Համատարած աշխարհացոյց: (Կիսագնդեր)
Վերնագիր Համատարած աշխարհացոյց: (Կիսագնդեր)
Հեղինակ
Տարեթիվ Առանց թվականի հիշատակության
Տպագրության վայր Առանց տեղի  հիշատակության
Հրատարակչություն Առանց հրատարակչության  հիշատակության
Ֆիզիկական բնութագրիչներ  39x23,5 սմ; 1 քարտեզ; սև-սպիտակ
Ծանոթագրություններ Մասշտաբը՝  նշված չէ;

   Քարտեզը զետեղված է Մխիթար Սեբաստացու  «Բառգիրք հայկազեան լեզուի»  (Վենետիկ 1749,  հտ. Ա) աշխատության 258-259 էջերի միջևՀայտնի չէ, թե քարտեզը նախքան Սեբաստացու գրքի տպագրվելը  առանձին լույս տեսե՞լ  է, թե՝ ոչ: Հետագայում այն զետեղվել է  նաև Ստեփաննոս Ագոնցի «Հասարակախօսութիւն աշխարհագրութեան» (1817) գրքում:
    Անվանացույցը գտնվում է կիսագնդերի վերևում ժապավենաձև շրջանակի մեջ: Յուրաքանչյուր կիսագնդի տրամագիծը 20 սմ է:  Քարտեզի վրա կան պայմանական նշաններ՝ նավ, ձուկ, սուր, քամու ուղղությունը ցույց տվող կողմնացույցներ:  
 
Տեղեկությունները վերցված են «Հայ գիրքը 1512-1800 թվականներին: Հայ հնատիպ գրքի մատենագիտություն»  /Ն. Ա. Ոսկանյան և ուրիշ.; ՀՍՍՀ կուլտ. մինիստր.; Խմբ.՝ Ռ. Ա. Իշխանյան; Ալ. Մյասնիկյանի անվ. ժող. բարեկամ. շքանշանակիր ՀՍՍՀ պետ. գրադ.. (Երևան: Ա. հ., 1988,   864 էջ -  էջ  396 -397)  գրքից:
     Ըստ Հ. Սահակ Ճեմճեմյանի «Քարտիսագրութեան դպրոց մը Ս. Ղազարու մէջ ԺԸ դարուն»  (Հայագիտական մատենաշար «Բազմավեպ», թիվ 18.- Վենետիկ, Սբ. Ղազար, 1981, 59 էջ, 12 թ. ներդ. ծալվ. քարտեզ.- էջ 12-15) գրքի`  այն փորագրել է հ. Իգնատիոս Խաչատուրյանը,  1747 -ին:  
            

Քարտեզը դիտելու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք
Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին