բժշկականութիւն։ Հտ. 2 (1832)
View the document Բժշկարան հոգևոր (1822)
View the document Բժշկարան հոգևոր (1837)
View the document Բժշկարան հոգևոր (1847)
View the document Բնական աստուածաբանութիւն
View the document Բնական պատմութիւն (1815)
View the document Բնական պատմութիւն։ Հտ. Ա (1842)
View the document Բնական պատմութիւն։ Հտ. Բ (1844)
View the document Բնական օրէնք կամ կրթութիւն առ ի լինել բարի և պարկեշտ քաղաքացի
View the document Բոսուետայ Մեղդաց եպիսկոպոսի Խօսք վասն տիեզերական պատմութեան
View the document Բովանդակութիւն բովանդակութեան սրբոյն Թովմայի կամ Համառօտութիւն աստուածաբանութեան: Հտ. 1
View the document Բովանդակութիւն բովանդակութեան սրբոյն Թովմայի կամ Համառօտութիւն աստուածաբանութեան: Հտ. 2
View the document Բովանդակութիւն բովանդակութեան սրբոյն Թովմայի կամ Համառօտութիւն աստուածաբանութեան: Հտ. 3
View the document Բուն տօմար Հայոց և Հռովմայեցւոց (1831)
View the document Բուն տօմար Հայոց և Հռօմայեցւոց (1803)
View the document Բուն տօմար Հայոց և Հռօմայեցւոց (1818)
View the document Բուրվառ աղօթից (1801)
View the document Բուրվառ աղօթից (1812)
View the document Բուրվառ աղօթից (1831, 263 էջ)
View the document Բուրվառ աղօթից (1831, 341 էջ)
View the document Բուրվառ աղօթից (1846)
View the document Գաղափար հայկական Մեսրովպեան գրոց, որ այժմ անուանի գլխագիր
View the document Գաղափար հայկական վայելչագրութեան
View the document Գանձարան աղօթից
View the document Գանձարան շնորհաց ամենասուրբ կուսին
View the document Գեղեցիկ զբօսարան
View the document Գիսաւոր աստղ կամ Պատմութիւն գիսաւոր աստղերու
View the document Գիտութիւն վաճառականութեան
View the document Գիտութիւն տէրութեանց Եւրոպայ, այսինքն է նկարագիր արդի հանգամանաց Եւրոպական տէրութեանց
View the document Գիրք Մեծ Մաշտոց կոչեցեալ
View the document Գիրք Սաղմոսաց (1843)
View the document Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի (1815, Կ. Պոլիս)
View the document Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի (1816)
View the document Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի (1818)
View the document Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի (1841)
View the document Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի (1842)
View the document Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի (1846)
View the document Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի (1848, տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյան)
View the document Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի (1849)
View the document Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի (1850, Կ. Պոլիս)
View the document Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի (1850, Վենետիկ)
View the document Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի (տպ. Արապյան, 1848)
View the document Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի որդւոյ Յեսսեայ (1815, Կալկաթա)
View the document Գիրք աղօթից (1810)
View the document Գիրք աղօթից (1817)
View the document Գիրք աղօթից (1818)
View the document Գիրք աղօթից (1822)
View the document Գիրք աղօթից (1838)
View the document Գիրք աղօթից (1841)
View the document Գիրք աղօթից (1842)
View the document Գիրք աղօթից (1843)
View the document Գիրք աղօթից (1848)
View the document Գիրք աղօթից (1850)
View the document Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի (1822)
View the document Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի (1807)
View the document Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի (1836)
View the document Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի: Հտ. 2 (1807)
View the document Գիրք առակաց Սաղօմօնի Որդւոյ Դաւթի
View the document Գիրք դաւանութեան հաւատոյ. առ ամենասուրբ երրորդութիւն և միասնական աստուածութիւնն` 'ի հայր և յորդի և 'ի սուրբ հոգին
View the document Գիրք երաժշտական. Յորում պարունակին Հայերէն, Յունարէն, և Պարսկերէն հարցմունք՝ և պատասխանատուութիքն համառօտաբար
View the document Գիրք խօսակցութեան գաղղիերէն, անգղիերէն, հայերէն, տաճկերէն, գերմաներէն, իտալերէն
View the document Գիրք կոչեցեալ Զէն հոգևոր, որ ունի զերիս մասունս
View the document Գիրք կոչեցեալ Քրիստոնէական ուսանելի
View the document Գիրք հանդիսադրութեանց տօնից կայսերականաց (1823)
View the document Գիրք հանդիսադրութեանց տօնից կայսերականաց (1833)
View the document Գիրք հանդիսադրութեանց տօնից կայսերականաց (1840)
View the document Գիրք հասարակաց աղօթից եւ խորհուրդներու մատակարարութեան եւ եկեղեցւոյ ուրիշ արարողութիւններուն եւ ծէսերուն ըստ սովորութեան Անգղիոյ եւ Իրլանտիոյ Միացեալ Եկեղեցւոյն
View the document Գիրք մեծագին և պատուկն ականց, և այլոց պէսպս հանք կան և կենդանկն քարանց նաև եօթանց հրահալելեց, և զանազան ազնուագոյն իրաց
View the document Գիրք նախակրթութեան հայկազեան լեզուի
View the document Գիրք նոր, որ կոչի Նորատունկ բուրաստան: Հտ. Ա
View the document Գիրք որ կոչի Յաճախապատում
View the document Գիրք որ կոչի Սրբազնագործութիւն
View the document Գիրք պատմութեան կայսերն Փոնցիանոսի և կնոջն թագուհւոյ և որդւոյ նորին Դիոկղետիանոսի և եօթանց իմաստասիրաց
View the document Գիրք պատմութեան սրբոյն և մեծի քաղաքիս աստուծոյ Երուսաղէմիս և սրբոց տնօրինականաց տեղեաց տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
View the document Գիրք պատմութեան, որ կոչի Պղնձէ քաղաք (1807)
View the document Գիրք պատմութեան, որ կոչի Պղնձէ քաղաք (1814)
View the document Գիրք պատմութեան, որ կոչի Պղնձէ քաղաք (1820)
View the document Գիրք քաղաքավարութեան (1806)
View the document Գիրք քաղաքավարութեան (1814)
View the document Գիրք, որ կոչի Եղիշէ պատմագիրք
View the document Գիրք, որ կոչի Զգօն
View the document Գիրք, որ կոչի Մաշտոց
View the document Գիրք, որ կոչի Յաճախապատում (1824)
View the document Գիրք, որ կոչի Յիսուս որդի
View the document Գիւտ կովային պիսակին (1814)
View the document Գլուխ եկեղեցւոյ կամ Հռովմեական եկեղեցիին պահանջմունքները
View the document Գոթողիա։ Եղերերգութիւն
View the document Գործադրութիւն թուաբանական ի զբօսանս համբակաց
View the document Գործք առաքելոց (1801)
View the document Գործք առաքելոց (1802)
View the document Գործք առաքելոց (1810)
View the document Գործք առաքելոց (1817)
View the document Գործք առաքելոց (1824)
View the document Գործք առաքելոց (1839)
View the document Գործք առաքելոց (1846)
View the document Գործք առաքելոց (1849)
View the document Գումար բարձրագոյն հրովարտակաց և արձանագրութեանց, վերաբերելոց առ հայկական Լազարեան Ճեմարանն արևելեան լեզուաց որ ի Մոսկով, զոյգ ընդ ծանօթութեանց զհիմնարկութենէ, զկերպտւորութենէ և զնպատակէ Ճեմարանին
View the document Գուրթուլուշուն եօլու իւզէրինէ
View the document Գրիգոր կաթողիկոսի Տղայ կոչեցելոյ Նամականի
View the document Գրիգորի Նարեկայ Ողբերգութիւն
View the document Գրիգորի Նարեկայ Վանից Վանականի Ողբերգութիւն
View the document Գրիգորի Նարեկայ Վանից վանականի Մատենագրութիւնք
View the document Գրքոյկս կոչեցեալ Երգարան
View the document Դարապատում... որ է Աշխարհամար կամ Ընդհանուր Պատմութիւն: Հտ. 1 (1824)
View the document Դարապատում... որ է Աշխարհամար կամ Ընդհանուր Պատմութիւն: Հտ. 2 (1825)
View the document Դարապատում... որ է Աշխարհամար կամ Ընդհանուր Պատմութիւն: Հտ. 3 (1826)
View the document Դարապատում... որ է Աշխարհամար կամ Ընդհանուր Պատմութիւն: Հտ. 4 (1826)
View the document Դարապատում... որ է Աշխարհամար կամ Ընդհանուր Պատմութիւն: Հտ. 5 (1828)
View the document Դարապատում... որ է Աշխարհամար կամ Ընդհանուր Պատմութիւն: Հտ. 6 (1828)
View the document Դարապատում... որ է Աշխարհամար կամ Ընդհանուր Պատմութիւն։ Հտ. 7, մաս 1 (1827)
View the document Դարապատում... որ է Աշխարհամար կամ Ընդհանուր Պատմութիւն։ Հտ. 7, մաս 2 (1827)
View the document Դարաստան խրատուց (1829)
View the document Դարաստան խրատուց (1830)
View the document Դարաստան հատուկտիր գրուածոց Հայ մատենագրաց
View the document Դաւանութիւն եկեղեցւոյն Հայոց
View the document Դաւանութիւն հաւատոյ
View the document Դաւանութիւն ուղղափառ հաւատոյ սակս Արեւելեան Ազգաց Սահմանեալ ի հրամանէ Տեառն մերոյ Սրբազան Պապի Ուրբանոսի ութերորդի
View the document Դաւանութիւնք Մ. Յ. Ա. Պալպայիթի գերմանացի հրէի. որ նամակի ձևով իր եղբայրներուն գրեր է
View the document Դաւանութիւնք նոր Իսրայէլի մը. Որ նամակի ձևով իր եղբայրներուն գրեր է
View the document Դեղ կենաց իբր հոգեւոր բժշկարան (1842)
View the document Դեղ կենաց, որ և է հոգևոր բժշկարան
View the document Դիմառնութիւն ի չարչարանս Քրիստոսի փրկչին մերոյ
View the document Դիմառնութիւն չորից վերջնոց
View the document Դիցաբանութիւն
View the document Դուռն քերականութեան ի պէտս աշակերտաց Մարդասիրական Ճեմարանին
View the document Դուռն քերականութեան հայկազնեան լեզուի (1833)
View the document Դուռն քերականութեան հայկազնեան լեզուի (1838)
View the document Դուռն քերականութեան հայկազնեան լեզուի (1849)
View the document Դպրութիւն մանկանց (1821)
View the document Դպրութիւն նամակաց ի լեզու գրաբառ և աշխարհաբառ
View the document Դրախտ կորուսեալ
View the document Դրութիւնք յոգնաթախանձ բանից օգտակարաց, ապաշաւանաց, հոգեշահ խրատուց Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի
View the document Եէնի տուա քիթապը
View the document Եղանակ 1837 թուականի Քրիստոսի:Օրացոյց
View the document Եղանակ 1839 թուականին Քրիստոսի: Օրացույց
View the document Եղերգութիւնք ի մահն Աբէլի, ի զենումն Իսահակայ, ի գերութիւն Յովսեփայ, ի յազատութիւն Բետուղուայ
View the document Եղերերգութիւնք չարչարանաց Իսրայէլացւոց
View the document Եղիական: Հտ. 1 (1843)
View the document Եղիական: Հտ. 2 (1843)
View the document Եղիշէի սրբոյ Վասն պատերազմին Վարդանանց
View the document Եղիշէի սրբոյ Վասն պատերազմին Վարդանանց
View the document Եղծ աղանդոյն Լութերի և Կալվինի և հրահանգ զօրաւոր յուղղափառութիւն
View the document Եղծ աղանդոց
View the document Ենէական
View the document Եունկ ֆէյլէսօֆուն ֆիղանլէրի եախօտ Եունկուն կէճէլէրի
View the document Եունկ ֆէյլէսօֆուն ֆիղանլէրի եախօտ Եունկուն կէճէլէրի: Մասն 1
View the document Եունկ ֆէյլէսօֆուն ֆիղանլէրի եախօտ Եունկուն կէճէլէրի: Մասն 2
View the document Եունկ ֆէյլէսօֆուն ֆիղանլէրի եախօտ Եունկուն կէճէլէրի: Մասն 3
View the document Եռանկիւնաչափութիւն
View the document Երախայրիք Ներսիսեան դպրոցի: Հտ. 1 (1828)
View the document Երախայրիք Ներսիսեան դպրոցի: Հտ. 2 (1828)
View the document Երանեակ անունով Թանկոյի թագուհիին պատմութիւնը
View the document Երգարան աղօթից ի պէտս վաճառականաց և ճանապարհորդաց
View the document Երգք վասն կրօնից, զոր թարգմանեալ է Հ. Մատաթիայ Գարագաշ
View the document Երեխայրիք սուրբ Սանդուխտ դպրոցի, թարգմանեալ և շարադրեալ յաշակերտաց նորին, ի պատիւ ազգիս Հայոց
