Search in for of the words  

 

About this collection

«Արցախյան շարժում» Էլեկտրոնային շտեմարանի ստեղծման աշխատանքները սկսվել են 2015թ. սեպտեմբերից։ Շտեմարանը ներկայացնում է 1988-ից առ այսօր հրատարակված պարբերականների նյութերը։ Ընդգրկվում են թեմայի վերաբերյալ բոլոր հոդվածներն անխտիր` առանց զտման կամ կողմնապահության: Շտեմարանը որոնելի է յոթ գլխավոր դաշտերով`որոնման դաշտ, վերնագիր, հեղինակ, նյութի տեսակ, աղբյուր, տարեթիվ և բանալի բառ։ Հեղինակային և վերնագրային դաշտերում անունները կամ վերնագրերը դասակարգված են ըստ այբբենական կարգի։ Նյութի տեսակ դաշտում առանձնանում են` թերթ, ամսագիր տեղեկատվական միջոցները: Նյութի դաշտում է ընդգրկված նաև Գիրք բաժինը, որը տեխնիկական միջոցների պատճառով դեռևս համալրված չէ: Աղբյուր դաշտում տրված են այն թերթերի կամ ամսագրերի անունները, որոնցից քաղվում են հոդվածները` ըստ իրենց տարեթվերի, հրատարակության համարի, ամսաթվի: Որոնման դաշտը հնարավորություն է տալիս հոդվածը գտնել ըստ տարեթվի, վերնագրային բառի, նյութի տեսակի կամ հեղինակի: Հոդվածները ներկայացված են ըստ թեմատիկ բաժանումների:

How to find information in the Arcaxyan collection

There are 7 ways to find information in this collection:

  • search for particular words that appear in the text by clicking the Search button
  • browse documents by Վերնագիր by clicking the Վերնագիր button
  • browse documents by Հեղինակ by clicking the Հեղինակ button
  • browse documents by Նյութի տեսակ by clicking the Նյութի տեսակ button
  • browse documents by Աղբյուր by clicking the Աղբյուր button
  • browse documents by Տարեթիվ by clicking the Տարեթիվ button
  • browse documents by Բանալի բառ by clicking the Բանալի բառ button