Search in for of the words  

 

About this collection

Հայաստանի ազգային գրադարանը, կարևորելով հայ գրատպության գործուն դերը ժողովրդի ազգային ինքնության պահպանման գործում, 2013 թվականից սկսել է «Հայկական տպարաններ» էլեկտրոնային շտեմարանի ձևավորման աշխատանքները: Շտեմարանն ընդգրկում է Հայաստանում և աշխարհի տարբեր վայրերում գործունեություն ծավալած այն տպարանների ու հրատարակչությունների վերաբերյալ տեղեկություններ, որոնք տպագրել են հայերեն գրքեր և ամսագրեր: Էլեկտրոնային շտեմարանում ներառվում է նաև տեղեկատվություն ժամանակակից հրատարակչությունների վերաբերյալ: Տպագրավայրերի անունները բերված են նոր` ժամանակակից ուղղագրությամբ:

How to find information in the Publisher collection

There are 4 ways to find information in this collection:

  • search for particular words that appear in the text by clicking the Search button
  • browse documents by Անուն by clicking the Անուն button
  • browse documents by Երկիր by clicking the Երկիր button
  • browse documents by Քաղաք by clicking the Քաղաք button