View the document Երեք գիրք Սողոմոնի, այսինքն՝ Առակաց, Իմաստութեան և Ժողովողի
View the document Երեք խօսակցութիւն փրկութեան ճամբուն վրայով. քահանայի մը ու աշխարհականի մը մէջ (1844)
View the document Երեք խօսակցութիւնք մին քահանայի մին աշխարհական մարդոյ հետն (1830)
View the document Երեք խօսակցութիւնք մին քահանայի մին աշխարհական մարդոյ հետն (1840)
View the document Երկրաչափութիւն գործնական
View the document Երկրորդ մասն Նոր Կտակարանի տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
View the document Երկրորդ մասն Նոր Կտակարանի տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1843)
View the document Եւսեբի Պամփիլեայ Կեսարացւոյ Ժամանակականք երկմասնեայ: Մասն Ա-Բ (1818, 450 էջ)
View the document Եւսեբի Պամփիլեայ Կեսարացւոյ Ժամանակականք երկմասնեայ: Մասն Ա-Բ (1818, 860 էջ)
View the document Զարդք երկնից առ Ապլոց իշխան
View the document Զբօսարան մանկանց
View the document Զէն հոգևոր, որ ունի զերիս մասունս
View the document Զղջումն. գիրք աղօթից ի պէտս առանձին աղօթողի
View the document Զուարճախօս առակք Պարսից
View the document Զուգակշիռք: Հտ. 1 (1832)
View the document Զուգակշիռք: Հտ. 2 (1833)
View the document Զուգակշիռք: Հտ. 3 (1833)
View the document Զուգակշիռք: Հտ. 4 (1834)
View the document Զուգակշիռք: Հտ. 5 (1834)
View the document Զուգակշիռք: Հտ. 6 (1834)
View the document Էպէտիլիյէ տաիր նասիհաթլէր
View the document Էպէտիլիյէ տաիր նասիհաթլէր Ալֆօնսօ տէ Լիկորի եպիսկոպոսուն թէլիֆլէրինտէն թէրճիւմէ օլունմուշ տուր
View the document Էօմրիւ Էվլիյա: Հտ. Ա
View the document Ընդհանուր տեսութիւն երկրագնտոյ
View the document Ընդօրինակութիւն գործնական
View the document Ընթացք հայերէն դպրութեան կամ դիւրին ոճով աւանդեալ կանոնք հայերէն գրաւոր լեզուի
View the document Ընթերցուածք ի սուրբ գրոց Հին Կտակարանի
View the document Ընտիր հատուածք, քաղեալք ի գրոց նախնի և արդի մատենագրաց Հայոց
View the document Ընտրութիւն հոգւոց
View the document Թալիլի գայըգճը
View the document Թանգարան բարեզարդ: Հտ. Ա
View the document Թանգարան բարեզարդ: Հտ. Բ
View the document Թանգարան խրատու։ Հտ. 2 (1824)
View the document Թանգարան խրատու։ Հտ.1 (1824)
View the document Թատրերգութիւնք: Հտ. Ա
View the document Թարգմանութիւնք արձակ և ոտանաւոր ի ռուսաց լեզուէ ի հայ բարբառ
View the document Թէնհատէ պիր քեամիլ ատամ
View the document Թէօվպէքեար ատամ
View the document Թէֆէքքիւրլէր (1826)
View the document Թէֆէքքիւրլէր (1845)
View the document Թէֆէքքիւրլէր: Հտ. 2 (1826)
View the document Թութակ Թաղիդեանց
View the document Թուղթ ընդհանրական
View the document Թուղթ ընդհանրական Ներսիսի կաթուղիկոսի Հայոց առ համօրէն հայասեռ ազինս, որոց տեսչութիւն հաւատացաւ նմա ի տեառնէ
View the document Թուղթ շնորհակալութեան ի Հայ ժողովրդոց բնակելոց ի Կալկաթայ առ սրբազան տէր Իսահակ Տէր Գրիգորեան ծ. վ. և նուիրակ սրբոյ Երուսաղեմի
View the document Ժամագիրք (1820)
View the document Ժամագիրք (1821)
View the document Ժամագիրք (1849)
View the document Ժամագիրք (Շուշի, 1837)
View the document Ժամագիրք Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ (1837)
View the document Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1830)
View the document Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1833)
View the document Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1836)
View the document Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1848, Թիֆլիս)
View the document Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1848, Կ. Պոլիս)
View the document Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1849)
View the document Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1850)
View the document Ժամագիրք Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (Կ. Պոլիս, 1846)
View the document Ժամագիրք Հայոց (1803)
View the document Ժամագիրք Հայոց (1806)
View the document Ժամագիրք Հայոց (1813)
View the document Ժամագիրք Հայոց (1818)
View the document Ժամագիրք Հայոց (1819)
View the document Ժամագիրք Հայոց (1825)
View the document Ժամագիրք համառօտ վասն մանկանց
View the document Ժամագիրք, արարեալ սուրբ եւ աստուածաշնորհ թարգմանչացն մերոց Սահակայ եւ Մեսրովպայ եւ երանելի հայրապետացն Գիւտոյ եւ Յովհաննու Մանդակունւոյ եւ սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյն (1848, 172 էջ)
View the document Ժամագիրք, արարեալ սուրբ եւ աստուածաշնորհ թարգմանչացն մերոց Սահակայ եւ Մեսրովպայ եւ երանելի հայրապետացն Գիւտոյ եւ Յովհաննու Մանդակունւոյ եւ սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյն (1848, 607 էջ)
View the document Ժամակագրութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյն
View the document Ժամակարգութիւն Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1827-1828)
View the document Ժամակարգութիւն Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1834)
View the document Ժամակարգութիւն Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ, յորում պարունակին երեք գիրք. Սաղմոս Դաւթի, Ատենի ժամագիրք և Տօնացոյց
View the document Ժամակարգութիւն աւագ շաբաթուն և ութօրէից Զատկին
View the document Ժամակարգութիւն եկեղեցւոյ Հայաստանեայց ըստ կարգաւորութեան սրբոց թարգմանչաց եւ այլոց սրբոց հարց մերոց։ Մասն Ա
View the document Ժամակարգութիւն եկեղեցւոյ Հայաստանեայց ըստ կարգաւորութեան սրբոց թարգմանչաց եւ այլոց սրբոց հարց մերոց։ Մասն Բ
View the document Ժամակարգութիւն եկեղեցւոյ Հայաստանեայց ըստ կարգաւորութեան սրբոց թարգմանչաց եւ այլոց սրբոց հարց մերոց։ Մասն Գ
View the document Ժամանակի վերջն (1832)
View the document Ժամանակի վերջն (1840)
View the document Ի չարչարանսն Քրիստոսի
View the document Ի տօնախմբութեան անուան վսեմափառ Անտոնի գեր. Հասուն եպիսկոպոսապետի. Ն. Կ. յԱնտոնեան միանձանց նուէր
View the document Իլահիլէր Ալլահըն ի պատէթինտէ ումումի վէ մախսուսիյէ ճէմիյէթ լէրտէ օգունսագ իչիւն
View the document Իմաստասիրութիւն բարոյական
View the document Իմաստութիւն Յեսուայ, որդւոյ Սիրաքայ, և թուղթ Երեմիայ մարգարէի առ գերեալսն ի Բաբիլոն
View the document Իմաստութիւն Սողոմովնի
View the document Իմաստութիւն մարդկային, որ կըսորվեցնէ մարդուս խելքը աղէկի բանեցնել, կատարեալ մարդ ըլլալ և մեծութեան հասնիլ
View the document Իմաստութիւն մարդկային, որ կըսորվեցնէ մարդուս՝ խելքը աղէկի բանեցնել, կատարեալ մարդ ըլլալ, և մեծութեան հասնիլ
View the document Իննօրեայ կրթութիւն ի պատրաստութիւն տօնի ամենասուրբ սրտի տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
View the document Ինչ է Քրիստոսի հաւատալը
View the document Իշ պու Թէմիսթօքլէ հիքեայէթի ալէ մէրաթիպիհի
View the document Իչքի իւզէրինէ
View the document Իրլանտայի տնակը: Հտ. 2 (1846)
View the document Իրլանտայի տնակը։ Հտ. 1 (1846)
View the document Լապտեր հոգւոյ (1826)
View the document Լապտեր հոգւոյ (1827)
View the document Լապտեր հոգւոյ (1831)
View the document Լաւ տետրակ ի սմայ պարունակին կարճառօտ քերականական զուարճութիւնք
View the document Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց. Որք կան ի հին Տօնացուցի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց (1810)
View the document Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց. Որք կան ի հին Տօնացուցի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց: Հտ. 1 (1810)
View the document Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց. Որք կան ի հին Տօնացուցի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց: Հտ. 10 (1814)
View the document Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց. Որք կան ի հին Տօնացուցի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց: Հտ. 2 (1811)
View the document Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց. Որք կան ի հին Տօնացուցի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց: Հտ. 3 (1812)
View the document Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց. Որք կան ի հին Տօնացուցի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց: Հտ. 4 (1813)
View the document Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց. Որք կան ի հին Տօնացուցի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց: Հտ. 5 (1813)
View the document Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց. Որք կան ի հին Տօնացուցի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց: Հտ. 6 (1813)
View the document Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց. Որք կան ի հին Տօնացուցի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց: Հտ. 7 (1813)
View the document Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց. Որք կան ի հին Տօնացուցի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց: Հտ. 8 (1813)
View the document Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց. Որք կան ի հին Տօնացուցի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց: Հտ. 9 (1813)
View the document Լուծ արմատոյն մերոյ
View the document Լուսաշաւիղ, որ է բացատրութիւն Նիկիական հանգանակին
View the document Լրումն լիակատար վարուց և վկայաբանութեանց սրբոց։ Հտ. 11 (1814)
View the document Խադդի հիւմայունին օրինակն է
View the document Խադդի հիւմայունին օրինակն է (1840)
View the document Խաշնարածին աղջկանը Եղիսաբեթին երջանիկ մահը
View the document Խոկումն վարուց
View the document Խոնարհագոյն ուսողութիւն: Ա տոմար (1843)
View the document Խոնարհագոյն ուսողութիւն: Բ տոմար (1846)
View the document Խոնարհագոյն ուսողութիւն: Գ տոմար (1846)
View the document Խորհրդածութիւն շնորհաց և նշանաց և խորհրդոց քրիստոնեական սուրբ եկեղեցւոյ ի պէտս ուղղափառ մանկանց նորին (1842)
View the document Խորհրդածութիւն շնորհաց և նշանաց և խորհրդոց քրիստոնէական ս. եկեղեցւոյ ի պէտս ուղղափառ մանկանց նորին (1848)
View the document Խորհրդածութիւն շնորհաց և նշանաց և խորհրդոց քրիստոնէական սուրբ եկեղեցւոյ, ի պէտս ուղղափառ մանկանց նորին (1847)
View the document Խորհրդածութիւն սրբազան պատարագի
View the document Խորհրդածութիւնք Բասքալայ ի վերայ աստուածաբանական և իմաստասիրական նիւթոց և յապացոյց ճշմարտութեան քրիստոնէական սուրբ հաւատոց
View the document Խորհրդածութիւնք հոգեւորք
View the document Խորհրդատետր սրբազան պատարագի (1838)
View the document Խորհրդատետր սրբազան պատարագի ըստ արարողութեան եկեղեցեացս Հայաստանեայց (1823)
View the document Խորհրդատետր սրբազան պատարագի ըստ արարողութեան եկեղեցեացս Հայաստանեայց (1844)
View the document Խորհրդատետր սրբազան պատարագի ըստ արարողութեան սրբոյ եկեղեցւոյս Հայաստանեայց (1840)
View the document Խորհրդատետր սրբազան պատարագի ըստ արարողութեան սրբոյ եկեղեցւոյս Հայաստանեայց (1841)
View the document Խորհրդատետր սրբոյ պատարագին եւ կարգ դպրութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1826)
View the document Խորհրդատետր սրբոյ պատարագին ըստ արարողութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1809)
