Search in for of the words  

 

About this collection

«Մամուլի հոդվածներ» շտեմարանը Հայաստանի Հանրապետությունում լույս տեսնող ժամանակակից պարբերական մամուլի հոդվածների մատենագիտական-տեղեկատվական քարտարան է։ Հոդվածների որոնումը կատարվում է ըստ հեղինակի, վերնագրի, պարբերականի անունի և բանալի բառերի։

How to find information in the gitgrad-mamul collection

There are 8 ways to find information in this collection:

  • search for particular words that appear in the text by clicking the Search button
  • browse documents by Վերնագիր by clicking the Վերնագիր button
  • browse documents by Հեղինակ by clicking the Հեղինակ button
  • browse documents by Բանալի բառ by clicking the Բանալի բառ button
  • browse documents by Պարբերական by clicking the Պարբերական button
  • browse documents by Տարեթիվ by clicking the Տարեթիվ button
  • browse documents by Նյութի տեսակ by clicking the Նյութի տեսակ button
  • browse documents by Լեզու by clicking the Լեզու button