Search in for of the words  

 

About this collection

1912 թվականին լրացան հայ տառերի գյուտի 1500 և տպագրության 400 ամյակները։ Համազգային այս մեծ տոնի առիթով լույս տեսած տպագիր նյութերը մեծ արժեք են ներկայացնում այսօր արդեն 500-ամյա պատմություն ունեցող հայ գրատպության անցած ուղին, հայ ժողովրդի պատմության այդ հատվածն ուսումնասիրողների համար։ Սույն շտեմարանն ամփոփում է 400-ամյա հոբելյանի շրջանակներում հրատարակված նյութերի (գրքեր, ժողովածուներ, հոդվածներ) թվային տարբերակը։ Դասակարգումն արված է ըստ վերնագրի, հեղինակի, հրատարակման տարեթվի և նյութի տեսակի։

How to find information in the 400-years collection

There are 6 ways to find information in this collection:

  • search for particular words that appear in the text by clicking the Search button
  • browse documents by Վերնագիր by clicking the Վերնագիր button
  • browse documents by Հեղինակ by clicking the Հեղինակ button
  • browse documents by Նյութի տեսակ by clicking the Նյութի տեսակ button
  • browse documents by Աղբյուր by clicking the Աղբյուր button
  • browse documents by Տարեթիվ by clicking the Տարեթիվ button