View the document Խորհրդատետր սրբոյ պատարագին ըստ արարողութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1823, 36 էջ)
View the document Խորհրդատետր սրբոյ պատարագին ըստ արարողութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1823, 80 էջ)
View the document Խորհրդատետր սրբոյ պատարագին ըստ արարողութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ, ըստ օրինակին տպագրելոյ ի Հռովմ
View the document Խտրադիմայ դժրողութեան
View the document Խրախճան Պատմութեան Հայոց
View the document Խրախճան պատմութեան Հայոց (1824)
View the document Խրատ բամբակի ծառ բազմացնելոյ և բամբակ շինելոյ
View the document Խրատ թէ ինչպե՞ս հարկաւոր է ցանել Ամերիկու թամբաքուն, որոյ փորձն առին Ղրիմումն
View the document Խրատ յաղագս բարւոք առնելոյ զառանձնական աղօթսն
View the document Խրատ յաղագս պատուաստման նախապահպանողական ծաղկան
View the document Խրատ տորոն ցանելոյ
View the document Խօսք վասն հայրենասիրութեան
View the document Ծաղիկ գիտութեանց
View the document Ծաղիկ վարուց սրբոց զորս յիշատակէ եկեղեցի Հայաստանեայց ի կարգ Յայսմաւուրաց, բաց յեղելոցն ի տօնացուցի
View the document Ծաղկաքաղ յառակացն Քռիլովի, Տմիթրիևի և Խեմնիցերի
View the document Ծաղկաքաղ պատմութիւն սրբուհւոյն Փիլոմենայի
View the document Ծանուցումն առ քահանայս ի վերայ խորհրդոյ ապաշխարութեան
View the document Ծիսարան որ կոչի Մաշտոց (1840)
View the document Ծիսարան, որ կոչի Մաշտոց (1814)
View the document Ծիսարան, որ կոչի Մաշտոց (1824)
View the document Ծիսարան, որ կոչի Մաշտոց (1834)
View the document Ծիսարան, որ կոչի Մաշտոց (1848)
View the document Կ. Կուրտեայ Ռուփայ Վասն գործոց և արութեանց Աղեքսանդրի Մեծի: Տումար Բ
View the document Կ. Կուրտեայ Ռուփայ Վասն գործոց և արութեանց Աղեքսանդրի Մեծի։ Տումար Ա
View the document Կայսերական կարգադրութիւն ի պէտս ս. Էջմիածնի
View the document Կանոն կենաց Քրիստոնէի եւ Խղճմտանքի հանդարտութիւն
View the document Կանոն հաւատոյ կամ Սուրբ գրոց և եկեղեցւոյ վրայ
View the document Կանոն, յորժամ բարեպաշտօն ծնօղք յանձնեն զզավակս իւրեանց ընդ զօրաւոր պաշտպանութեամբ սուրբ գլխադրին
View the document Կանոնագրութիւն Մամիկոնեան ընկերութեան Վարդ Պատրիկեան վարժարանին Թալասու ի Կեսարիա
View the document Կանոնական կոնդակ հարսանեաց
View the document Կանոնք գործածականք
View the document Կանոնք իրերավարժութեան
View the document Կատոն Երէց
View the document Կարգ դպրութեան ըստ արարողութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
View the document Կարգ թաղման կարգաւորաց, այսինքն հայրապետաց, եպիսկոպոսաց եւ քահանայից հետեւմամբ օրինակին տպագրելոյ ի սուրբ աթոռն Էջմիածին
View the document Կարգ չորքոտանեաց
View the document Կարգ և կանոնք սուրբ Սանդուխտ դպրոցի օրիորդաց և պարոնկաց
View the document Կարգադրութիւնք Կայսերական հովանաւորութեամբ պաշտպանեալ Հայկական Ճեմարանին Արևելեան լեզուաց, կառուցելոյ ի Մոսկով քաղաքի ի Տեարց Լազարեանց
View the document Կարգաւորութիւն աստուածային պաշտամանց, երևելի տօնից, և արարողութեանց մասնաւոր տօնից և հանդիսաւորութեանց
View the document Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1803)
View the document Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1827)
View the document Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1845)
View the document Կարճառօտ աղօթագիրք ամմէն օրուան
View the document Կարճառօտ աղօթքներ շաբաթի ամէն մէկ օրին համար
View the document Կարճառօտ աղօթքներ շաբաթի ամէն մէկ օրին համար (1841)
View the document Կարճառօտ պատկեր Նաբոլէոն Պոնաբարթէին վարուցը
View the document Կարճառօտ քրիստոնէական վարդապետութիւն
View the document Կարոլոսի Մոնթեվեքիացւոյ բարոյական և օգտակար խրատներ
View the document Կենդանագիր զգաստ եւ զգօն անձին
View the document Կենսագրութիւն երևելի արանց: Հտ. Ա
View the document Կենսագրութիւն երևելի արանց: Հտ. Բ
View the document Կենցաղ Իսրայէլացւոց և քրիստոնէից
View the document Կերակուր քահանայից
View the document Կերակուր քրիստոնէից
View the document Կիւլզա՛րի թէվարիխ (1812)
View the document Կիւլզարի թէվարիխ, հայ միլլէթինէ տայիր հիքեայէլէր իլէ տօնանմիշ
View the document Կոյս Մարիամ Աստուածածինին
View the document Կոնդակ պատրիարքական եւ կանոնագիրք հարսանեաց որ հաստատեցաւ յօգուտ Ազգիս աշխատութեամբ Ազգային երկուց ժողովոց Եկեղեցականաց եւ աշխարհականաց եւ Հրամանաւ Տ.Տ.Մատթէոսի Արքեպիսկոպոսի Ազգասէր եւ Վեհափառ Պատրիարքի Կոստանդնուպօլսոյ տպագրեցաւ
View the document Կոնդակ պատրիարքական եւ կանոնգիրք հարսանեաց
View the document Կոչումն ընծայեութեան
View the document Կորիւն վարդապետի Պատմութիւն վարուց եւ մահուան սրբոյն Մեսրովպայ
View the document Կուինտոսի Որատեայ Փլակկոսի Արուեստ քերթողական
View the document Կտակ վասն փրկագործ չարչարանաց և խաչելութեան տեառն մերոյ և փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի
View the document Կտակ տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
View the document Կրթութիւն աւետարանական (1839)
View the document Կրթութիւն աւետարանական (1849)
View the document Կրթութիւն բժշկական արուեստի: Հտ. Ա-Բ
View the document Կրթութիւն բժշկական արուեստի: Հտ. Ե-Զ
View the document Կրթութիւն բժշկական արուեստի։ Հտ. Ա
View the document Կրթութիւն բժշկական արուեստի։ Հտ. Գ-Դ
View the document Կրթութիւն գործնական հայկական գրոց բարբառոյ ըստ իւրաքանչիւր կանոնաց նորոգ քերականութեան (1829)
View the document Կրթութիւն գործնական հայկական գրոց բարբառոյ ըստ իւրաքանչիւր կանոնաց նորոգ քերականութեան (1837)
View the document Կրթութիւն քաղաքավարութեան
View the document Կրթութիւն քրիստոնեական վարդապետութեան
View the document Կրթութիւն քրիստոնէական
View the document Կրթութիւն քրիստոնէական պաշտօնի
View the document Կրթութիւն քրիստոնէական. Հաւաքեցեալ յումեմնէ բանասիրէ համառօտաբար՝ վասն մանկանց անվարժից կամ թերավարժից
View the document Կրկնատումար վաճառականութեան
View the document Կրօնագիտութիւն կամ Հոգեվարժութիւն քրիստոնէական
View the document Կրօնագիտութիւն քրիստոնէական
View the document Հալիի ատա
View the document Հաղորդութեան վրայ նամակներ
View the document Հաղորդութեան վրայ նամակներ։ Տետրակ Ա
View the document Հաղորդութեան վրայ նամակներ։ Տետրակ Բ
View the document Համաբարբառ կամ Ցանկ նմանաձայն բառից Նորոյ Կտակարանի
View the document Համառոտ բառարան ի Ռուսաց լեզուէ ի Հայ (1821)
View the document Համառօտ այբբենարան
View the document Համառօտ աշխարհագրութիւն դպրատան տղոց համար (1840)
View the document Համառօտ աշխարհագրութիւն դպրատան տղոց համար (1847)
View the document Համառօտ աշխարհագրութիւն ընդհանուր երկրի ըստ նորոգ կարգաց տէրութեանց
View the document Համառօտ աստղաբաշխութիւն
View the document Համառօտ արուեստաբանութիւն և նորանոր հնարք
View the document Համառօտ բառարան Ռուսաց եւ Հայոց
View the document Համառօտ բառարան ի հայէ ի տաճիկ, ի պէտս դպրոցաց: Հտ. 1
View the document Համառօտ բառարան ի հայէ յանգղիական և ի տաճիկ: Հտ. Բ
View the document Համառօտ բառարան ի հայէ յանգղիականն։ Հտ. Բ
View the document Համառօտ բառարան ի պէտս նորավարժից
View the document Համառօտ բառարան ի տաճկականէ ի հայ, ի պէտս դպրոցաց։ Հտ. 2
View the document Համառօտ բառարան ի տաճկերէնէ յանգղիական և ի հայ բարբառ: Հտ. Գ
View the document Համառօտ բառարան յանգղիականէ ի հայ եւ ի տաճիկ: Հտ. Ա
View the document Համառօտ բառարան յանգղիականէ ի հայ։ Հտ. Ա
View the document Համառօտ բառարան յիտալականէ ի հայ եւ ի տաճիկ
View the document Համառօտ բառգիրք ի գրաբառէ յաշխարհաբառ
View the document Համառօտ բնական գիտութիւն
View the document Համառօտ գծագրութիւն Ռուսաց պատմութեան
View the document Համառօտ երկրագործութիւն
View the document Համառօտ երկրաչափութիւն դպրատան տղոց համար
View the document Համառօտ թուաբանութիւն աշխարհաբառ
View the document Համառօտ թուաբանութիւն գործնական
View the document Համառօտ թուաբանութիւն մտաւոր
View the document Համառօտ կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ, հանդերձ հայոց թուականաւ
View the document Համառօտ կրթութիւն վասն մանկանց՝ որք զառաջինն մատչին ՛ի սուրբ խորհուրդ հաղորդութեան
View the document Համառօտ հայկազեան քերականութիւն
View the document Համառօտ հնախօսութիւն կամ պատմութիւն նախնի տէրութեանց, որ յետոյ անկան ընդ տէրութեամբ Հռովմայեցւոց
View the document Համառօտ հրահանգ քրիստոնէական հաւատոյ
View the document Համառօտ մտածութիւններ տարիին ամէն մեկ օրուան քրիստոնէայներուն հոգեւոր շինութեանը համար
View the document Համառօտ յայտյանդիմանութիւն երկուց ճշմարտութեանց ընդդէմ երկուց մոլար դրութեանց
View the document Համառօտ նկարագիր Մխիթարեան միաբանութեան
View the document Համառօտ նկարագիր վարուց երևելի արանց
View the document Համառօտ պատմութիւն Հայոց (1843)
View the document Համառօտ պատմութիւն Հայոց (1848)
View the document Համառօտ պատմութիւն Հայոց դպրատանց տղոց համար:
View the document Համառօտ պատմութիւն Հռովմայեցւոց
View the document Համառօտ պատմութիւն Միջին դարու
View the document Համառօտ պատմութիւն Ռուսաց
View the document Համառօտ պատմութիւն հին ազգաց (1849, 512 էջ)
View the document Համառօտ պատմութիւն հին ազգաց (1849, 542 էջ)
View the document Համառօտ վարդապետութիւն ուղղափառութեան
View the document Համառօտ վարք սրբոց
View the document Համառօտ տրամաբանութիւն Մառսէի Գաղղիացւոյ
View the document Համառօտ քերականութիւն գաղղիական լեզուի
View the document Համառօտ քերականութիւն ի Ռուսաց լեզուէ ի Հայ (1827)
View the document Համառօտ քերականութիւն լատին բարբառոյ
View the document Համառօտ քերականութիւն հայկազեան լեզուի
View the document Համառօտ քննութիւն Քրիստոնէական հաւատոց և Մահմետական Կրօնի
View the document Համառօտ քրիստոնէական վարդապետութիւն պզտի տղոց համար
View the document Համառօտ օդերեւութաբանութիւն
View the document Համառօտութիւն ազգասիրական սխրագործութեանց
View the document Համառօտութիւն անցից քրիստոսակերտ Մայր Աթոռոյ Հայոց ս. Էջմիածնի
View the document Համառօտութիւն հայկական քերականութեան
View the document Համառօտութիւն հնոյ տօմարին Հռոմայեցւոց, որով հասարակաբար վարի ազգս Հայոց (1821)
View the document Համառօտութիւն հնոյ տօմարին Հռոմայեցւոց, որով հասարակաբար վարի ազգս Հայոց (1842)
View the document Համառօտութիւն հնոյ տօմարին Հռոմայեցւոց, որով հասարակաբար վարի ազգս Հայոց (1850)
View the document Համառօտութիւն պատմութեան Հայոց
View the document Համառօտութիւն սրբազան պատմութեան՝ հանդերձ համառօտ բառարանիւ ի Հայ լեզուէ ի Ռուս՝ վասն բառից ի սմա պարունակելոց
View the document Համառօտութիւն վիպասանութեան սուրբ գրոց
View the document Համառօտութիւն փոքր քերականութեան գրաբառ լեզուի Հայոց
View the document Համառօտութիւն քերականութեան հայկազեան լեզուի
View the document Համառօտութիւն քրիստոնէական վարդապետութեան (1 հրատ.)
View the document Համառօտութիւն քրիստոնէական վարդապետութեան (2 հրատ.)
