Collection info

 

Collection info

collection name"nlagrad-astvatsa"
host""
port"0"
is public?true
is beta?false
use realistic book?false
build date"1553761075"
interface languages
collection metadata
collectionextra
Աստվածաշնչի առաջին տպագրությունը, որն իրականացրեց Յոհան Գուտենբերգը 1450-1455 թթ. Գերմանիայի Մայնց քաղաքում, իրապես շրջադարձային իրադարձություն էր: Մինչ այդ, Սուրբ Գիրքն ընթերցողին հասանելի էր միայն ձեռագիր ընդօրինակությունների շնորհիվ: 1666-1668 թթ. Ամստերդամում Ոսկան վարդապետ Երևանցին առաջին անգամ տպագրեց Աստվածաշունչ մատյանը՝ ոսկեղենիկ գրաբար հայերեն թարգմանությամբ: Հիմք դրվեց հայերեն տպագիր Աստվածաշնչի հրատարակություններին, որոնք իրենց ուրույն տեղն զբաղեցրին համաշխարհային գրականության գոհարների շարքում:
Սույն շտեմարանը ներառում է մինչ օրս մեզ հայտնի հայերեն տպագիր Աստվածաշունչ մատյանների մատենագիտական նկարագրությունները, որոնց կցված են համապատասխան թվային պատճեները: Շտեմարանում չեն ներառված Աստվածաշնչի առանձին գրքերի, Աստվածաշնչի պարականոն գրքերի, մանկական Աստվածաշնչի, աստվածաշնչական համառոտապատումների և դրանց վերաշարադրանքի հրատարակությունները:
enԱստվածաշնչի առաջին տպագրությունը, որն իրականացրեց Յոհան Գուտենբերգը 1450-1455 թթ. Գերմանիայի Մայնց քաղաքում, իրապես շրջադարձային իրադարձություն էր: Մինչ այդ, Սուրբ Գիրքն ընթերցողին հասանելի էր միայն ձեռագիր ընդօրինակությունների շնորհիվ: 1666-1668 թթ. Ամստերդամում Ոսկան վարդապետ Երևանցին առաջին անգամ տպագրեց Աստվածաշունչ մատյանը՝ ոսկեղենիկ գրաբար հայերեն թարգմանությամբ: Հիմք դրվեց հայերեն տպագիր Աստվածաշնչի հրատարակություններին, որոնք իրենց ուրույն տեղն զբաղեցրին համաշխարհային գրականության գոհարների շարքում:
Սույն շտեմարանը ներառում է մինչ օրս մեզ հայտնի հայերեն տպագիր Աստվածաշունչ մատյանների մատենագիտական նկարագրությունները, որոնց կցված են համապատասխան թվային պատճեները: Շտեմարանում չեն ներառված Աստվածաշնչի առանձին գրքերի, Աստվածաշնչի պարականոն գրքերի, մանկական Աստվածաշնչի, աստվածաշնչական համառոտապատումների և դրանց վերաշարադրանքի հրատարակությունները:
collectionname
«Աստվածաշունչ»
en«Աստվածաշունչ»
iconcollection
_httpprefix_/collect/nlagrad-astvatsa/images/Astvac1666.jpg
en_httpprefix_/collect/nlagrad-astvatsa/images/Astvac1666.jpg
iconcollectionsmall
_httpprefix_/collect/nlagrad-astvatsa/images/Astvac1666.jpg
en_httpprefix_/collect/nlagrad-astvatsa/images/Astvac1666.jpg
format info
DocumentButtonsDetach|Highlight
DocumentHeading{Or}{[parent(Top):Title],[Title],untitled}<br>
DocumentText[Text]
HList[link][highlight][ex.Title][/highlight][/link]
SearchTypesplain,form
VList<td>[link][icon][/link]</td> <td>[ex.Title]<br> </td>
building info
number of documents"59"
number of sections"59"
number of words"0"
number of bytes"270607"
preferred receptionist""

Filter options for "BrowseFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"EndResults" integer one per query "-1" "-1", "10000"
"ParentNode" string one per query ""
"StartResults" integer one per query "1" "1", "10000"

Filter options for "NullFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values

Filter options for "QueryFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"AccentFold" boolean one per term "false" "false", "true"
"Casefold" boolean one per term "true" "false", "true"
"CombineQuery" enumerated one per query "and" "and", "or", "not"
"EndResults" integer one per query "10" "-1", "1000"
"Index" enumerated one per term "idx" "idx"
"IndexField" enumerated one per term "DR" "DC", "DR", "DD", "DS", "DP", "DA", "DF"
"Language" enumerated one per term ""
"Level" enumerated one per term "Doc" "Doc"
"" boolean one per query "Doc"
"MatchMode" enumerated one per query "some" "some", "all"
"Maxdocs" integer one per query "200" "-1", "1000"
"PhraseMatch" enumerated one per query "some_phrases" "all_phrases", "some_phrases", "all_docs"
"QueryType" enumerated one per query "ranked" "boolean", "ranked"
"StartResults" integer one per query "1" "1", "1000"
"Stem" boolean one per term "false" "false", "true"
"Subcollection" enumerated one per term ""
"Term" string one per term ""