Փնտրիր որը պարունակում է բառեր  

 

ՀԱՎԱՔԱԾՈՒԻ ՄԱՍԻՆ

 Այլալեզու գրքերը պարունակում են հայերեն էջեր կամ հայերեն այբուբեն:

Ողջ հավաքածուն ներառում է 6 ենթահավաքածու:

    Հայ գիրքը (1512-1800)
    Հայ գիրքը (1801-1850)
    Հայ գիրքը (1851-1900)
    Հայ գիրքը (1901-1920)
    Անթվակիրներ
    Հայերեն հատվածներ պարունակող այլալեզու գրքեր (մինչև 1800 թ.)

Ինչպես կատարել որոնում «Հայերեն հատվածներ պարունակող ալյալեզու գրքեր (մինչև 1800 թ.)» հավաքածուում:


Շտեմարանը որոնելի է վեց դաշտերով՝
 • տեքստից վերցված առանձին բառերի փնտրում «Որոնում» հրամանի միջոցով.
 • գրառումների դիտում ըստ հեղինակի.
 • գրառումների դիտում ըստ վերնագրի.
 • գրառումների դիտում ըստ հրատարակչի.
 • գրառումների դիտում ըստ հրատարակության վայրի.
 • գրառումների դիտում ըստ հրատարակության տարեթվի.

Փնտրման հնարքներ

Բուլյան «Կամ» փնտրման համար «Փնտրիր» բացվող ընտրացանկից ընտրել «որոշ» բառը, լրացնել արտահայտությունը և իրականացնել փնտրումը:
Օրինակ` Բուլյան որոնումով եթե փնտրենք Միքայել OR Ադամ, կարտածվեն բոլոր , այն գրառումները, որոնք պարունակում են կա՛մ Միքայել, կա՛մ Ադամ բառերը:
Բուլյան «ԵՎ» որոնման պարագայում բացվող ընտրացանկից ընտրել «Բոլորը» բառը:
Եթե փնտրենք Ուրբանյան AND Խորհրդատետր, կարտածվեն բոլոր այն գրառումները, որոնք պարունակում են և՛ Ուրբանյան, և՛ Խորհրդատետր բառերը:
«Հատած» փնտրումը թույլ է տալիս արտածել այն բոլոր գրառումները, որոնք պարունակում են այդ անվան տարբերակները: Գրվում է բանալի բառի առաջին մի քանի տառերը, որից հետո դրվում է (*)աստղանիշ նշանը:
Օրինակ՝ եթե կատարենք որոնում Չամ*, կարտածվեն Չամչյան, Չամչեան, Չամուռճյան տարբերակները պարունակող գրառումները:

 

Այս հավաքածուի մասին

Foreign-language books containing Armenian pages and alpabet

Ողջ հավաքածուն պարունակում է 6 ենթահավաքածուներ: Հասանելիներն են`

Հայ գիրքը (1801-1850)
Հայ գիրքը (1512-1800)
Հայ գիրքը (1901-1920)
Հայ գիրքը (1851-1900)
Անթվակիր գրքեր, քարտեզներ, հմայիլներ
Հայերեն հատվածներ պարունակող այլալեզու գրքեր (մինչև 1800թ.)
Դու կարող ես ստուգել թե որ ենթահավաքածուներն ես օգտագործում Նախապատվությունների էջում:

Ինչպես գտնել տեղեկատվություն Հայերեն հատվածներ պարունակող այլալեզու գրքեր (մինչև 1800թ.) հավաքածուի մեջ

Առկա են 6 եղանակներ այս հավաքածուի մեջ տեղեկատվություն գտնելու համար:

 • որոնիր որոշակի բառեր, որոնք հանդիպում են տեքստում սեղմելով Որոնում կոճակը
 • Թերթիր փաստաթղթերը ըստ Վերնագիր սեղմելով Վերնագրեր կոճակը
 • Թերթիր փաստաթղթերը ըստ Հեղինակ սեղմելով Հեղինակներ կոճակը
 • Թերթիր փաստաթղթերը ըստ Հրատարակիչ սեղմելով Հրատարակիչներ կոճակը
 • Թերթիր փաստաթղթերը ըստ Վայր սեղմելով Վայր կոճակը
 • Թերթիր փաստաթղթերը ըստ Տարեթիվ սեղմելով Տարեթվեր կոճակը

Search Hints:

For Boolean search "OR" from the 'Search in Text for' drop down menu select 'some'.
For Boolean search "AND" from the 'Search in Text for' drop down menu select 'all'.
Truncation searching allows you to retrieve books containing variations on a search
term. To execute a truncation search, type the first few letters (stem) of the keyword
followed by an asterisk (*).
For example, truncated author search: Չամ* will return Չամչյան, Չամչեան, Չամուռճյան.