View the document Համառօտութիւն քրիստոնէական վարդապետութեան՝ հաւաքեալ յումեմնէ բանասիրէ, վասն նորավարժ մանկանց
View the document Համբաւք ի գնդէ որոշեցելոյ վասն Կովկասեան սահմանաց
View the document Հայկական քերականութիւն
View the document Հայնակ եւ մաճըռնակ Այբ ու Բենի թուղթ
View the document Հայր մեր տէտիյիմիզ տուանըն թաֆսիլի Յիսուսեան միաբանլարընտան մէշհուր վէ մէմտուհ Փաօլօ Սէնեէրի նամ վարդապետին քիթապլարընտան իխրաճ վէ թէրճիւմէ օլունմուշ տուր
View the document Հայրապետլէրին քիթապլարը տին միւճատէլէլէրինտէ ֆայիտէլէրի իւզէրինէ պիր րիսալէ
View the document Հանգանակ հաւատոյ, որ է բացատրութիւն բանից հաւատամքին
View the document Հաշուետումար պարզագիր
View the document Հասարակախօսութիւն աշխարհագրութեան
View the document Հատընտիր առակք Վարդանայ վարդապետի
View the document Հատընտիր պամութիւնք վարուց օսմանեան թագաւորաց և վէզիրաց
View the document Հատընտիր վարք սրբոց Լատին եկեղեցւոյ
View the document Հարթագունդք: Քարտեզ
View the document Հարիւր եւ չորս սուրբ պատմութիւն, հաւաքեալ ի հին և ի նոր կտակարանաց յօգուտ մանկանց
View the document Հարցք ի վերայ քննութեան անձին, ի յարգոյ Յովսեփայ Ալլենեան
View the document Հաւատապատում կամ Մանր ուսմունք քրիստոնէական հաւատոյ
View the document Հաւատոյ հիմունքները ու քանոնները: Մասն Ա
View the document Հաւատով խոստովանիմ (1810)
View the document Հաւատով խոստովանիմ (1815)
View the document Հաւատով խոստովանիմ: Հտ. 1
View the document Հաւաքումն Բրոթէսդանդ ըսուած քրիստոնէից գործածած հաւատոյ դաւանութեանց և քրիստոնէականաց, որ կը պարունակէ
View the document Հաւաքումն աստուածային վկայութեանց յաղագս ամենայն ուսմանց քրիստոնէական հաւատոց
View the document Հաւաքումն վկայութեանց Սուրբ Գրոց
View the document Հեթում պատմիչ Թաթարաց
View the document Հետազօտութիւն ճշմարտութեան
View the document Հմտութիւն մանկանց: Մասն Ա (1818)
View the document Հմտութիւն մանկանց: Մասն Ա-Դ (1832)
View the document Հմտութիւն մանկանց: Մասն Բ (1818)
View the document Հմտութիւն մանկանց: Մասն Գ-Դ (1818)
View the document Հնախօսութիւն աշխարհագրական Հայաստանեայց աշխարհի։ Հտ. 1 (1835)
View the document Հնախօսութիւն աշխարհագրական Հայաստանեայց աշխարհի։ Հտ. 2 (1835)
View the document Հնախօսութիւն աշխարհագրական Հայաստանեայց աշխարհի։ Հտ. 3 (1835)
View the document Հնախօսութիւն ի վերայ Եգիպտացոց, Կարքեդոնացոց, Ասորեստանեայց, Բաբելացոց, Մարաց և Պարսից, Մակեդոնացոց և Յունաց: Հտ. 1 (1825)
View the document Հնախօսութիւն ի վերայ Եգիպտացոց, Կարքեդոնացոց, Ասորեստանեայց, Բաբելացոց, Մարաց և Պարսից, Մակեդոնացոց և Յունաց: Հտ. 2 (1825)
View the document Հնախօսութիւն ի վերայ Եգիպտացոց, Կարքեդոնացոց, Ասորեստանեայց, Բաբելացոց, Մարաց և Պարսից, Մակեդոնացոց և Յունաց: Հտ. 3 (1826)
View the document Հնախօսութիւն ի վերայ Եգիպտացոց, Կարքեդոնացոց, Ասորեստանեայց, Բաբելացոց, Մարաց և Պարսից, Մակեդոնացոց և Յունաց: Հտ. 4 (1827)
View the document Հնախօսութիւն ի վերայ Եգիպտացոց, Կարքեդոնացոց, Ասորեստանեայց, Բաբելացոց, Մարաց և Պարսից, Մակեդոնացոց և Յունաց: Հտ. 6 (1829)
View the document Հնախօսութիւն ի վերայ Եգիպտացոց, Կարքեդոնացոց, Ասորեստանեայց, Բաբելացոց, Մարաց և Պարսից, Մակեդոնացոց և Յունաց։ Հտ. 5 (1828)
View the document Հոգելից պտուղ (1816)
View the document Հոգեշահ մտածութիւնք աստուածային բանից
View the document Հոգեւոր երգեր
View the document Հոմերոսի Ոդիսական: Հտ. Ա
View the document Հոմերոսի Ոդիսական: Հտ. Բ
View the document Հռասսելաս արքայորդին Եթովպիոյ
View the document Հռչակ ողորմութեան աստուածազօր մեծափառութեան ինքնակալի և կայսեր ամենայն Ռուսաց Նիկողայոսի Առաջնոյ առ ազգս Հայոց, որ ի Վրաստան
View the document Հռչակաւոր աղօթք
View the document Հրահանգ գործնական առ բարւոք մատակարարութիւն խորհրդոյ ապաշխարութեան
View the document Հրահանգ եօթնեկի, եօթնեակ եօթամբք դասաւորեալ
View the document Հրահանգ համաշխարհական պատմութեան
View the document Հրահանգ ճարտասանութեան կամ ճառաբանութեան
View the document Հրահանգ քրիստոնէական հաւատոյ ըստ ուղղափառ դաւանութեան եկեղեցւոյ Հայաստանեայց (1850, 418 էջ)
View the document Հրահանգ քրիստոնէական հաւատոյ ըստ ուղղափառ դաւանութեան եկեղեցւոյ Հայաստանեայց (1850, 96 էջ)
View the document Հրահանգ քրիստոնէական վարդապետութեան ի պէտս մանկանց Հայաստանեայց սուրբ Եկեղեցւոյ (1847)
View the document Հրահանգ քրիստոնէական վարդապետութեան ի պէտս մանկանց Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1825)
View the document Հրահանգ քրիստոնէական վարդապետութեան ի պէտս մանկանց Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1846)
View the document Հրահանգք աստեղագիտական ի վերայ գիսաւոր աստեղաց
View the document Հրահանգք աստեղագիտութեան ի վերայ երկնագնդոյ
View the document Հրահանգք դաստիարակութեան աղջկանց
View the document Հրաւէր ի խորհրդարանէ Ռուսաց Աստուածաշունչ ժողովոյն
View the document Հրաւիրակ Արարատեան
View the document Հրիտակ հօր ուրումն առ դստերս իւր
View the document Հօրն Աղփոնսոսի Հրոդերիկեայ Հրահանգք կատարման և քրիստոնէական առաքինութեանց։ Տոմար Թ։ Գ մասն Գ գրոց
View the document Ձայն Քրիստոսի և հաւատացեալ հոգւոյն
View the document Ձայնքաղ շարական (1801)
View the document Ձայնքաղ շարական (1816)
View the document Ձայնքաղ շարական (1830)
View the document Ձայնքաղ շարական (1833)
View the document Ձայնքաղ շարական (1838)
View the document Ձմեռւան իրիկուններ կամ Այլեւայլ բարոյական պատմութիւններ։ Հտ. Ա
View the document Ձմեռւան իրիկուններ կամ Այլեւայլ բարոյական պատմութիւններ։ Հտ. Բ
View the document Ճակատ անմահից
View the document Ճամբորդութիւն
View the document Ճանապարհ երջանկութեան յԱմբրոսէ Սէրլեայ եւ Երկնային շաւիղ յանանուն հեղինակէ
View the document Ճանապարհ երջանկութեան, որ է մարդս երջանկացընելու արուեստը
View the document Ճանապարհացոյց առ բարեպաշտ կեանս, որ հիմնեալ է ի կանոնս Քրիստոնէուե
View the document Ճանապարհորդութիւն Մ. Դ. Թաղիդենաց ի Պարսկաստան։ Հտ. Բ
View the document Ճանապարհորդութիւն Մեսրովբայ Դ. Թաղիդեանց Վ.Ա. սարկաւագի սրբոյ Էջմիածնի ի. Հայս: Հտ. Ա
View the document Ճանապարհորդութիւն ի Լեհաստան և յայլ կողմանս բնակեալս ի Հայկազանց սերելոց ի նախնեաց Անի քաղաքին
View the document Ճանապարհորդութիւն ի Մեծն Հայաստան։ Հտ. 1 (1842)
View the document Ճաշոց գիրք
View the document Ճառ առաջին ժամանակի մարդոյ կրօնական և մտաւորական և բարոյական կրթութեանը վրայ
View the document Ճառ ասացեալ ի հանդիսի ազատերամն Երաստու, գումարեալ ի Լազարեանց ճեմարանի Արևելեան Լեզուաց՝ որ ի Մոսքու ի սեպտ. 1848 ամի
View the document Ճառ բարոյական (1848, 52 էջ)
View the document Ճառ բարոյական (1848, 66 էջ)
View the document Ճառ բղխման հոգւոյն սրբոյ ի հօրէ և յորդւոյ
View the document Ճառ դաստիարակութեան օրիորդաց
View the document Ճառ ի վերայ ազգային յառաջադիմութեան
View the document Ճառ հոգւոյն սրբոյ գործքին վրայով
View the document Ճառ յաղագս համակերպութեան ընդ կամացն աստուծոյ
View the document Ճառ յաղագս քրիստոնէական միութեան
View the document Ճառ յուղարկաւորութեան մեծանուն և հոյակապ Յակոբայ Չէլէպւոյ Տիւզեանց, որ ի 14 (2) աւգոստոսի խօսեցաւ Հ. Թադէոս վ. Մուրատեան
View the document Ճառ ներբողական. Ի Հանդէս երջանիկ կուսանացն սբց հռիփսիմեանց հրաշազարդ յօրինուածովք
View the document Ճառ վասն աւագ ուրբաթու, ի վերայ մահուան և չարչարանաց փրկչին մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
View the document Ճառ վասն տասնհրամանեան հաւատոյ
View the document Ճառ վասն փրկագործ չարչարանաց և խաչելութեան Տեառն մերոյ և փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի
View the document Ճառ` ամենամաքուր Ծննդեան և կտակ չարչարանաց տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, ըստ տեսլեան Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչին, Տաճկերէն բանիւք (1818)
View the document Ճառ՝ ամենամաքուր Ծննդեան, և կտակ չարչարանաց տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, ըստ Տեսլեան Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչին, Տաճկերէն բանիւք (1804)
View the document Ճառք
View the document Ճառք իմաստասիրականք
View the document Ճեմարան գիտելեաց (1815)
View the document Ճեմարան գիտելեաց (1818)
View the document Ճշմարիտ դարձ կամ հարկաւոր մտածականներ
View the document Ճշմարիտ քաղաքավարութիւն վասն տիկնաց
View the document Ճշմարտութիւն քրիստոսական հաւատոյ
View the document Ճրագ հոգւոյ
View the document Մահի Մէրեէմ
View the document Մաղթանք գիշերայինք. ասացեալ Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկացւոյ
View the document Մաղթանք չափաւ
View the document Մայր որդեխնամ
View the document Մանիշակք քաղեալք առ ստորոտով Հեղիկոնի
View the document Մանկավարժ, որ պզտի տղոցը վարժութեանը համար աղէկ զրոյցներ կընէ
View the document Մանկատածութիւն, որ է բնական, բարոյական և իմացական հրահանգ խնամատարութեան մանկանց
View the document Մանրանկարք, որ է մինիաթուռա արհեստ մանրակտիտ ներկերանգ նկարագրութեան
View the document Մաշտոց (1831, Կ. Պոլիս)
View the document Մաշտոց (1831, Վենետիկ)
View the document Մաշտոց (1836)
View the document Մաշտոց (1839)
View the document Մաշտոց (1840)
View the document Մաշտոց (1843)
View the document Մասն Նոր Կտակարանի տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1837)
View the document Մասն Նոր Կտակարանի տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1841)
View the document Մատենագրութիւնք
View the document Մարդկութիւն
View the document Մարզարան մանկանց, որ է այբբենարան ինչ համառօտ ճոխացուցեալ բարոյական ընտիր օրինակօք
View the document Մարիամ անուն պզտիկ աղջկան մը պատմութիւնը
View the document Մարիամ ատընտա պիր քիւչիւք գըզըն նագլիէթի
View the document Մարտինոս Լուտերին վարուց եւ նորոգութեան պատմութիւնը
View the document Մեծին Գրիգորի Առաջնոյ, սրբոյ քահանայապետի Կանոն հովուական
View the document Մեկնութիւն Երգ երգոց անուանեալ բանիցն Սաղոմօնի
View the document Մեկնութիւն Երգոց երգոյն Սողովմոնի
View the document Մեկնութիւն Յայտնութեան ս. Յովհաննու առաքելոյ
View the document Մեկնութիւն Սաղմոսաց: Հտ. 1 (1823)
View the document Մեկնութիւն Սաղմոսաց: Հտ. 10 (1823)
View the document Մեկնութիւն Սաղմոսաց: Հտ. 2 (1815)
View the document Մեկնութիւն Սաղմոսաց: Հտ. 3 (1817)
View the document Մեկնութիւն Սաղմոսաց: Հտ. 4 (1818)
View the document Մեկնութիւն Սաղմոսաց: Հտ. 5 (1819)
View the document Մեկնութիւն Սաղմոսաց: Հտ. 6 (1819)
View the document Մեկնութիւն Սաղմոսաց: Հտ. 7 (1820)
View the document Մեկնութիւն Սաղմոսաց: Հտ. 8 (1820)
View the document Մեկնութիւն Սաղմոսաց: Հտ. 9 (1821)
View the document Մեկնութիւն Սրբոյ Աւետարանին որ ըստ Ղուկասու
View the document Մեկնութիւն Սրբոյ Աւետարանին, որ ըստ Մարկոսի
View the document Մեկնութիւն ահաւոր խորհրդայ սրբոյ պատարագի
View the document Մեկնութիւն գործոց առաքելոց
View the document Մեկնութիւն եօթանց թղթոց կաթուղիկեայց
