Search in for of the words  

 

About this collection

2023 թ. լրանում է ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիմնադրման 80-ամյակը։Կարևորագույն այս կառույցի հիմնադրման և գործունեության վերաբերյալ տարբեր ժամանակահատվածներում տպագրված նյութերը մեծ արժեք են ներկայացնում հայ գիտական մտքի համար։

Արժևորելով ՀՀ ԳԱԱ գործունեությունն ու հոբելյանական տարին՝ ընթերցողին ենք ներկայացնում «Գիտությունների ազգային ակադեմիա-80» հավաքածուն, որը ձևավորվել է 2013 թ․՝ ՀՀ ԳԱԱ հիմնադրման 70-ամյակի առթիվ։ Հետագա տարիներին հավաքածուն պարբերաբար շարունակել է համալրվել համապատասխան նյութերով։

Հավաքածուում ներառված են ՀՀ ԳԱԱ գործունեությունը լուսաբանող կամ գիտական այս կառույցին առնչվող նյութեր՝ համապատասխան թվային տարբերակներով։ Դասակարգումն արված է ըստ վերնագրի, հեղինակի, նյութի տեսակի, աղբյուրի և հրատարակության տարեթվի։

How to find information in the ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ – 80 collection

There are 6 ways to find information in this collection:

  • search for particular words that appear in the text by clicking the Search button
  • browse documents by Վերնագիր by clicking the Վերնագիր button
  • browse documents by Հեղինակ by clicking the Հեղինակ button
  • browse documents by Նյութի տեսակ by clicking the Նյութի տեսակ button
  • browse documents by Աղբյուր by clicking the Աղբյուր button
  • browse documents by Տարեթիվ by clicking the Տարեթիվ button