Collection info

 

Collection info

collection name"hmayilne"
host""
port"0"
is public?true
is beta?false
use realistic book?false
build date"1468486761"
interface languages
collection metadata
collectionextra

Ազգային գրադարանի հայերեն Հմայիլների հավաքածուն իր մեծությամբ 4-րդն է աշխարհում` Մաշտոցյան Մատենադարանից, Էջմիածնի Մայր Տաճարի և Վենետիկի Մխիթարյանների միաբանության հավաքածուներից հետո: Այստեղ պահվում են 13 տպագիր և 1 ձեռագիր Հմայիլներ:

Հայ հնատիպ գրքի պատմության մեջ իրենց ձևով և բովանդակությամբ առանձնանում են Հմայիլները: Հմայիլներն ունեն պահպանիչ-բուժիչ նշանակություն. Այն կախարդական աղոթքներով պատրաստված մի առարկա է, որը կրողին պահպանում է այլևայլ փորձանքներից: Բառը ծագում է պահլավերեն humav (օրհնյալ) բառից:

Որպես կանոն` հմայիլներն սկսվում են Ներսես Շնորհալու «Հավատով խոստովանիմ»-ի հատվածով և ունեն Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» աշխատությունից հատվածներ:

Հնատիպ հմայիլները զարդարում են սուրբգրային թեմաներով ստեղծված պատկերներ և առանձին սրբերի պատկերներ:

en

Ազգային գրադարանի հայերեն Հմայիլների հավաքածուն իր մեծությամբ 4-րդն է աշխարհում` Մաշտոցյան Մատենադարանից, Էջմիածնի Մայր Տաճարի և Վենետիկի Մխիթարյանների միաբանության հավաքածուներից հետո: Այստեղ պահվում են 13 տպագիր և 1 ձեռագիր Հմայիլներ:

Հայ հնատիպ գրքի պատմության մեջ իրենց ձևով և բովանդակությամբ առանձնանում են Հմայիլները: Հմայիլներն ունեն պահպանիչ-բուժիչ նշանակություն. Այն կախարդական աղոթքներով պատրաստված մի առարկա է, որը կրողին պահպանում է այլևայլ փորձանքներից: Բառը ծագում է պահլավերեն humav (օրհնյալ) բառից:

Որպես կանոն` հմայիլներն սկսվում են Ներսես Շնորհալու «Հավատով խոստովանիմ»-ի հատվածով և ունեն Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» աշխատությունից հատվածներ:

Հնատիպ հմայիլները զարդարում են սուրբգրային թեմաներով ստեղծված պատկերներ և առանձին սրբերի պատկերներ:

collectionname
Հմայիլներ (Phylacteries)
enՀմայիլներ (Phylacteries)
depositormetadata
{\"name\":\"dc.Title\",\"label\":\"Title\",\"tooltip\":\"dc.Title: A name given to the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Creator\",\"label\":\"Creator\",\"tooltip\":\"dc.Creator: An entity primarily responsible for making the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Description\",\"label\":\"Description\",\"tooltip\":\"dc.Description: An account of the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}
en{\"name\":\"dc.Title\",\"label\":\"Title\",\"tooltip\":\"dc.Title: A name given to the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Creator\",\"label\":\"Creator\",\"tooltip\":\"dc.Creator: An entity primarily responsible for making the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Description\",\"label\":\"Description\",\"tooltip\":\"dc.Description: An account of the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}
iconcollection
_httpprefix_/collect/hmayilne/images/54.jpeg
en_httpprefix_/collect/hmayilne/images/54.jpeg
format info
CL0VList<td valign=\"top\">[link][icon][highlight] {If}{[numleafdocs],[ex.Title]} {Or}{[dc.Publisher]} [/highlight][/link]</td>
CL1VList<td valign=\"top\">[link][icon][highlight] {Or}{[dc.Title],[exp.Title],[ex.Title],Untitled} [/highlight][/link]</td>
DocumentButtons
DocumentHeading
DocumentSearchResultLinkstrue
DocumentText[Text]
HList[link][highlight][ex.Title][/highlight][/link]
SearchTypesplain,form
VList<td valign=\"top\">[link][icon][highlight] {Or}{[dc.Title],[exp.Title],[ex.Title],Untitled} [/highlight][/link]</td>
building info
number of documents"10"
number of sections"10"
number of words"0"
number of bytes"19458"
preferred receptionist""

Filter options for "BrowseFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"EndResults" integer one per query "-1" "-1", "10000"
"ParentNode" string one per query ""
"StartResults" integer one per query "1" "1", "10000"

Filter options for "NullFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values

Filter options for "QueryFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"AccentFold" boolean one per term "false" "false", "true"
"Casefold" boolean one per term "true" "false", "true"
"CombineQuery" enumerated one per query "and" "and", "or", "not"
"EndResults" integer one per query "10" "-1", "1000"
"Index" enumerated one per term "idx" "idx"
"IndexField" enumerated one per term "TX" "TX", "DC", "SO"
"Language" enumerated one per term ""
"Level" enumerated one per term "Doc" "Doc"
"" boolean one per query "Doc"
"MatchMode" enumerated one per query "some" "some", "all"
"Maxdocs" integer one per query "200" "-1", "1000"
"PhraseMatch" enumerated one per query "some_phrases" "all_phrases", "some_phrases", "all_docs"
"QueryType" enumerated one per query "ranked" "boolean", "ranked"
"StartResults" integer one per query "1" "1", "1000"
"Stem" boolean one per term "false" "false", "true"
"Subcollection" enumerated one per term ""
"Term" string one per term ""