View the document Մեկնութիւն թղթոյն Պօղոսի առ Եփեսացիս
View the document Մեկնութիւն ժամակարգութեան
View the document Մեկնութիւն չորեքտասան թղթոց երանելոյն Պօղոսի առաքելոյ: Հտ. 1 (1806)
View the document Մեկնութիւն չորեքտասան թղթոց երանելոյն Պօղոսի առաքելոյ: Հտ. 2 (1811)
View the document Մեկնութիւն չորեքտասան թղթոց երանելոյն Պօղոսի առաքելոյ: Հտ. 3 (1812)
View the document Մեկնութիւն սուրբ Աւետարանին որ ըստ Մատթէոսի
View the document Մեկնութիւն սրբոյ երկոտասան մարգարէից
View the document Մեկնութիւն տէրունական Հայր մեր աղօթից եւ ճառք խաչելութեան, թաղման և յարութեան, և խրատ միանձանց երանելւոյն սրբոյ Եղիշէի վարդապետի
View the document Մեղքի մեծանալոյն եւ զօրանալոյն համար (1841)
View the document Մեղքի մեծանալոյն և զօրանալոյն համար (1840)
View the document Մեղքն խաղ անելոյ բան չէ (1833)
View the document Մեղքն խաղ անելոյ բան չէ (1841)
View the document Մեսրովբեան առաջնորդ մանկանց
View the document Մեսրովբեան շարադրիչ Հայ և Անգղիական լեզուաց
View the document Մետաքսաբանութիւն կամ Աղէկ մետաքս շինելու արհեստ
View the document Մէթասթազեօ շաիրին թէլիֆլէրինտէն պիր գաչ րուհանի գասիտէ թէրճիւմէլէրի տիր
View the document Մկրտութեան վրայ սուրբ գիրքերուն ողջամիտ վարդապետութեանը քննութիւնը
View the document Մկրտութեան վրայ. Նորաղանդներուն քանի մը վարդապետութիւններուն քննութիւնը
View the document Մնացորդք վարուց սրբոց արտաքոյ Տօնացուցին մերոյ: Հտ. 12 (1815)
View the document Մշակականք
View the document Մուզայք Արարատեան
View the document Մտածական աղօթք քիթապը
View the document Մտածութիւնք ի վերայ եօթն գլխաւոր ցաւոց սրբոյ Աստուածածնին
View the document Մտաւոր եւ գրաւոր թուաբանութիւն
View the document Յաղագս Պատշաճից
View the document Յաղագս հաստատութեան նպատակի եւ արդեանց քրիստոնէութեան եւ յատկապէս յաղագս վարդապետութեան փրկագործութեան
View the document Յայսմաւուրք, ըստ կարգի ընտրելագոյն օրինակի Յայսմաւուրաց Տէր-Իսրայէլի
View the document Յայտարար նախակարգութիւն Ընկերութեանն Համազգեաց
View the document Յայտարար ուղղութեան
View the document Յայտարարութիւն
View the document Յայտարարութիւն Արամեան ընկերութեան վասն գիրս ուսմանց տարածանելոյ
View the document Յայտարարութիւն Քրիստոնէական պարտաւորութեան հպատակաց Ամենաբարեպաշտ Կայսերութեան Ռուսաց
View the document Յայտարարութիւն ազգային ճեմարանի սրբոյ Երուսաղէմի, որ յԻւսքիւտար
View the document Յայտարարութիւն առաջին ընդդէմ նորաղանդից
View the document Յայտարարութիւն երկրորդ ընդդէմ նորաղանդից
View the document Յայտարարութիւն եւ համառօտ դաւանութիւն Հայաստանեայց Աւետարանական եկեղեցւոյ
View the document Յայտարարութիւն քրիստոնէական ուսմանց
View the document Յայտնութիւն աստուածգիտութեան (1820)
View the document Յայտնութիւն աստուածգիտութեան (1836)
View the document Յանդիմանութիւն անձին
View the document Յիսուսի վարուցը համառօտ պատմութիւնը
View the document Յովհաննա Տ՚արգ կամ Օրլէանի օրիորդին պատմութիւնը
View the document Յովհաննու Իմաստասիրի Աւձնեցւոյ Մատենագրութիւնք
View the document Յովհաննու Իմաստասիրի Հայոց կաթողիկոսի Օձնեցւոյ ճառ ընդդէմ երևութականաց (1816)
View the document Յովհաննու Իմաստասիրի և կաթողիկոսի Հայոց Օձնեցւոյ ճառ ընդդէմ երևութականաց (1807)
View the document Յովհաննու Ոսկեբերանի Կոստանդիանուպօլսի եպիսկոպոսապետի յԱւետարանագիրն Մատթէոս։ Գիրք Ա
View the document Յովհաննու Ոսկեբերանի Կոստանդիանուպօլսի եպիսկոպոսապետի յԱւետարանագիրն Մատթէոս։ Գիրք Բ
View the document Յովհաննու Ոսկեբերանի Կոստանդիանուպօլսի եպիսկոպոսապետի յԱւետարանագիրն Մատթէոս։ Գիրք Գ
View the document Յովսեփայ Գեղեցկի զրոյցք ընդ Ասանեթայ ամուսնոյ իւրոյ
View the document Յովսէփին պատմութիւնը (1842)
View the document Յովսէփին պատմութիւնը (1847)
View the document Յորդոր առ Գրագիտութիւն
View the document Յորդորմունք սուտ ասօղ մարդկանց համար
View the document Յորդորմունք սուտ ասօղ մարդկանց համար (1841)
View the document Յուլիոս կամ Հոգեզաւկի մը պատմութիւն
View the document Նախադուռն վարժութեան
View the document Նախաշաւիղ կրթութեան ի պէտս նորավարժից
View the document Նամականի
View the document Նամականի ընտանեկան (1841)
View the document Նարեկ աղօթից (1801)
View the document Նարեկ աղօթից (1827)
View the document Նարեկ աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի
View the document Նարեկ. Գիրք աղօթից Սբյն Գրիգորի Նարեկացւոյ Հոգեկիր Հռետորի
View the document Նարեկ. Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի (1802)
View the document Նարեկ. Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի (1812)
View the document Նարեկ. Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի (1826)
View the document Նարեկ. Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի (1829)
View the document Նարեկ. Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի (1835)
View the document Նարեկ. Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի (1844)
View the document Նարեկ. Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի և հրեշտակակրօն վարդապետի (1821)
View the document Ներբող Որդւոցն որոտման՝ սրբազան Առաքելոցն մէծին Յակոբայ և աստուածաբան աւետարանչին Յօհաննու
View the document Ներբողեան Սբյ Աթոռոյն Էջմիւծնի
View the document Ներբողեան յօրհնեալ յիշատակ բարեպաշտին Գալուցեան պարոն Յարութիւնին՝ երեսնեւհինգամեայ արդիւնաշատ վարժապետին
View the document Ներսեսի Շնորհալւոյ կաթուղիկոսի Հայոց Թուղթ ընդհանրական առ համօրէն հայասէռ ազինս
View the document Նիսիպին եպիսկոպոսու եախօտ միլլէթի էրմէնիան պէյնինտէ Մծբնայ հայրապետ թապիրի իլէ մէշհուր օլան սուրբ Յակոբ ազիզին միւտտէթի էօմրիւնիւն ռիվայէթի
View the document Նիւթ բժշկական
View the document Նկարագիր ազգային դաստիարակութեան կամ Ազգային դաստիարակութեան գլխաւոր թերութիւնները
View the document Նկարագիր գաղթականութեան Հայոց ի Պարսկաստանէ ի Ռուսաստան
View the document Նկարագիր ուսմանց, որ է բնութիւն, պատմութիւն, հարկ և օգուտ իւրաքանչիւր մասանց գրագիտութեան
View the document Նկարագիր վարուց Ստեփանոսի Ագոնց Գիւվէր արքեպիսկոպոսի ընդհանրական Աբբայի Մխիթարեան միաբանութեան
View the document Նկարագիրք
View the document Նոր Կտակարան Սրբոյ Աւետարանի Յիսուսի Քրիստոսի։ Գործք առաքելոց (1823)
View the document Նոր Կտակարան սրբոյ Աւետարանի տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1814)
View the document Նոր Կտակարան սրբոյ Աւետարանի տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1817)
View the document Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1816)
View the document Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1820)
View the document Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1822)
View the document Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1823)
View the document Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1825, Վենետիկ)
View the document Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1825, Փարիզ)
View the document Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1828)
View the document Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1834)
View the document Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1838)
View the document Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1839)
View the document Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1842)
View the document Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1844)
View the document Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1846)
View the document Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1849)
View the document Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1850, 558 էջ)
View the document Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1850, 969 էջ)
View the document Նոր Կտակարանըն Ալլահըն իլհամի իլէ վէրիլմիշ օլտուղունա իսպաթլար
View the document Նոր աղօթագիրք, աշխարհաբառ
View the document Նոր այբբենարան
View the document Նոր այբբենարան եւ հեգերէն, հայերէն շիտակ հեգել սորվելու
View the document Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի։ Հտ. Ա (Ա-Կ)
View the document Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի։ Հտ. Բ (Հ-Ֆ)
View the document Նոր բառգիրք յունարէն, իտալերէն, հայերէն, տաճկերէն
View the document Նոր բարբառարան համառօտ հայերէն-տաճկերէն
View the document Նոր տետրակ այբուբենական
View the document Նոր տետրակ այբուբենական: Հտ. 2
View the document Նոր քերականութիւն Գաղղիերէն լեզուի
View the document Նորագոյն զրոյցք (1820)
View the document Նորահիւս էֆիմերտէ
View the document Նուագարան երաժշտական
View the document Նուագարան օրհնութեանց
View the document Նումայ Պոմպիլիոս
View the document Շատ հարկաւոր հարցմունքներ ամէն մարդոյ համար (1832)
View the document Շատ հարկաւոր հարցմունքներ ամէն մարդոյ համար (1840)
View the document Շարական հոգեւոր երգոց սուրբ եւ ուղղափառ եկեղեցւոյս Հայաստանեայց
View the document Շարական հոգևոր երգոց սուրբ և ուղղափառ եկեղեցւոյս Հայաստանեայց (1828)
View the document Շարակնոց (1802)
View the document Շարակնոց (1815)
View the document Շարակնոց (1826)
View the document Ոթոն կամ կորսըւած տղու մը պատմութիւն
View the document Ողբ Եդեսեայ քաղաքի (1810)
View the document Ողբ Եդեսեայ քաղաքի (1832)
View the document Ողբ Եդեսիայ (1827)
View the document Ողբ Եդեսիոյ (1829)
View the document Ողբերգութիւն ի վերայ մահուան Յուլիոս Կեսարոսի
View the document Ողբք եւ հառաչանք ի դիմաց մօրս մեր սրբոյ աթոռոյն Էջմիածնի Տեառն Ստեփանոսի Սիւնեաց Այցելուի, Որդւոյ Տարսայիճ իշխանի, ըստ խնդրոյ Վարդապետին Խաչատրոյ Կեչառացւոյ, Ի ՉԽԸ Թուիս մերոյ
View the document Ոսկի դար Հայաստանի
View the document Որդեգիր կուսին կամ Դարձ մը
View the document Ուղևորութիւն կրտսերոյն Անաքարսեայ յԵլլադա: Հտ. Զ
View the document Ուղևորութիւն կրտսերոյն Անաքարսեայ յԵլլադա։ Հտ. Ա
View the document Ուղևորութիւն կրտսերոյն Անաքարսեայ յԵլլադա։ Հտ. Բ
View the document Ուղևորութիւն կրտսերոյն Անաքարսեայ յԵլլադա։ Հտ. Գ
View the document Ուղևորութիւն կրտսերոյն Անաքարսեայ յԵլլադա։ Հտ. Դ
View the document Ուղևորութիւն կրտսերոյն Անաքարսեայ յԵլլադա։ Հտ. Ե
View the document Ուսումնական և բնական աշխարհագրութիւն և հրահանգք ի վերայ երկրագնտոյ
View the document Ուսումնականութիւն նաւուղղութեան. Յերիս գիրս բաժանեալ
View the document Ուսուցիչ Ռուսաց և Հայոց լեզուաց յօգուտ ուսումնասէր Հայոց, և լեզուասէր այլազգեաց
View the document Պաղեստին
View the document Պապականք եւ Բրօթէսթանդք կամ պապականներուն եւ բրոթէսթանդներուն մէջ եղած գլխաւոր տարբերութիւնները
View the document Պատասխան աւետարանական քրիստոնէից դէմ հրատարակուած առաջին յայտարարութեան
View the document Պատասխան հաղորդութեան ճառին առաջին տետրակին
View the document Պատասխանիք առ անիրաւ զրպարտութիւնս իմաստակի ուրումն ընդդէմ նոր քերականութեանն գրաբառ լեզուիս Հայոց տպեալ աստ ի նախընթաց ամի
