Search in for of the words  

 

About this collection

Հայրենական Մեծ պատերազմին մասնակցել է մոտ 600000 հայ, կազմավորվել են 6 ազգային դիվիզիաներ: Հայ ժողովուրդը տվել է Սովետական Միության 103 հերոս, 27 Փառքի շքանշանի 3 աստիճանի ասպետ: Պատերազմի 70000 հայ մասնակիցներ արժանացել են տարբեր շքանշանների ու մեդալների: Հայաստանի ազգային գրադարանը, գիտակցելով թեմայի կարևորությունը, պահպանում է փաստաթղթեր, գրքեր, հոդվածներ` ամրագրելով Հայրենական Մեծ պատերազմին հայերի մասնակցության փաստը: 2015թ. Հայաստանի ազգային գրադարանը սկսեց «Հայերի մասնակցությունը Հայրենական Մեծ պատերազմին» էլեկտրոնային շտեմարանի ստեղծման աշխատանքները: Այն ներառում է թեմայի վերաբերյալ գրքերի, հոդվածների, լուսանկարների և պլակատների մատենագիտական նկարագրություններ: Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս հղում կատարել այն աղբյուրների էլեկտրոնային կայքերին, որոնք նշված են այդ նկարագրություններում: Նյութերը ներկայացված են այբբենական կարգով, կից տրված են թվային տարբերակները: Որոնումը հնարավոր է ըստ հեղինակի, վերնագրի, նյութի տեսակի, աղբյուրի և տարեթվերի: Ներառված են 1941-2015թթ. ընթացքում հրատարակված նյութերը: Էլեկտրոնային շտեմարանի կայքէջն է http://greenstone.flib.sci.am:

В Великой Отечественной войне участвовало 600 тысяч армян. Было сформировано 6 национальных дивизий; 103 воина получили звание Героя Советского Союза, 27 человек — полные кавалеры ордена Славы, 7 тысяч армян были награждены орденами и медалями. Национальная библиотека Армении, осознавая всю важность данной темы, сохраняет документы, старается компетентно и достоверно способствовать констатации факта участия армянского народа в Великой Отечественной войне. В 2015 году НБ Армении начала работу по созданию электронной коллекции «Участие армянского народа в Великой Отечественной войне», которая включает в себя информацию о книгах, статьях, фотографиях и плакатах на военную тему. В базу данных вводятся библиографические описания материалов (автор, заглавие, источник, краткая аннотация). Программа дает возможность обратиться к веб-сайтам тех источников, которые указаны в этих описаниях. Все материалы сохраняются в алфавитном порядке. Во всех случаях, кроме книг, приложены также материалы в формате PDF и JPEG, что дает возможность прочесть или просмотреть их в онлайн-режиме. Поиск производится по автору, заглавию, типу материала, источнику и дате. В коллекцию включены материалы, вышедшие с 1941 по 2015 год. Электронная база доступна по адресу http://greenstone.flib.sci.am.

How to find information in the haxtanak collection

There are 6 ways to find information in this collection:

  • search for particular words that appear in the text by clicking the Search button
  • browse documents by Վերնագիր by clicking the Վերնագիր button
  • browse documents by Հեղինակ by clicking the Հեղինակ button
  • browse documents by Նյութի տեսակ by clicking the Նյութի տեսակ button
  • browse documents by Աղբյուր by clicking the Աղբյուր button
  • browse documents by Տարեթիվ by clicking the Տարեթիվ button