Ղեկավարում

 
Greenstone տարբարակի համարը: 2.85rc2

Կառավարման և ուղեկցման մատչելի ծառայությունները ներառված են

Այս ծառայությունները հասանելի են օտագործելով էջի ձախակողմյան նավարկման ցուցանակը

 
Հավաքածուի կարգավիճակ

Հավաքածուները կերևան "կատարվող" եթե դրանց build.cfg ֆայլերը գոյություն ունեն, կարդացվող են, պարունակում են ստեղծման ամսաթվի դաշտը իրական է ( > 0), և հավաքածուների ինդեքսի թղթապանակում են (այսինքն չեն գտնվում կառացման թղթապանակում)։

Սեղմեք abbrev. հավաքածուի մասին տեղեկատվության համար
սեղմաք հավաեքածու դիտելու համար հավաքածուն

abbrev.collectionpublic?running?
400years400-yearsyesyes
500years500-yearsyesyes
GENOCIDE100Հայոց ցեղասպանությունը օտարալեզու մամուլումyesyes
No_Date_BooksԱնթվակիր գրքեր, քարտեզներ, հմայիլներyesyes
academicԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐyesyes
academy7ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ – 80yesyes
armbookՀայ գիրքը (1801-1850)yesyes
armenianՀայ գիրքը (1512-1800)yesyes
armmapMapyesyes
azgayin-foreignՀայերեն հատվածներ պարունակող այլալեզու գրքեր (մինչև 1800թ.)yesyes
demoGreenstone demoyesyes
earlypubEarly Published Newspapersyesyes
fslgrad-colԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ԱՐՎԵՍՏyesyes
fslgrad-imlՍտամբուլի քաղաքապետարանի գրադարանի նորահայտ գրքերyesyes
gitgrad-komitas1ԿՈՄԻՏԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 150yesyes
gitgrad-mamulgitgrad-mamulyesyes
hajgirqnՀայ գիրքը (1901-1920)yesyes
haygirqՀայ գիրքը (1851-1900)yesyes
hmayilneՀմայիլներ (Phylacteries)yesyes
librarieՀայագիտական հետազոտական կենտրոնների և գրադարանների ցանկyesyes
newspapNewspapersyesyes
nlagrad-arcaxyanArcaxyanyesyes
nlagrad-astvatsa«Աստվածաշունչ»yesyes
nlagrad-haxtanakhaxtanakyesyes
presidentsՀՀ ԳԱԱ Նախագահներըyesyes
publishePublisheryesyes