View the document Պատարագ կամ ժամերգութիւնք ’ի մատուցանելն զսուրբ խորհուրդ մարմնոյ եւ արեան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
View the document Պատարագամատոյց հայոց
View the document Պատկեր տօնից սուրբ Աստուածածնին
View the document Պատճէնք նամակաց վաճառականութեան
View the document Պատմագրութիւն Յովհաննու Կաթողիկոսի ամ Հայոց
View the document Պատմութիւն Աղեքսանդրի Մակեդոնացւոյ
View the document Պատմութիւն Աստուածաշունչ գրոց Հին և Նոր Կտակարանաց (1803)
View the document Պատմութիւն Աստուածաշունչ գրոց Հին և Նոր Կտակարանաց (1805)
View the document Պատմութիւն Աստուածաշունչ գրոց Հին և Նոր Կտակարանաց (1841)
View the document Պատմութիւն Արիստակեայ վարդապետի Լաստիվերտցւոյ
View the document Պատմութիւն Գաղղիացւոց։ Հտ. 1 (1849)
View the document Պատմութիւն Գաղղիացւոց։ Հտ. 2 (1849)
View the document Պատմութիւն Գենովափէի դքսուհւոյն Բրիտանիոյ
View the document Պատմութիւն Հայոց (1827)
View the document Պատմութիւն Հայոց (1832)
View the document Պատմութիւն Հայոց (1835)
View the document Պատմութիւն Հայոց (1839)
View the document Պատմութիւն Հին և Նոր Կտակարանի (1832)
View the document Պատմութիւն Հին և Նոր Կտակարանի (1844)
View the document Պատմութիւն Հին և Նոր Կտակարանի (1848)
View the document Պատմութիւն Հնդկաց: Մասն 2
View the document Պատմութիւն Հռովմէական ի հիմնարկութենէ Հռովմայ մինչև ի պատերազմն Ակտիոնի, այսինքն մինչև ի վախճան հասարակապետութեան: Հտ. 1 (1816)
View the document Պատմութիւն Հռովմէական ի հիմնարկութենէ Հռովմայ մինչև ի պատերազմն Ակտիոնի, այսինքն մինչև ի վախճան հասարակապետութեան: Հտ. 2 (1816)
View the document Պատմութիւն Հռովմէական ի հիմնարկութենէ Հռովմայ մինչև ի պատերազմն Ակտիոնի, այսինքն մինչև ի վախճան հասարակապետութեան: Հտ. 3 (1816)
View the document Պատմութիւն Հռովմէական ի հիմնարկութենէ Հռովմայ մինչև ի պատերազմն Ակտիոնի, այսինքն մինչև ի վախճան հասարակապետութեան: Հտ. 4 (1817)
View the document Պատմութիւն Հռովմէական ի հիմնարկութենէ Հռովմայ մինչև ի պատերազմն Ակտիոնի, այսինքն մինչև ի վախճան հասարակապետութեան: Հտ. 5 (1817)
View the document Պատմութիւն Հռովմէական ի հիմնարկութենէ Հռովմայ մինչև ի պատերազմն Ակտիոնի, այսինքն մինչև ի վախճան հասարակապետութեան: Հտ. 6 (1817)
View the document Պատմութիւն Մարիանեայ կուսին
View the document Պատմութիւն Մեծին Աղեքսանդրի Մակեդոնացւոյ
View the document Պատմութիւն Պարսից։ Հտ. Ա
View the document Պատմութիւն Պղնձէ քաղաքին, յորում են բանք խրատականք օգտակարք Խիկարայ իմաստնոյ և այլ բանք պիտանիք
View the document Պատմութիւն Պոնտոսի, որ է Սեաւ ծով
View the document Պատմութիւն Ս. Գրոց ի Հին և ի Նոր Կտակարանաց
View the document Պատմութիւն Վարուց. Սքանչելեաց. և Դիպուածոց՝ Սրբոյն Յօհաննու Ոսկեբերան Հայրապետին Կոստանդնուպօլսոյ
View the document Պատմութիւն Տարօնոյ
View the document Պատմութիւն Օսմանեան պետութեան: Հտ. Ա
View the document Պատմութիւն Օսմանեան պետութեան: Հտ. Ա (1841, 637 էջ)
View the document Պատմութիւն Օսմանեան պետութեան: Հտ. Բ
View the document Պատմութիւն Օսմանեան պետութեան: Հտ. Բ (1841, 546 էջ)
View the document Պատմութիւն Օսմանեան պետութեան: Հտ. Գ
View the document Պատմութիւն անցից որ եղև ի Կոստանդնուպօլիս վասն յայտնի կացուցանելոյ զճշմարտութիւն հաւատոց հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ՝ այնոցիկ, որոց չէինն տեղեակ և մեղանչէին
View the document Պատմութիւն եկեղեցական
View the document Պատմութիւն եկեղեցւոյն ուղղահաւատ հայոց (1840)
View the document Պատմութիւն եկեղեցւոյն ուղղահաւատ հայոց (1841)
View the document Պատմութիւն երկրին Տարօնոյ (1814)
View the document Պատմութիւն կամ Յիշատակ ինչ ինչ անցից՝ դիպելոց յաշխարհին Աղուանից
View the document Պատմութիւն կենաց և վարուց տեառն Մխիթարայ Սեբաստացւոյ Րաբունապետի և Աբբայի
View the document Պատմութիւն կենդանեաց ի չորս կարգս բաժանեալ. ի ցամաքային, ի ջրային. յերկակենցաղ. և յօդային
View the document Պատմութիւն նահատակութե սբց Վարդանանց, և Ղևոնդեանց Քահանայից
View the document Պատմութիւն չորից ինքնակալութեանց (1833)
View the document Պատմութիւն չորից ինքնակալութեանց (1848)
View the document Պատմութիւն պղնձէ քաղաքին
View the document Պատմութիւն սուրբ գրոց
View the document Պատմութիւն վարուց Ռօպէնսօնին Քռիւզօէ ի խրատ և ի կրթութիւն մանկանց
View the document Պատմութիւն վարուց Ռօպէնսօնին Քրիւզօէ
View the document Պատմութիւն վարուց մեծին Կոստանդիանոսի ինքնակալի
View the document Պատմութիւն վեշտասաներորդ դարու բարեկարգութեան ի Գերմանիա։ Հտ. 2 (1848)
View the document Պատմութիւն վեշտասաներորդ դարու բարեկարգութեանն ի Գերմանիա։ Հտ. 1 (1846)
View the document Պատմութիւն տիեզերական ժողովոց եկեղեցւոյ, որք յարեւելս գումարեցան
View the document Պատմութիւն և խրատ բժշկութեան ցաւոյն նորոգ ծագելոյ յաշխարհին Հնդկաց և երևելոյ ի զանազան աշխարհս, որ անուանեալ կոչի՝ կալիրամարպս
View the document Պատմուի փոնցիանոս կայսերին, վէ թագուհի սուլթանըն վէ էվլատի Դիոկղէտիանոս շահզատէնին, վէ եէտի իլիմտար քիմէսնէլէրին
View the document Պարտէզ հոգեւոր (1814)
View the document Պարտէզ հոգևոր (1801)
View the document Պարտէզ հոգևոր (1816)
View the document Պարտէզ հոգևոր (1823)
View the document Պարտէզ հոգևոր (1838)
View the document Պէշ տէհր ֆէրգի։ Հտ. Ա (1838)
View the document Պէշ տէհր ֆէրգի։ Հտ. Ա (1849)
View the document Պէշ տէհր ֆէրգի։ Հտ. Բ (1839)
View the document Պէշ տէհր ֆէրգի։ Հտ. Գ (1840)
View the document Պէտուլիա շէհրինին Յուդիթ մարիֆէթիյլէ խէլաս օլմասը
View the document Պիոս Թ քահանայապետին մէկ ատենախօսութիւնը և Աւստրիայի եպիսկոպոսաց հովուական նամակը
View the document Պիր քրիսթիյան ատամ այըն հէր պիր կիւնիւնտէ էտէճէք թէֆէքքիւրլէր
View the document Պոնտոս: Քարտեզ
View the document Պու գիրք օլ տուրքի Քրիստոնէական հաւատքըմըզա
View the document Պու գիրք օլ տուրքի Քրիստոնէական հաւատքըմըզա Իգթիզալը Կերէք օլան Պիր գաչ Էօյրէնիլէճէքլէր՝ Հայճայ պիլմէյէն քրիստոնեայ եղբայրլարըմըզ իչին Թիւրքճէ շարադրել օլունտու
View the document Պու պատմութիւն գիրքի օլ տուր քի Գրիգորիոս սուրբ Լուսաւորիչին Էվէլինտէն...
View the document Պու պատմութիւն քիթապը Գրիգորիոս սուրբ Լուսաւորիչ (1841)
View the document Պու պատմութիւն քիթապը Գրիգորիոս սուրբ Լուսաւորիչ (1850)
View the document Պունտան ագտէմ 1838 սէնէսինտէ ստամբա օլան Պէշ տէհր ֆէրգի
View the document Պտղալից յորդորակ յընթեռնուլ և ի գիտել զԱստուածաշունչ գիրս
View the document Պօղոս ու Վիրգինիա
View the document Ջատագովութիւն ուղղափառ հաւատոյ ընդդէմ նորաղանդից, որ շարադրեր է նորաղանդութենէ դարձած անգղիացի ասպետ մը
View the document Ջերմանց Մխիթարութիւն
View the document Ռենադոս
View the document Ռօպէնսոն համառօտ
View the document Սահման ազգային ժողովոյ յաղագս բարեկարգութեան ս. ուխտի եկեղեցւոյ և վարժապետաց և համօրեն ժողովրդոց
View the document Սահման ազգային ժողովոյն, որ եղև յամի տեառն 1826 ի մարտի 4, ի Պատրիարգարանս ամենայն Հայոց, որ ի Կոստանդնուպօլիս
View the document Սաղմոս Ա կանոն (1809)
View the document Սաղմոս Ա կանոն (1849)
View the document Սաղմոս Դաւթի (1801)
View the document Սաղմոս Դաւթի (1804)
View the document Սաղմոս Դաւթի (1805)
View the document Սաղմոս Դաւթի (1807)
View the document Սաղմոս Դաւթի (1820)
View the document Սաղմոս Դաւթի (1821)
View the document Սաղմոս Դաւթի (1822)
View the document Սաղմոս Դաւթի (1827)
View the document Սաղմոս Դաւթի (1830)
View the document Սաղմոս Դաւթի (1835)
View the document Սաղմոս Դաւթի (1837)
View the document Սաղմոս Դաւթի (1838)
View the document Սաղմոս Դաւթի (1843)
View the document Սաղմոս Դաւթի (1844, Երուսաղեմ)
View the document Սաղմոս Դաւթի (1844, Թիֆլիս)
View the document Սաղմոս Դաւթի (1846)
View the document Սաղմոս Դաւթի (1847)
View the document Սաղմոս Դաւթի, որ եւ կոչի Սաղմոսարան (1804)
View the document Սաղմոս Դաւթի, որ կոչի Սաղմոսարան
View the document Սաղմոս հեգենայ որ է Հեգերէն
View the document Սաղմոս որ կըպարունակէ Դաւթի սաղմոսները և ուրիշ օրհնութիւններ Աստուածաշունչէն (1844)
View the document Սաղմոս, որ կը պարունակէ Դաւթի սաղմոսները և ուրիշ օրհնութիւններ Աստուածաշունչէն (1841)
View the document Սաղմոսարանին սրբոյ Դաւթի երջանիկ մարգարէի հոգենուագ երգոցն իմաստից
View the document Սան Պիռռայ Գաղղիացւոյ Նաւակոծութիւն, կամ Պաւլոս եւ Վերգինիա
View the document Սեբերիանոսի Եմեսացւոյ Գաբաղացւոց եպիսկոպոսի Ճառք ԺԵ
View the document Սեբերիանոսի կամ Սեւերիանոսի Եմեսացւոյ Գաբաղացւոց եպիսկոպոսի ճառք
View the document Սեղան խնկոց
View the document Սիդրոնիոսի Հոշիոսի Ի չարչարանս Քրիստոսի
View the document Սիրակարկաջ, որ է հանդիսարան Հայերէն, Պարսերէն, և Հնդստանցերէն երգոց
View the document Սիրտ մարդոյ, որ է տաճար աստուծոյ կամ գործարան սատանայի
View the document Սկզբնագիրք տումարի սրբոյն Լևոնի և սահմանի սուրբ ժողովոյն Քաղկեդոնի
View the document Սկզբունք բարոյական գիտութեան
View the document Սկզբունք հաշուեմատենի
View the document Սկզբունք պատմութեան ազգաց Քրիստոսի թուականէն ինչուան մեր օրերը
View the document Սկզբունք պատմութեան հին ազգաց
View the document Սկզբունք քրիստոնէական վարդապետութեան կամ Համառօտութիւն սրբազան պատմութեան և կրօնագիտութեան
View the document Սկիզբն ընթերցանութեան հայկական տառից կամ նոր, զուարճալի և դիւրին այբբենարան և հեգերէն
View the document Սկիզբն ընթերցանութեան հայկական տառից, կամ՝ Նոր, զուարճալի և դիւրին այբբենարան և հեգերէն, յերիւրեալ յաշխարհիկ լեզու առ հեշտեավ մարզութիւն մանկանց տղայոց (1830)
View the document Սկիզբն ընթերցանութեան հայկական տառից, կամ՝ Նոր, զուարճալի և դիւրին այբբենարան և հեգերէն, յերիւրեալ յաշխարհիկ լեզու առ հեշտեաւ մարզութիւն մանկանց տղայոց (1825)
View the document Սուրբ Աստուածածինին մէօհթասէրի վարքը
View the document Սուրբ Աստուածածնայ հրաշագործ Միտալին պատմութիւնը
View the document Սուրբ Աւետարան ըստ Մատթէոսի
View the document Սուրբ Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
View the document Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ փէտէրրմիզին թէվարիխի վէ էնճամընտա պազը մուխթասար տուալէր վէ էլզէմ թէֆէքքիւրլէր իլավէ օլունմուշտուր
View the document Սուրբ Կղեմէս Էնկիւրիւ եպիսկոպոսունուն չէքտիյի սիասէթլէրին հիքեայէթի
View the document Սուրբ Օգոստինոս Հիպպոնա եպիսկոպոսուն Էօմրիւնիւն րիվայէթի
View the document Սուրբ Օգոստինոս Հիպպոնա եպիսկոպոսուն իւչ քիթապլէրի
View the document Սուրբ դաստառակ կամ Քրիստոսի տեառն մերոյ Հայոց Աբգար թագաւորին խաւրած անձեռագործ պատկերին պատմութիւնը
View the document Սուրբ խաչ եօլուն զիյարէթի
View the document Սուրբ կոյս Մարիամ Աստուածածինին իսմինին հէօրմէթինէ թախսիս օլունան Նօվէնանըն թէրճիւմէսի տիր քի
View the document Սպասաւորութիւն սրբոյ պատարագի
View the document Ստորագրութիւն Կալկաթայ քաղաքի
View the document Ստորագրութիւն Հին Հայաստանեայց
View the document Ստորագրութիւն Հին Հայաստանեայց (1822, 2-րդ հրատ.)
