Search in for of the words  

 

ՀԱՎԱՔԱԾՈՒԻ ՄԱՍԻՆ

Հայ թարգմանական գրականությունը ձևավորվել է դեռևս 5-րդ դարից և զարգացման տարբեր շրջափուլերով հասել մինչև մեր օրերը: Հայ թարգմանական գրականությունը կարևոր դերակատարում է ունեցել գիտության և մշակույթի տարբեր ոլորտների կայացման և զարգացման գործում։
«Թարգմանչաց արվեստ» շտեմարանի մեջ ներառված են տարբեր ժամանակահատվածներում այլ լեզուներից հայերեն թարգմանված տպագիր գրքերը՝ համապատասխան մատենագիտական նկարագրություններով, հնարավորության դեպքում՝ նաև թվային տարբերակներով։ Ուշադրությունը կենտրոնացրել ենք միայն առանձին գրքերի կամ ժողովածուներում տպագրված թարգմանությունների վրա: Հետագայում նախատեսվում է նաև ներառել պարբերական մամուլում տպագրված թարգմանությունները։
Շտեմարանի ձևավորման նպատակն է նաև մեկ ընդհանուր դաշտում ներկայացնել հայ թարգմանիչներին՝ առանց գործունեության վայրի, ժամանակի և լեզվի սահմանափակումների։ Ժամանակակից թարգմանիչներն ու նրանց թարգմանությունները ներառվում են բացառապես թարգմանչի հետ ձեռք բերված նախնական գրավոր պայմանավորվածությունից հետո՝ համագործակցության հիմքի վրա։
Շտեմարանից օգտվելու ձևերն ու եղանակները ներկայացված են ստորև։

Ինչպես կատարել որոնում «ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ԱՐՎԵՍՏ» հավաքածուում:

 • տեքստից վերցված առանձին բառերի փնտրում «Որոնում» հրամանի միջոցով.
 • գրառումների դիտում ըստ հեղինակի.
 • գրառումների դիտում ըստ վերնագրի.
 • գրառումների դիտում ըստ թարգմանչի.
 • գրառումների դիտում ըստ հրատարակության վայրի.
 • գրառումների դիտում ըստ հրատարակչի.
 • գրառումների դիտում ըստ հրատարակության տարեթվի.
 • գրառումների դիտում ըստ ձևաչափի.
 • գրառումների դիտում ըստ վերնագրի՝ այբբենական Ա-Ֆ դասավորության։

Փնտրման հնարքներ

Բուլյան «Կամ» փնտրման համար «Փնտրիր» բացվող ընտրացանկից ընտրել «որոշ» բառը, լրացնել արտահայտությունը և իրականացնել փնտրումը:
Օրինակ` Բուլյան որոնումով եթե փնտրենք Միքայել OR Ադամ, կարտածվեն բոլոր , այն գրառումները, որոնք պարունակում են կա՛մ Միքայել, կա՛մ Ադամ բառերը:
Բուլյան «ԵՎ» որոնման պարագայում բացվող ընտրացանկից ընտրել «Բոլորը» բառը:
Եթե փնտրենք Ուրբանյան AND Խորհրդատետր, կարտածվեն բոլոր այն գրառումները, որոնք պարունակում են և՛ Ուրբանյան, և՛ Խորհրդատետր բառերը:
«Հատած» փնտրումը թույլ է տալիս արտածել այն բոլոր գրառումները, որոնք պարունակում են այդ անվան տարբերակները: Գրվում է բանալի բառի առաջին մի քանի տառերը, որից հետո դրվում է (*)աստղանիշ նշանը:
Օրինակ՝ եթե կատարենք որոնում Չամ*, կարտածվեն Չամչյան, Չամչեան, Չամուռճյան տարբերակները պարունակող գրառումները:

Search Hints:

For Boolean search "OR" from the 'Search in Text for' drop down menu select 'some'.
For example, Boolean search Միքայել OR Ադամ will retrieve results containing or Միքայել either Ադամ
For Boolean search "AND" from the 'Search in Text for' drop down menu select 'all'.
For example, Boolean search Ուրբանյան AND Խորհրդատետր will retrieve results containing both Ուրբանյան and Խորհրդատետր
Truncation searching allows you to retrieve books containing variations on a search
term. To execute a truncation search, type the first few letters (stem) of the keyword
followed by an asterisk (*).
For example, truncated author search: Չամ* will return Չամչյան, Չամչեան, Չամուռճյան.

About this collection

This collection contains 1361 documents. It was last built 4 days ago.

How to find information in the ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ԱՐՎԵՍՏ collection

There are 9 ways to find information in this collection:

 • search for particular words that appear in the text by clicking the Search button
 • browse documents by Author by clicking the Author button
 • browse documents by Title by clicking the Titles button
 • browse documents by Թարգմանիչներ by clicking the Թարգմանիչներ button
 • browse documents by Place by clicking the Place button
 • browse documents by Publisher by clicking the Publishers button
 • browse documents by Year by clicking the Year button
 • browse documents by Format by clicking the Formats button
 • browse documents by Title-A-Z by clicking the Title-A-Z button