View the document Ստորագրութիւն կաթողիկէ Էջմիածնի և հինգ գաւառացն Արարատայ։ Հտ. Ա
View the document Ստորագրութիւն կաթողիկէ Էջմիածնի և հինգ գաւառացն Արարատայ։ Հտ. Բ
View the document Ստորագրութիւն կայսերանիստ քաղաքին Վեննայի
View the document Սրբազան գործողութիւններ
View the document Սրբազան պատմութիւն եկեղեցւոյ հին և նոր օրինաց
View the document Սրբազան պատմութիւն: Հտ. Ա
View the document Սրբազան պատմութիւն: Հտ. Բ
View the document Սրբազան տեառն մերոյ Պիոսի Թ. Խնամօք Աստուծոյ քահանայապետի թուղթ առ արեւելեացս
View the document Սրբոյ Բարսղի Եպիսկոպոսի Կեսարու Կապադովկացւոց Ճառք վասն վեցօրեայ արարչութեանն
View the document Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչի յաճախապատում ճառք և աղօթք
View the document Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Մատեան ողբերգութեան (1845)
View the document Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Մատեան ողբերգութեան (1847)
View the document Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Մատեան ողբերգութեան (1850, տպ. Արապյան)
View the document Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Մատեան ողբերգութեան (1850, տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյան)
View the document Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Մատենագրութիւնք
View the document Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկացւոյ Գիրք աղօթից, որ կոչի Նարեկ
View the document Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկացւոյ Երկրորդ մատեան ճառից
View the document Սրբոյ հօրն մերոյ Եղիշէի վարդապետի Մատենագրութիւնք
View the document Սրբոյ հօրն մերոյ Եփրեմի Խուրին Ասորւոյ Գիրք աղօթից
View the document Սրբոյ հօրն մերոյ Մովսէսի Խորենացւոյ Մատենագրութիւնք
View the document Սրբոյն Եփրեմի Մատենագրութիւնք: Հտ. 1 (1836)
View the document Սրբոյն Եփրեմի Մատենագրութիւնք: Հտ. 2 (1836)
View the document Սրբոյն Եփրեմի Մատենագրութիւնք: Հտ. 4 (1836)
View the document Սրբոյն Եփրեմի Մատենագրութիւնք։ Հտ. 3 (1836)
View the document Սրբոյն Կիպրիանու կարքեդոնացւոց եպիսկոպոսի Գիրք վասն միութեան եկեղեցւոյ
View the document Սրբոյն Յովհաննու Ոսկեբերանի Կոստանդնուպօլսոյ արքեպիսկոպոսի հատընտիր գիրք և ճառք և ներբողեանք: Հտ. 1 (1818)
View the document Սրբոյն Յովհաննու Ոսկեբերանի Կոստանդնուպօլսոյ արքեպիսկոպոսի հատընտիր գիրք և ճառք և ներբողեանք: Հտ. 2 (1818)
View the document Սրբոյն Ներսեսի Լամբրոնացւոյ Տարսոնի եպիսկոպոսի Խորհրդածութիւնք ի կարգս եկեղեցւոյ և Մեկնութիւն խորհրդոյ պատարագին
View the document Սրբոյն Օգոստինոսի Հիպպոնայ եպիսկոպոսի յաղագս քաղաքին աստուծոյ: Հտ. 1 (1841)
View the document Սրբոյն Օգոստինոսի Հիպպոնայ եպիսկոպոսի յաղագս քաղաքին աստուծոյ: Հտ. 2 (1841)
View the document Սրբոյն հօրն Բենեդիկտոսի Կանոնք զոր թարգմանեալ է աշակերտաց մեծի հօրն Մխիթարայ
View the document Սօս և Սօնդիպի
View the document Վաճառումն Յովսեփայ
View the document Վայելչագրութիւն։ Հատուած Բ
View the document Վանլը պիր Էրմէնի իլէ բրօթէսթանդ քարոզիչ
View the document Վարդապետութիւն Քրիստոսի խաչին համար
View the document Վարժութիւն մանկանց (1824)
View the document Վարժութիւն մանկանց (1831)
View the document Վարժութիւն մանկանց (1848)
View the document Վարժութիւն մանկանց ի հրահանգս ընթերցանութեան եւ բարեկրթութեան
View the document Վարժութիւն փոխասաց մանկանց
View the document Վարք ամենասուրբ կուսին Մարիամու Աստուածածնի
View the document Վարք եւ վարդապետութիւն Յիսուսի Քրիստոսի բաժանեալ ի մտածութիւնս վասն աւուր աւուր տարւոյ
View the document Վարք զօրավարաց անուանեաց
View the document Վարք նախնի իմաստասիրաց
View the document Վարք նահապետաց եւ մարգարէից
View the document Վարք սրբոյն Գէորգայ զօրավարին
View the document Վարք սրբոց: Ծաղկաքաղ հաւաքեալ
View the document Վէպ Վարդգիսի Տն. Տուհաց
View the document Վէպ Վարսենկան՝ սկայուհւոյ Աղուանից
View the document Վէպք հնոյն Հայաստանի։ Քննութիւն
View the document Վիկտորիայ այբբենարան (1841)
View the document Վկայաբանութիւն սրբոյ կուսին Մարիանեայ
View the document Վկայաբանութիւն սրբոյն Սանդխտոյ ի պէտս աշակերտաց սուրբ Սանդուխտ դպրոցի
View the document Տախտակք ընդօրինակութեան գրոցն
View the document Տաղասացութիւն ներհուն առն Գրիգորի Մագիստրոսի ուղղափառ Իշխանի
View the document Տաղարան Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1840)
View the document Տաղարան Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1850)
View the document Տաղարան հարուստ, վայելուչ և գեղեցիկ (1803)
View the document Տաղարան հարուստ, վայելուչ և գեղեցիկ (1816)
View the document Տաղարան հարուստ, վայելուչ և գեղեցիկ (1825)
View the document Տասն եւ վեց կարճառօտ քարոզներ (1822)
View the document Տասն եւ վեց կարճառօտ քարոզներ (1832)
View the document Տասն եւ վեց կարճառօտ քարոզներ (1839)
View the document Տասն եւ վեց կարճառօտ քարոզներ (1840)
View the document Տարեկան առածք հոգեշահ իմաստից երևելի արանց վեշտասաներորդ դարու, ընդ ամսօրեայ իմաստս ԺԹ դարու
View the document Տարերք հայերէն քերականութեան (1846)
View the document Տարերք հայերէն քերականութեան (1848)
View the document Տարեցոյց Առաքինական գործոց
View the document Տարեցոյց եւ օրացոյց ամի տեառն մերոյ 1823, եւ մերոյ թուականիս ՌՄՀԲ
View the document Տարեցոյց եւ օրացոյց ամի տեառն մերոյ 1824, եւ մերոյ թուականիս ՌՄՀԳ
View the document Տարեցոյց եւ օրացոյց ամի տեառն մերոյ 1827, եւ մերոյ թուականիս ՌՄՀԶ
View the document Տեառն Յովհաննու Իմաստասիրի Աւձնեցւոյ Մատենագրութիւնք
View the document Տեառն Յովհաննու Մանդակունւոյ Հայոց հայրապետի Ճառք
View the document Տեառն Ներսեսի Լամբրոնացւոյ Տարսոնի եպիսկոպոսի Ատենաբանութիւն եւ թուղթ եւ ճառք
View the document Տեառն Ներսեսի Շնորհալւոյ Չափաբերականք
View the document Տեառն Պոսիւէի արքեպիսկոպոսի Խօսք ի վէպս ազգաց: Հտ. Ա (1841)
View the document Տեառն Պոսիւէի արքեպիսկոպոսի Խօսք ի վէպս ազգաց: Հտ. Բ (1841)
View the document Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի Նոր Կտակարանը
View the document Տեղեկութիւնք ի վերայ այժմեան կացութեան թագաւորութեան Պարսից
View the document Տեսարան աշխարհի. Բովանդակիչ բնական և բարոյական գիտութեանց
View the document Տեսութիւն Նոր Կտակարանաց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց: Հտ. Բ (1824)
View the document Տեսութիւն Նոր Կտակարանաց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց։ Հտ. Ա (1824)
View the document Տեսութիւն Նոր Կտակարանաց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց։ Հտ. Գ (1824)
View the document Տեսութիւն անթառամ ծաղիկ մեծացուսցէին
View the document Տեսութիւն պատմութեանց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց: Հտ. Ա (1819)
View the document Տեսութիւն պատմութեանց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց: Հտ. Բ (1819)
View the document Տեսութիւն պատմութեանց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց։ Հտ. Գ (1819)
View the document Տեսութիւն պատմութեանց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց։ Հտ. Դ (1819)
View the document Տետրակ Գովասանաց առ համօրէն Տնօրինական Սուրբ Ուխտատեղիսն, որք են յԱծահրաշ Քաղաքն սբ Երուսաղէմ
View the document Տետրակ աղօթամատոյց վասն ջերմեռանդ աղօթասիրաց...
View the document Տետրակ այբբենական որ է դուռն ընթերցական ուսման (1816)
View the document Տետրակ գովասանաց (1813)
View the document Տետրակ գովասանաց առ համորեն տնօրինական սուրբ ուխտատեղիսն, որք են յաստուածահրաշ քաղաքն սուրբ Երուսաղէմ, որ սրբագրական տպագրութեամբ ի լոյս եղև ածեալ (1805)
View the document Տետրակ գովասանաց առ համօրէն տնօրինական սուրբ ուխտատեղիսն որք են յաստուածահրաշ քաղաքն սուրբ Երուսաղէմ
View the document Տետրակ գովասանաց ի վերայ համօրէն տնօրինական սուրբ ուխտատեղեաց, որք են յաստուածահրաշ քաղաքն սուրբ Երուսաղէմ (1850)
View the document Տետրակ գովեստի նորոգ և սրբագրութեամբ յօրինեալ ի հայկական և ի տաճկական բարբառ: Չափածո
View the document Տետրակ գովեստի, նորոգ և սրբագրութեամբ
View the document Տետրակ զունայնութենէ կենցաղոյս, ոտանաւորեալ ի հոգելոյս Յակօբ աստուածաբան Պատրիարգէ Կոստանդնուպոլսոյ
View the document Տետրակ որ կոչի պատճառ
View the document Տետրակս այս որ կոչի Քաղաքավարութիւն
View the document Տիեզերական պատմութիւն ի սկզբանէ աշխարհի մինչև ցմեր ժամանակս։ Հտ. Ա
View the document Տինին թէմէլլի պօրճլարընըն կէնճ քրիստոնեայէ թարիֆի
View the document Տնտեսութիւն մարդկային կենաց
View the document Տոմարագիտութիւն ընդհանուր եկեղեցական և քաղաքական
View the document Տովբիթ
View the document Տրամաբանութիւն հասարակ
View the document Տօմար (1807)
View the document Տօնացոյց (1835)
View the document Տօնացոյց: Հտ. 1-2 (1828)
View the document Տօնացոյց: Հտ. 1-2 (1849)
View the document Տօնացոյց։ Հտ. 1-2 (1834)
View the document Րապպ վէ գուրթարըճըմըզ Յիսուս Քրիսդօսուն Եէնկի Ա'հտը (1831)
View the document Րապպ վէ խելաս էտիճիմիզ Յիսուս Քրիստոսուն Եէնի Ահտը (1843)
View the document Րապպիմիզ Յեսու Էլ Մէսիհին Յահտ ի ճէտիտի։ Այսինքն Նոր Կտակարան Տն Մերոյ Յի Քի (1819)
View the document Րօմա թէվարիխի իճմալի
View the document Ցանկ ընդհանուր գրոց տպագրելոց ի Վէնէտիկ յաշակերտաց ամենապատիւ տեառն Մխիթարայ մեծի Աբբայի
View the document Ցանկ կտակարանաց
View the document Ցանկ տպագրեալ և ձեռագիր գրոց Հայոց ի մատենադարանի ներգործական խորհրդականի տէրութեան Աղեքսանդրի Խուդաբաշեան, շարադասեալ ըստ կարգի այբուբենից
View the document Ցուցակ Սրբոյ Յարութեան Աշխարհամատրան Տաճարի՝ յատկացեալ տարեկան հանդիսաւոր արարողութեանց
View the document Ցուցակ ամենայն ազգ հայերէն մատենից, տպագրելոց ի Վենետիկ, ի Վեննա, ի Կոստանդնուպօլիս, ի Կալկաթա, ի Զմիւռնա, ի Մոսկով և յայլ քաղաքս
View the document Ցուցակ ընդհանուր գրոց տպագրելոց ի Վէնէտիկ ի Միաբանութենէ Ամենապատիւ Տն Մխիթարայ մեծի Աբբայի
View the document Ցուցակ մշտնջենաւոր շաբաթական թափօրի՝ սրբոյ Յարութեան Աստուածընկալ շնորհապարգև սուրբ Տեղեաց չարչարանացն Քրիստոսի
View the document Ցուցակ վասն ամի տեառն 1829
View the document Ցուցաք վասն ամի տեառն 1827
View the document Փափանըն իտտիալէրի
View the document Փիլոնի Եբրայեցւոյ Մնացորդք ի Հայս, որ են Մեկնութիւն Ծննդոց և Ելից, ճառք ի Սամփսոն, ի Յովնան և յերիս մանկունս կամ ի հրեշտակս։ Հտ. 2 (1826)
View the document Փոխերէցն Վէկֆիլդայ
View the document Փորձառութիւն Հայկական լեզուին
View the document Փոքր քաղաքներուն մեծ սիրտ մարդիքը
View the document Փոքրիկ բառագիր
View the document Քաղաքական տնտեսութեան վրայ տեղեկութիւններ
View the document Քաղաքավարութիւն կամ Ուսումն քաղաքական կրթութեան։ Հտ. Ա (1842)
View the document Քաղաքավարութիւն կամ Ուսումն քաղաքական կրթութեան։ Հտ. Բ (1842)
View the document Քաղաքավարութիւն կամ Ուսումն քաղաքական կրթութեան։ Հտ. Գ (1842)
View the document Քաղաքավարութիւն կամ Ուսումն քաղաքական կրթութեան։ Հտ. Դ (1843)
View the document Քաղաքավարութիւն համառօտ (1843)
View the document Քաղաքավարութիւն համառօտ (1846)
View the document Քաղուածոյք ի թարգմանութեանց նախնեաց հանդերձ յոյն բնագրաւ
View the document Քառեակ սակաւապատում
View the document Քարոզ աւագ ուրբաթ օրին համար
View the document Քարոզք նորին կայսերականի մեծութեան ամենաբարեպաշտ թագաւորի և կայսեր Ալէքսանդր Պաւլովիչ ինքնակալին ամենայն Ռուսաց (1811)
View the document Քերական լեզուագիտութեան
View the document Քերականական սկզբունք իտալական լեզուի
View the document Քերականութիւն Արամեան լեզուի
View the document Քերականութիւն Գաղիերէն լեզուի։ Հտ. 1 (1843)
View the document Քերականութիւն Գաղիերէն լեզուի։ Հտ. 2 (1844)
View the document Քերականութիւն Գաղիերէն լեզուի։ Հտ. 3 (1844)
View the document Քերականութիւն Գաղղիական (1821)
View the document Քերականութիւն Գերմաներէն լեզուի
View the document Քերականութիւն Դիոնեսիոսի Թրակացւոյ
View the document Քերականութիւն Հայկազեան լեզուի, բացադրեալ ի Ռուսաց բարբառ
View the document Քերականութիւն Ռուսերէն-Հայերէն
View the document Քերականութիւն անգղիական և հայերէն (1817)
View the document Քերականութիւն անգղիարէն եւ հայերէն (1835)
View the document Քերականութիւն բազմալեզու
View the document Քերականութիւն գաղիերէն լեզուի Հտ. 1 (1843)
View the document Քերականութիւն գաղիերէն լեզուի Հտ. 2 (1844)
View the document Քերականութիւն գերմանացի բարբառոյ
View the document Քերականութիւն գործնական՝ քիչ ատենի մէջ շարադրութեան վարժելու համար
View the document Քերականութիւն գրաբառ լեզուիս Հայոց: Հտ. 1 (1827)
View the document Քերականութիւն իտալական լեզուի
View the document Քերականութիւն համառօտ
View the document Քերականութիւն համառօտ, պարզաբանութեամբ յաշխարհաբառ լեզուէ ի գրաբառն հետզհետէ յառաջացուցեալ՝ ի դիւրութիւն ուսանողաց
View the document Քերականութիւն հայ
View the document Քերականութիւն հայերէն և անգղիական
View the document Քերականութիւն հայկազեան
View the document Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1801)
View the document Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1823)
View the document Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1826)
View the document Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1826, 2-րդ տպ.)
View the document Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1827)
View the document Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1829)
View the document Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1830)
View the document Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1831)
View the document Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1833)
View the document Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1835)
View the document Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1843)
View the document Քերականութիւն հայկազեան լեզուի (1845)
View the document Քերականութիւն հայկազնեան լեզուի (1848)
View the document Քերականութիւն հայկազնեան լեզուի, աւանդեալ ի գրոց բարբառ
View the document Քերականութիւն հայկական (1815)
View the document Քերականութիւն հայկական (1819)
View the document Քերականութիւն հայկական (1823)
View the document Քերականութիւն հայկական լեզուի (1839)
View the document Քերականութիւն հայկական լեզուի (1846)
View the document Քերականութիւն հայոց լեզուի (1826)
View the document Քերթուած ի մահն Աբելի (1825)
View the document Քերթուած ի մահն Աբելի (1835)
View the document Քննութիւն խնդրոց
View the document Քսենոփոնտեայ Կիւրոսի խրատու պատմութիւնք
View the document Քրիսթիան տինինտէ այն ու ատէթլէրին զուհուրու
View the document Քրիսթիան քիլիսէսինին թէվարիխի
View the document Քրիստափոր Կոլոմբոս կամ Ամերիկայի գտնուիլը
View the document Քրիստիանոսին ու Քրիստինէին ճամբորդութիւնը
View the document Քրիստինէական քերթուած
View the document Քրիստոնեական վարդապետութեան (1846)
View the document Քրիստոնեայ այցելու կամ Բացատրութիւն Սուրբ Գրոց երևելի մասերուն, անոնց վերաբերեալ աղօթքներովը (1847)
View the document Քրիստոնեայ այցելու կամ Բացատրութիւն Սուրբ Գրոց երևելի մասերուն, անոնց վերաբերեալ աղօթքներովը (1850)
View the document Քրիստոնեանըն քլավուզու
View the document Քրիստոնէական կրթութիւնք և այլ աղօթք ի պէտս մանկանց Մարդասիրական Ճեմարանին
View the document Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1814)
View the document Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1823)
View the document Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1836)
View the document Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1838)
View the document Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1842)
View the document Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1843)
View the document Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1846)
View the document Քրիստոնէական վարդապետութիւն ըստ դաւանութեան Հայաստանեայց սրբոյ եկեղեցւոյն
View the document Քրիստոնէական վարդապետութիւն համառօտ
View the document Քրիստոնէական վարդապետութիւն ոտանաւորեալ առ հեշտին մտառութիւն համբակաց, ևս առաւել մանկանց դպրատան Լուսաւորչի
View the document Քրիստոնէական վարդապետութիւն որ Սուրբ Գրոց վկայութեամբը համառօտաբար կըսորվեցունէ քրիստոնէից հարկաւոր գիտելիքները
View the document Քրիստոսա պէնզէր օլմագ իչին Թովմաս Գեմբացինին նասիհաթլէրի
View the document Քրիստոսա պէնզէր օլմագ իչին Թովմաս Գեմբացինին նասիհաթլէրի
View the document Քրիստոսական
View the document Քրիստոսապատում կամ Մանր ուսմունք սրբազան պատմութեան Աւետարանի
View the document Քրիստոսուսոյց
View the document Օրացոյց (1829)
View the document Օրացոյց (1830)
View the document Օրացոյց (1831, Կ. Պոլիս)
View the document Օրացոյց (1836)
View the document Օրացոյց (1837)
View the document Օրացոյց (1838)
View the document Օրացոյց (1839)
View the document Օրացոյց 1813
View the document Օրացոյց 1815 ամի Տեառն և մերոյս ռմկգ
View the document Օրացոյց 1831 ամին
View the document Օրացոյց 1834 թուականի փրկչին և Հայոց ՌՄՁԳ ամի
View the document Օրացոյց 1835 ամի տեառն և ՌՄՁԴ Հայոց թուականի
View the document Օրացոյց 1836 նահանջ ամի տեառն և ՌՄՁԵ Հայոց թուականին
View the document Օրացոյց 1837 փրկչական ամի, և ռբձզ Հայոց թուականիս
View the document Օրացոյց 1838 ամի տեառն և ՌՄՁԷ Հայոց թուականի
View the document Օրացոյց 1839 ամի տեառն և ՌՄՁԸ Հայոց թուականի (1839)
View the document Օրացոյց 1840 նահանգ ամի տեառն և ՌՄՁԹ Հայոց թուականի (1839)
View the document Օրացոյց 1842 ամի տեառն և ՌՄՂԱ Հայոց թուականի
View the document Օրացոյց 1843 ամի տեառն եւ Հայոց ՌՄՂԲ
View the document Օրացոյց 1843 ամի տեառն և ՌՄՂԲ Հայոց թուականի
View the document Օրացոյց 1844 նահանջ ամի տեառն և ՌՄՂԳ հայոց թուականի
View the document Օրացոյց 1846 ամի տեառն և ՌՄՂԵ հայոց թուականի
View the document Օրացոյց 1847 ամի տեառն և ՌՄՂԶ Հայոց թուականի
View the document Օրացոյց 1847=ՌՄՂԶ
View the document Օրացոյց 1848 նահանջ ամի տեառն և 1297 ՌՄՂԷ Հայոց թուականի
View the document Օրացոյց 1849 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂԸ
View the document Օրացոյց 1851 ամի տեառն
View the document Օրացոյց ամի տեառն 1819. և հայոց թուականիս ՌՄԿԸ. ըստ հնոյ տօմարի
View the document Օրացոյց ամի տեառն 1823. և հայոց թուականիս ՌՄՀԲ. ըստ հնոյ տօմարի
View the document Օրացոյց ամի տեառն 1825. եւ մերոյս ՌՄՀԴ
View the document Օրացոյց ամի տեառն 1825. և հայոց թուականիս ՌՄՀԴ. ըստ հնոյ տօմարի
View the document Օրացոյց ամի տեառն 1827 և Հայոց թուականիս ՌՄՀԶ. ըստ հնոյ տօմարի
View the document Օրացոյց ամի տեառն 1829. և մերոյս 1278 (ՌՄՀԸ)
View the document Օրացոյց ամի տեառն 1845 եւ Հայոց ՌՄՂԴ
View the document Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1843 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂԲ
View the document Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1848 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂԷ
View the document Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1849 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂԸ
View the document Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1850 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂԹ
View the document Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1851 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅ (Վենետիկ)
View the document Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1836 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՁԵ
View the document Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1837 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՁԶ
View the document Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1838 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՁԷ
View the document Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1839 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՁԸ
View the document Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1841 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂ
View the document Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1842 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂԱ
View the document Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1844 նահանջ թուականին եւ Հայոց ՌՄՂԳ
View the document Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1845 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂԴ
View the document Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1846 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂԵ
View the document Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1847 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂԶ
View the document Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1849 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂԸ
View the document Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1850 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՂԹ
View the document Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1851 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅ
View the document Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1851 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅ (Կ. Պոլիս)
View the document Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց նահանջ թուականին Քրիստոսի 1840 եւ Հայոց ՌՄՁԹ
View the document Օրացոյց թուականին Քրիստոսի 1841 եւ Հայոց ՌՄՂ
View the document Օրացոյց թուականին Քրիստոսի 1842 եւ Հայոց ՌՄՂԱ
View the document Օրացոյց թուականին Քրիստոսի 1845 եւ Հայոց ՌՄՂԴ
View the document Օրացոյց թուականին Քրիստոսի 1846 եւ Հայոց ՌՄՂԴ
View the document Օրացոյց նահանջ ամի տեառն 1824, և Հայոց թուականիս ՌՄՀԳ. ըստ հնոյ տօմարի
View the document Օրացոյց նահանջ ամի տեառն 1848 եւ Հայոց ՌՄՂԷ
View the document Օրացոյց նահանջ թուականին Քրիստոսի 1840 և Հայոց ՌՄՁԹ
View the document Օրացոյց նահանջ թուականին Քրիստոսի 1844 եւ Հայոց ՌՄՂԳ
View the document Օրացոյց վասն ամի տեառն
View the document Օրինակ հայկական
View the document Օրինակ հայկական վայելչագրութեան
View the document Օրինակք բարևագրաց
View the document Օրինակք բարևագրաց նորապէս շարադրեցեալ
View the document Օրինակք հայկական արուեստագրութեան
View the document Ֆասըլքեարի մէքթուպլէր: Մաս 1
View the document Ֆասըլքեարի մէքթուպլէր: Մաս 2
View the document Ֆէլիչէ Ռոպոլին
View the document Ֆլէօրիեայ Գաղղիացւոյ Քրիստոնեական վարդապետութիւն պատմական